Home

Intrastat termíny

Termíny pro podání Intrastatu v roce 2020. 01.01.2020 V roce 2020 mají povinnost vykazovat Intrastat v ČR všichni plátci DPH, kteří vykazovali Intrastat v roce 2019 a suma podaných hlášení ve směru přijetí nebo odeslání přesáhla částku 12 mil. Kč Termíny pro podání hlášení CZ Intrastatu v r. 2020. Pro hlášení Intrastatu podávaná elektronicky: za leden 2020 - do 18. února (úterý) za únor 2020 - do 17. března (úterý) za březen 2020 - do 20. dubna (pondělí) za duben 2020 - do 20. května (středa) za květen 2020 - do 16. června (úterý) za červen 2020 - do 17. července (čtvrtek Termíny odevzdání výkazů pro Intrastat se v jednotlivých státech EU liší, ale meziročně se na rozdíl od výše asimilačních prahů nemění. Období, za které se údaje do Intrastatu vykazují, se nazývá referenční období Jak se termíny liší? Termín si jednotlivé země stanovili na konkrétní kalendářní nebo pracovní den v měsíci, který následuje po referenčním období.V případě pracovních dní je nejzazší termín odevzdání hlášení pro Intrastat jasný.Zatímco v zemích, kde termín připadá na konkrétní kalendářní den, se určení konečného data může lišit

V případě technických otázek týkajících se elektronického sběru dat (aplikace InstatDesk, InstatOnline) se obracejte na HELPDESK Intrastat telefonicky nebo e-mailem. V pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 na tel. 261 331 997 Mimo pracovní dobu na tel. 725 101 542 E-mail intrastat@cs.mfcr.c Termíny pro daňové povinnosti najdete zde. Kromě nich byste také měli znát pravidla liberační lhůty , výkazy Intrastat za období 6/2020, termín pro opravu výkazů podaných v referenčním období roku 2019: 20.7. Zdravotní pojištění. On-Line webová aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat. Výhody: možnost pořídit či importovat data z jakéhokoliv PC připojeného k internetu, automaticky aktualizované prostředí (číselníky, kurzovní lístky, aplikace), není nutné použití elektronického podpisu. Nevýhody: rychlost odvíjející se od vlastností webové technologie, pomalejší odezva v posledních. Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., ze dne 18. května 2016 k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky ve znění nařízení vlády č. 323/2018 Sb. - účinnost od 1.1. 2019. Nařízení vlády č. 323/2018 Sb., ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti. TERMÍNY SEMINÁŘŮ - INTRASTAT 2021. Datum konání . Město. osobu. Místo konání Čas . konání. Uzávěrka přihlášek Vložné/ vč. 21% DPH . Specifický.

Intrastat je statistický výkaz sledující pohyb zboží mezi členskými státy Evroé unie. Údaje z něj potom slouží pro sestavení měsíčních statistik zahraničního obchodu České republiky. Tento výkaz odevzdáváme příslušnému celnímu úřadu. V Intrastatu vykazujeme zvlášť údaje o odeslaném zboží a zvlášť údaje o přijatém zboží If you have not already done so, you will need to Register and obtain a valid username and password in order to use this system. To register for Intrastat or access other useful information, such as HM Revenue & Customs Online Service availability and other Frequently Asked Questions (FAQ) please click on the button below to access a list of links to external sites

INTRASTAT-CZ je systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evroé unie po 1. květnu 2004. Po vstupu do EU nahradil provádění celních služeb pro obchodní transakce mezi státy Evroé unie. Sleduje pohyb zboží mezi členskými státy Evroé unie při vnitrounijním obchodu Intrastat je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy (tzv. intrakomunitární obchod), zahrnující i sběr údajů o pohybu zboží mezi nimi, i když se nejedná přímo o zboží, které je předmětem obchodu mezi nimi. Termíny seminářů pro rok 2019 jsou...více >> 12.9.2018

Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v roce 2020. Přehled termínů odevzdání výkazů Intrastatu. Rychlé zprávy. Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí. Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v elektronické i papírové formě dle ČSÚ (Český statistický úřad) pro rok 2019. Termíny odevzdání výkazů elektronická forma za leden 2019 / do 18

Intrastat 2021. Termíny. 1.Q. 2021. Délka webináře. začátek 9:00, předpokládaný konec 15:00. Cena. 2 690 Kč bez DPH V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu Dobrý den prosím oradu: odeslala jsem v aplikaci instatdesk hlášení intrastat za duben a nyní zjistila, že tam nemá být jedna faktura, na níž zboží bylo odvezen až v květnu. Víte někdo zda jsou nějaké termíny pro podání opravného hlášení intrastat, jestli podat celé znovu a správně, nebo jen mínusem položky. Intrastat. Slovo, pod kterým si snad každý zkušený importér a exportér představí horu papírování, byrokracie a nekonečné administrativy. Největší problém pro všechny pak představuje neskutečné množství formulářů a hlavně pojmů. V nich se zorientuje pouze člověk, který se Intrastatu věnuje dennodenně. Tedy my :-)

Termíny pro podání hlášení Intrastatu v roce 202

Intrastat. Základní informace o Intrastatu. Seznam sledovaných druhů zboží od 1. 1. 2012. Výčet sledovaných druhů zboží od roku 2012. Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v roce 2020. Přehled termínů odevzdání výkazů Intrastatu. Rychlé zprávy. Poslanci schválili daňový balíček na rok 2021, míří ale ještě do. POZOR! Nyní si mohou všichni noví zákazníci vyzkoušet naše služby v oblasti správy Intrastatu na 3 měsíce zcela ZDARMA a sami zhodnotit, jak moc jsme dobří. Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evroé unie při vnitrounijním obchodu. Společnost DCIpower s.r.o. zajišťuje kompletní zpracování a předkládání výkazů.

#intrastat Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v elektronické i papírové formě dle ČSÚ (Český statistický úřad) pro rok 2018. Termíny odevzdání výkazů elektronická forma za leden 2018 / do 16. 2. 2018 za únor 2018 / do 16. 3. 2018 za březen 2018 / do 18. 4. 2018 za duben 2018 / do 18. 5. 2018 za květen 2018 / do 18 Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evroé unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních údajů (např. formy výkazu, organizační zabezpečení). Údaje z výkazu pro Intrastat umožní sestavit měsíční statistiky zahraničního obchodu České republiky. Zveřejněné údaje budou především. INTRASTAT 2019 - termíny 28. 1. 2019. INTRASTAT 2019 - termíny. výkazy za: termíny odevzdání výkazů. Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v roce 2020 Tab.: Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v roce 202

Intrastat CZ- termíny 202

 1. Intrastat - jiné země EU. Slovensko - limit je 200.000 EUR pro směr přijetí a 400.000 EUR pro směr odeslání. Hlášení musí být podána do 15-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Polsko - limit pro směr odeslání je 2 mil PLN a pro přijetí 3 mil PLN. Platí zde ještě další prahy pro vykazování hlášení Intrastatu v detailní podobě (statistická hodnota.
 2. Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová má za sebou více jak dvacetiletou praxi u Celní správy ČR, kde působila na vedoucích pozicích a věnovala se zejména řešením problémů v oblasti celního řízení při dovozu a vývozu zboží. V současné době působí v soukromém sektoru, kde zajišťuje poradenství v celní oblasti a v oblasti Intrastatu
 3. Aplikace zobrazí aktuální seznam výkazů s termíny k odeslání do Českého statistického úřadu ke zpracování podle zvoleného data. Oficiální stránky Českého statistického úřadu Přejít do menu. Přejít do menu; Přeskočit na obsah Intrastat. O ČSÚ. Struktura a vedení úřadu.
 4. Souhrnné hlášení k DPH do EU Souhrnné hlášení pro EU. Souhrnné hlášení podáváme proto, abychom správce daně informovali o zdanitelných plněních, která jsme udělali se subjekty z jiných států EU
 5. Incoterms (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.. Incoterms vznikly v roce 1936 v Paříži, Mezinárodní obchodní komora je vydala za účelem odstranění problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků různých zemí
 6. Metodika vykazování množství obalů uvedených na trh či do oběhu v systému EKO-KOM. Způsoby zasílání čtvrtletních výkazů a jejich aktuální verze. Termíny zaslání výkazů v systému EKO-KOM
 7. Od 1. 1. 2012 nabude účinnosti úprava režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací. Vzhledem k velké množině plátců DPH, kterých se toto ustanovení může dotknout, Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách informační materiál, který k tomuto tématu zpracovalo ve spolupráci s.

INTRASTAT je systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy Evroé unie, pokud při jeho přijetí nebo odeslání není povinnost předkládat celním orgánům celní prohlášení. Vykazují se v něm údaje o vnitrounijním obchodu. Systém Intrastat je povinný pro všechny členské státy Evroé unie, není však jednotný v oblasti sběru prvotních. S účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Kontrolní hlášení je speciální daňové tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení Termíny zkoušek a další informace zde. Přihlášky zasílejte nejlépe do konce března, nejpozději do 9. dubna 2020. Následující den bude oznámeno, které zkoušky se v červnovém termínu neuskuteční a budete mít možnost se přihlásit případně na jinou zkoušku Číslo řádku DIČ dodavatele Ev.číslo daňového dokladu DPPD Základ daně 1 Daň 1 1 X 201608 23.02.2016 -100000 -2100

Seminář DPH v roce 2018 | ohkklatovy

Termíny pro Intrastat v roce 2020 - Intrastateu

 1. Termíny a objednávka. Zpracování výkazů pro Intrastat. Cizí měny. Zadávání majetku a výpočty odpisů. Leasingový majetek. Sledování saldokonta. Vedení skladů v účetnictví způsobem A. C 2 480 Kč Daňová evidence I: Kurz pro účetní a uživatele produktu POHODA Mini, Lite nebo Standard. Vše od nastavení systému.
 2. OSVČ a termíny pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích. Na výpočet zdravotního pojištění ze samostatné výdělečné činnosti v roce 2019 má vliv, zdali se jednalo o hlavní či vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, jak vysoký byl hrubý zisk a jestli se samostatná výdělečná činnost vykonávala po celý rok 2019
 3. áře v mnoha oborech napříč celou Českou republikou. Naši lektoři Vám denně předávají cenné zkušenosti a pomáhají Vám je zužitkovat ve Vašem životě. Ročně proškolíme více než 10 000 klientů. Naše motto je mít úspěc

Termíny vykazování Intrastatu v EU pro rok 2020

Intrastat Celní správa Č

 1. Předmět statistiky Intrastat CZ - zboží, výjimky z vykazování zboží ve statistice Intrastat CZ Žádné termíny. Školit vás budou. JUDr. Matoušek Pavel. Zakladatel firmy P-P-MAT, s.r.o., která se více jak dvacet let zabývá zejména činností celníh
 2. Podzimní termíny školení jsou venku Vážení klienti, nezúčastnili jste se jarních školení WinFASu? Připravili jste se tím o mnoho informací zaměřených na nové funkcionality a postupy programu, které Vám umožní využívat systém efektivněji
 3. POHODA je oblíbený ekonomický software na účetnictví pro malé, střední a větší firmy. Program je vhodný i pro účtující příspěvkové a nevýdělečné organizace
 4. Při objednání, prosíme, věnujte pozornost Všeobecným podmínkám účasti na školení.. V případě on-line školení budete potřebovat sluchátka s mikrofonem (notebooky bývají vybaveny vestavěným mikrofonem).. Další školení. Pokud máte zájem o školení, které není uvedeno v aktuální nabídce, prosíme napište nám na info@altus.cz
Ing

Daňový kalendá

Video: InstatOnline Celní správa Č

Intrastat ČS

kurzy, rekvalifikace, termíny intrastat . Název kurzu Termín kurzu Místo konání Popis rekvalifikačních kurzů a nebo školen Školení v celní oblasti v Brně Clo, celní řízení a zahraniční obchod - vše jasně a přehledně jedině na školení s TSM. Celní předpisy, zahraniční obchod, dovoz a vývoz zboží, INCOTERMS, INTRASTAT a další. Srozumitelně a příjemnou formou Vás na našich seminářích a kurzech provedeme celním a daňovým řízením, seznámíme Vás s instituty a pojmy.

Vezměte prosím na vědomí: Maximální výše objednávky na každé médium činí 20 kusů Prodej bezplatně poskytnutých médií třetím osobám je zakázán Objednávka je bez nákladů na doprav Celní deklarace Brno INTRASTAT Brno Petr Janák nabízí zastupování při vyhotovení a předávání výkazů INTRASTAT a při celním řízení Nové termíny školení Vážení klienti, díky uvolňování jednotlivých opatření v nouzovém stavu jsme se rozhodli obnovit naše školení za předpokladu oboustranného dodržení nezbytných opatření, která jsou v této nelehké době nutná: krytí dýchacích cest (rouška, plastový kryt PONDĚLÍ 13. ČERVNA * Mezinárodní veletrh letectví SIAE začíná v Paříži. Součástí je i oficiální expozice České republiky. Potrvá d

 1. TERMÍNY AKADEMÍÍ ŘEMESEL 2017, 2018 V KLATOVECH: AKADEMIE ŘEMESEL 2017 se koná dne 8. listopadu 2017, AKADEMIE ŘEMESEL 2018 se koná dne 7. listopadu 201
 2. istrem zahraničí Cyrilem Svobodou. Organizaci zajišťuje Hospodářsk
 3. Intrastat - Statistiky : UŽITEČNÉ INFORMACE: Demoverze (stáhnout) Reference: Hot Line kontakt: E-mail kontakt info@premier.cz: Tel. kontakt +420 245 005 606: Termíny školení.
 4. TERMÍNY SEMINÁŘŮ - INTRASTAT 2016. Přihláška výtvarného projektu. HP SW Product Manager - Avnet Technology Solutions. Všechny naše produkty najdete na www.e
 5. Statistický výkaz Intrastat - Portál POHOD
Cizinci: Zaměstnanost | ČSÚHistorický přehled výsledků voleb do Poslanecké sněmovnySprávní obvody obcí s rozšířenou působností - Liberecký
 • Cnc frézka hobby a4 cnc basic, stavebnice.
 • Zánět kostní dřeně zubu.
 • Stetoskop kde koupit.
 • Vira cz omalovanky.
 • Jarnett olsen.
 • Nápadité dorty.
 • Malamut vs husky.
 • Metalshop vans.
 • Kostlín obrovský chov.
 • Rekreační středisko nesměř.
 • Holubi eshop.
 • Enzymy wikiskripta.
 • Converse tenisky panske.
 • Autokatalog 2019.
 • Mánes národní divadlo.
 • Ohana cirkus znojmo.
 • Arnulf.
 • Gramofonové desky materiál.
 • Výpočet akustického tlaku z výkonu.
 • Raw rafaelo.
 • Rychlost světla ve vodě.
 • Pravítko k vytištění.
 • Já poutník csfd.
 • Lov cípala.
 • Pánský střih na havla postup.
 • Izrael válka 1973.
 • Hromadná korespondence pravidla.
 • Čokoládový koláč apetit.
 • Slané muffiny s uzeným.
 • Prohlášení autora bakalářské práce.
 • Predator 1 cz dabing online.
 • Voňavá kuchařka.
 • Šanghajský přístav.
 • Čipování psa cena.
 • Fryda kvetinarstvi.
 • Celé česko čte dětem logo.
 • Zápis výsledků měření.
 • Labyrint: vražedná léčba.
 • Telogenní efluvium.
 • Delonix regia.
 • Brickleberry hlášky.