Home

Svaly flexory

některé svaly mají jen 1 obal, jiné více; cévní zásobení - do každého svalu vstupuje céva kolmo (do sv. bříška), kde se začne rozvětvovat -> vytvoří se kapilární síť na dlaňové straně jsou flexory (ohýbače) dvojhlavý sval pažní. Tyto protilehlé svaly musí být stále v silové rovnováze. V souvislosti s kyčelními flexory působí bolest zad a větší napětí v TFL a rectus femoris spíše nedostatečně aktivní a slabé kyčelní flexory než jejich posilování a zkrácení samo o sobě, jak všude slyšíme. Důvody slabost

Svalová soustava - Wikisofi

 1. Svaly, jejichž hlavní funkcí je ohnutí v kloubu, se nazývají flexory (ohýbače). Bez flexorů kyčle se neposadíte, bez flexorů kolen by jste daleko nedošli a bez flexorů ruky a lokte nepřemůžete v páce ani mouchu. Svaly se na svém konci upínají na kosti pomocí šlach, které jsou právě na ruce typicky tenké a dlouhé
 2. Hluboké flexory krku jsou malé stabilizační svaly umístěné na přední, zadní a boční ploše krční páteře. Přední hluboké krční flexory jsou longus colli a longus capitis a hrají důležitou roli při stabilizaci krční páteře. Také bývají velice často oslabeny a pak nastává nerovnováha
 3. Uspořádána je do čtyř vrstev svalů, které jsou inervovány (řízeny) prostřednictvím n. medianus a n. ulnaris. Jsou to flexory lokte, zápěstí a prstů a pronátory předloktí. První, povrchová vrstva. Obsahuje čtyři svaly: m. pronator teres, m. flexor carpi radialis, m. palmaris longus a m. flexor carpi ulnaris
 4. (pracují ohýbaþe (flexory). Nebo se oddalují (pracují natahovaþe (extenzory). Takový způsob činnosti svalů nazýváme - svalový antagonismus - svaly působící proti sobě. Antagonismus představuje základní princip činnosti kosterního svalstva. Příkladem svalu, který má jino
 5. Zkrácené a ztuhlé flexory kyčelního kloubu dokáží pořádně potrápit. Problémy způsobují převážně tyto 3 svaly: povázka stehenní, bedrokyčlostehenní sval a přímý sval stehenní. Ty mají výraznou tendenci se zkracovat, protože je používáme doslova při každém kroku

funkce svalu: flexe v loketním kloubu, podílí se na abdukce a addukce v ramenním kloubu, supinace (sval se nápadně pohybuje) - tento pohyb nejspíš připomínal starým Řekům pohyb myši; proto pojmenovali sval slovem musculus - myška dvojhlavý sval pažní (musculus biceps brachii) • sval hákový (musculus coracobrachialis svaly fixující zápěstí addukce m. adductor pollicis m. flexor pollicis longus, m. flexor pollicis brevis, m. opponens pollicis, m. extensor pollicis longus, m. interosseus dor-salis I (svým začátkem) o posice m. opponens pollicis abduktory, flexory a adduktory palce svaly thenaru tendence k flexi a radiáln Svaly šikmé, též kloněné, lat. mm. scaleni, jsou svaly rozepjaté od krční páteře šikmo laterokaudálně k prvním dvěma žebrům. K prvnímu žebru se upínají m. scalenus anterior a m. scalenus medius, ke druhému žebru se připojuje m. scalenus posterior. Jsou inervovány z ventrálních větví krčních míšních nervů (C2. Svaly kyčelního kloubu se dělí na přední a zadní skupinu. Přední skupina. Musculus iliopsoas (bedrokyčelní sval) se skládá z musculus psoas major (velký sval bederní) a z musculus iliacus (sval kyčelní). Psoas major začíná od bederní páteře (od Th12 po L4-5) a při ní pokračuje dále do pánve, iliacus z fossa iliaca (vnitřní plocha kosti kyčelní) Klíčová slova: svaly pletenec flexory extenzory dlaň hřbet Obsah: Flexory Extenzory Dlaňová strana Hřbetní strana Laterální str.-nad palce

ZŠ VNB IV / 06 - Svaly

Slabost a Chybná Funkce Kyčelních Flexorů Jako Původce

Svaly posturální (antigravitační) = svaly zabezpečující přímený postoj (působením zemské přitažlivosti jsou napínány) - např. extenzory dolních končetin, svaly hýžďové, hluboké svaly zádové, svaly šíjové.. Tonická a fázická svalová vlákna. Podle funkce lze také svalová vlákna rozdělit na tonická (s tendencí ke zkrácení) a fázická (tendencí k. Svaly krku (lat. musculi colli) jsou svaly uložené v několika vrstvách před krční páteří. Mají různou inervaci, protože jsou různého původu. Přehlednou tabulku těchto svalů naleznete na stránce Svaly krku (tabulka Stránka byla naposledy změněna 15. 8. 2020. WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty a Univerzity Karlovy, příspěvek UK k výukovým zdrojům sítě lékařských fakult MEFANET • ISSN 1804-6517 • e-mail: info@wikiskripta.eu.Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 při dodržení případných autorských práv a dalších podmínek

SVALY ZAD A TRUPU sval trapézový Flexory kyčelního kloubu - sval bedrokyčlostehenní, napínač povázky stehenní, sval krejčovský, přímá hlava 4-hlavého svalu stehenního Abduktory stehna - malý a střední sval hýžďový, napínač povázky stehenn. Šíjové svaly (hluboké flexory šíje, horní vlákna trapézového svalu, krční část vzpřimovačů páteře) 1. Hluboké flexory šíje (m. longus capitis a m. longus colli) Jsou to svaly, které jsou uloženy před krční páteří a umožňují při oboustranné akci její flexi a při jednostranné akci úklon na stejnou stranu..

Poranění šlach flexorů :: www

Hluboké svaly krku, nerovnováha a bolest

Anatomie: Přední strana předlokt

Svaly jsou orgány tvořené svalovou tkání (svalovinou),která umožňuje aktivní pohyb organismu nebo jeho částí. Základem pohybu je svalový stah (kontrakce). Svalstvo člověka má schopnost přeměnit chemickou energii živin v kinetickou (účinnost 30%) a v teplo. Svalstvo váží 30-50% z hmotnosti lidského těla a je tvořeno z 850 svalů Dolní zkřížený syndrom a zkrácené a oslabené svaly Svalová dysbalance v rámci dolního zkříženého syndromu V rámci tohoto syndromu jsou zkráceny flexory kyčelního kloubu (m. iliopsoas, m. rectus femoris, m. tensor fasciae latae), vzpřimovače trupu, a to v lumbosakrálních segmentech-ST, nikoliv hrudních Jsou to dorzální flexory zápěstí, supinátory předloktí, spoluúčastní se dukce a flexe loketního kloubu. DORZÁLNÍ SKUPINA PŘEDLOKETNÍCH SVALŮ. Tato skupina na zadní straně předloktí je rozdělena ve vrstvu povrchovou a hlubokou, všechny tyto svaly jsou inervovány cestou n. radialis Proč: Svaly ve tvaru slzy nacházející se v okolí a uvnitř čéšky, jsou často nejslabší svaly na stehně, říká Reavy. Oslabeným VMO netrpí jen sportovní, ale i široká veřejnost. Ročně si kolenní vazy roztrhnou stovky lidí. Většinou se to dá připsat oslabeným stehenním svalem

 1. Svaly spolu spolupracují: synergisté: svaly, které spolu spolupracují (jeden a tentýž pohyb je zabezpečen více svaly) antagonisté: svaly působící proti sobě. př. ohybač - dvojhlavý sval pažní. natahovač - trojhlavý sval pažní . Rozdělení svalů podle funkce. OHYBAČE - flexory. NATAHOVAČE - extnzory. PŘITAHOVAČE.
 2. Strečing a uvoľnenie svalov stehien a flexorov (ohýbačov) bedrového kĺbu môžeš robiť veľmi efektívne vďaka týmto dvom cvičeniam. Je to oveľa efektívnejšie ak..
 3. Otestovat si můžete sílu flexorů, přičemž zde neplatí obvyklá poučka zkrácené jsou silné svaly. Ne, flexory jsou sice zkrácené, ale nejsou silné, tedy určitě ne v plném rozsahu pohybu (v krajních pozicích). Na daném příkladu jsem vysvětlil centraci kloubu a proč někdy dochází k bolesti v krajních pozicích.

Podle typu pohybu, který vykonávají, rozdělujeme svaly na: a) flexory. flexe = ohýbání, ohnutí, zkrácení flexory zajišťují pohyb, při kterém se zmenšuje kloubní úhel - tj. úhel, který v kloubu svírají kosti (např. ohýbání horní končetiny v lokti, ohýbání dolní končetiny v koleni) b) extenzor Svaly můžeme dělit dlě několika kritérií: funkce - ohýbače (flexory), natahovače (extenzory), přitahovače (adduktory), odtahovače (abduktory), svěrače (sfinktery), rozvěrače (dilatátory) směr svalových snopců - přímé, příčné, podélné, šikm

SOUSTAVA KOSTERNÍ Orgán: KOST u člověka průměrně 206 kostí fce: opěrná, pohybová, ochranná, tvorba krve, zásoba min. látek Tvar kosti: dlouhé ( končetiny) ploché krátké Stavba kosti: Povrch - na kloubních plochách kryje kost chrupavka ostatní povrch kosti kryje vazivová blána - okostice ( perios), je protkána nervy a cévami, které vnikají do kosti a větví se. Svaly kyčle a jejich funkční rozdělení Flexory Fem IP, Sar, RF, TFL Abduktory GS+I TFL, Glutei Vnitřní rotace GMi, Me, TFL, GS+I Gr, AdM, Pect F,O,I Zevní rotace Pir, ObIn, ObEx, GeSup, GeIn, Qt Fe +Glu PlSac, G

Deset nejlepších cviků na uvolnění ztuhlých kyčlí - Běhej

Svaly, které mají tendenci se v tomto případě zkracovat, jsou flexory kyčelního kloubu (bedrokyčlostehenní sval, přímý sval stehenní a natahovač stehenní povázky) a čtyřhlavý sval bederní [2]. Naopak dochází k útlumu a oslabení hýžďových svalů, a to malého, středního a velkého hýžďového svalu, šikmých a. 70. FLEXORY PRSTCŮ. Posaďte se na zem. Ošetřovaná dolní končetina je po pokrčena v kyčli i koleni, noha položena na podlaze. Rukou opačné strany ji přidržujte za bérec, shodnou rukou si chytněte prstce

Svaly horní končetiny - musculi membri superiori

Svaly fázické mají tendenci k ochabování: flexory krku. mezilopatkové svaly. dolní část sv. trapézového. svaly břišní. trojhlavý sval pažní. svaly hýžďové. některé části natahovače kolenního kloubu (čtyřhlavý sval stehenní) svaly na přední a boční straně bérce Důsledky dysbalance v jednotlivých částech těl Svaly krku: (kloněné svaly, zdvihač hlavy, nadjazylkové a podjazylkové svaly.) Hrudní svaly: svaly hrudní stěny (mezižeberní vnitřní - pomáhají výdechu a zevní - navozují vdech + svaly bránice jsou tzv. hlavní dýchací svaly, velký a malý prsní sval a pilovitý boční sval jsou tzv. pomocné dýchací svaly) Svaly krku: (kloněné svaly, zdvihač hlavy, nadjazylkové a podjazylkové svaly.) Hrudní svaly: svaly hrudní stěny (mezižeberní vnitřní - pomáhají výdechu a zevní- navozují vdech+ svaly bránice jsou tzv. hlavní dýchací svaly, velký a malý prsní sval a pilovitý boční sval jsou tzv. pomocné dýchací svaly) Byl jednou jeden život - Svaly a Tuky - Duration: 26:16. Martin Gabko 274,417 views. 26:16. Jak si poradit se zkouškou z anatomie | Rozhovory s lékařskými osobnostmi. 2. SVALY S TENDENCÍ K OCHABOVÁNÍ: • Mezilopatkové svaly - střední část trapézu, rombické svaly • Hluboké flexory krční páteře • Dolní fixátory lopatek - dolní část trapézu, část širokého svalu zádového, pilovitý sval předn

Flexory a extenzory kloubů. Antagonistické svaly vytvářejí navzájem opačný efekt. Jak funguje v praxi? Během tříd vám trenér řekne, jak napnout vaše svaly. Antagonisté pracují postupně. To znamená, že během určitého cvičení vždy jeden sval funguje a druhý je v klidu nebo ve stavu lehkého statického napětí Jenom vyjmenovat všechny svaly, které se na jejich provedení podílejí, je pěkná fuška a jejich výčet stejně určitě nebude úplný. Při shybech se zapojují široký sval zádový, velký sval oblý, mezilopatkové svaly, střední a spodní část trapézového svalu, k tomu přistupují jako pomocné svaly flexory nadloktí. svaly vřetenovité; dlouhé; krátké; ploché. Podle počtu svalových hlav: dvojhlavý; trojhlavý; čtyřhlavý. Podle toho, v jakých směrech působí, rozeznáváme: synergisty - souhlasně pracující svaly (zajišťují stejný pohyb); antagonisty - protichůdně pracující svaly (zabezpečující opačný pohyb). Podle oblastí. Pak totiž hrozí, že zapojíte nikoliv výhradně břišní svaly, ale také flexory boků, tzn. skupinu svalů, která se aktivně účastní flexe femuru (stehenní kosti) a táhnou koleno dopředu. Jestliže se máte zaměřit na břišní svaly, měla by být vaším cílem minimalizace zapojení flexorů boků flexory kyčlí. Na co je tento cvik skvělý? Jedná se o pokročilejší cvik zaměřený na posílení středu, který je doplněný o lehký prvek stability. Vybavení žádné. Základní instrukce. 1. Sedněte si na zem, vyrovnejte záda, pokrčte nohy. 2. Lehce se zakloňte a v této pozici zvedněte nohy nad zem. 3

Svaly kyčelního kloubu: Při běhu nezapojujete jenom extenzory kyčelního kloubu, ale také její flexory, tedy ohýbače. Ty vám pomáhají nohu vyšvihnout dopředu, abyste udělali další krok. Důležitou roli hrají také stabilizátory kyčelního kloubu, vnitřní stehenní svaly Cvik posiluje šikmé břišní svaly, flexory kyčle a mezilopatkové svaly. Základní pozice: Lehněte si na záda, pokrčené nohy na šířku pánve, v kolenou 90°, chodidla na zemi. Pánev je v přirozené poloze. Držte kyčle, kolena a chodidla v jedné linii. Ruce v týl, lokty tlačte na zem. Provedení cviku

Svaly končetin J

Na horní polovině těla jsou to pak břišní svaly (m. rectus abdominis, m. oblique externus abdominis, m. oblique internus abdominis), které stabilizují a zpevňují trup a svaly deltové, které vykonávají souhyby paží. Kop. Kop se stejně jako běh skládá ze dvou na sebe navazujících fází - přípravná a samotný kop Používané svaly - Flexory a extenzory předloktí,částečně přední hlava deltového svalu,flexory a extenzory prstů. eShop je dočasně mimo provoz! MDY2ZG

Hýžďové svaly jsou stejně jako kyčelní flexory přímo zapojeny do stability bederní páteře a jejich správná funkce výrazně pomáhá redukovat nároky na již zmíněný psoas a tím i snižovat jeho napětí. Cviky jako mrtvé tahy a různé variace mostů nám rozhodně pomohou dosáhnout kýženého výsledku Flexory předloktí ; Flexory předloktí Uveďte svaly do protažení supinací předloktí a dorzální flexí zápěstí. Kineziotape lepte technikou paper off tension v celém průběhu svalů až ke kořeni dlaně. Konec tapu nalepte bez napětí. Kineziotape zažehlete třením. Tejpy Meridius

Svaly jsou ale také neustále zatěžovány při stoji či sedu. Posturální svalstvo je vývojově starší, zajišťuje vzpřímený postoj (statickou zátěž) a má vyšší svalový tonus (svalové napětí). Zejména proto má větší tendenci ke zkracování a je důležité jej protahovat. Flexory (ohybače) ruky a prstů. Ty se pak jako každé svaly, které se neprotahují zkracují strukturálně. Nicméně, pokud zařadíte Virabhadrasana I do své pravidelné praxe, flexory si protáhnete a pomůžete jim k postupnému navrácení do své normální délky a ke zmírnění zdroje bolestí zad Jednotlivé svaly kosterní svaloviny se často popisují podle typu pohybu, který vykonávají. Rozlišujeme flexory (ohýbače), které jsou umístěny na končetinách tak, že ji ohýbají v kloubu a úhel jeho rozevření se tak zmenšuje,.

4) Svaly břicha - přímé, šikmé, příčné 5) Svaly zad - deltový, trapézový, široký zádový 6) Svaly horních končetin • dvojhlavý sval pažní(m. biceps), trojhlavý sval pažní (m. triceps), předloketní svaly-natahovače(extenzory) a ohybače ruky a prstů 7) Svaly dolních končeti slabé: svaly rombické (m. rhomboideus major a minor), vodorovná a spodní vlákna trapézového svalu (m. trapezius), vodorovná vlákna širokého svalu zádového (m. latissimus dorsi), přední sval pilovitý (m. serratus anterior) a hluboké flexory šíje (m. longus capitis a m. longus colli

V rámci tohoto syndromu jsou zkráceny flexory kyčelního kloubu a vzpřimovače bederní páteře. Dochází k útlumu a oslabení hýžďových svalů. Insuficience hýžďového svalstva je důležitá a má zásadní význam pro držení těla a stabilitu pánve. Oslabeny jsou břišní svaly a tzv. hluboký stabilizační systém Hluboké flexory hlavy a krku a dolní fixátory lopatek (pars ascendens et transversa m. trapezii, mm.rhomboidei a m. serratus ant.) jsou oslabeny. Rovněž i paravertebrální svaly v thorakálních segmentech bývají relativně slabší

Klouby - přehled svalů a jejich funkce II

kloubů jsou převážně svaly pomocnými. Při posazování napřímenou, topornou páteří působí břišní svaly jako stabilizátory páteře. Během pohybu dochází současně k odlepení páteře a elevaci pánve, a tak se hlavními svaly stávají flexory kyčle Krásně si jím protáhneme hamstringy (skupina svalů na zadní straně stehen), posílíme flexory (svaly zodpovědné za ohýbání) kyčle, aktivujeme vzpřimovače páteře a také uvolníme ramena, která bývají už za půl dne, kdy se nepohybují, pěkně ztuhlá, vysvětluje odbornice a přidává návod, jak cvik správně provést Svaly. Typy svalů: Kosterní svaly jsou všechny svaly, které se připojují ke kostem kostry a které se současně nebo po sobě stahují a vyvolávají tak jejich pohyb. Jsou pojmenované podle polohy, tvaru, velikosti či funkce, např. flexory ( ohybače), extenzory ( natahovače) a sfinktery ( svěrače) aj. Srdeční svalstvo je.

Svaly krku člověka - Wikipedi

Pro uplatnění rovnováhy vnitřních sil v oblasti krční a hrudní, má zásadní význam souhra mezi hlobokými svaly (flexory - ohybače a extenzory - vzpřimovače) krku, tedy přední a zadní strana krku. Důležitou roli v úseku bederní páteře hrají opět svaly přední a zadní části trupu Z porovnání obou půlek zjistím, zda např. flexory, svaly, které ohýbají klouby, jsou silnější než natahovače. Narušené svalové napětí řeším reflexně, čili použiji nějakou reflexní metodu, abych oslabené svaly posiloval a ty příliš silné (hypertonické) tlumil

SVALY V těle je kolem 600 svalů, z nichž většina je párová - tedy 300 svalů v každé polovině těla. Hmotnost svalů dosahuje u mužů průměrně 36% tělesné hmotnosti, u žen 32%. Tato relativní hmotnost svalstva může dosáhnout až 45% tělesné hmotnosti (např. u trénovaného atleta), může naopak poklesnout na 30% SVALY CHRBTA. a) Predná skup.(flexory). 1.Dvojhlavý sval ramena (m.biceps brachii). 2.Zobákovoramenný Svalstvo krku III. Svaly trupu IV. Svalstvo končetin Svalstvo povrchové Svalstvo hluboké. 30 Přední skupina Flexory Povrchovou vrstvu tvoří 4 svaly m. pronator teres - pronující sval oblý m. flexor carpi. svaly ramene § velký sval prsní § zdvihač lopatky § sval trapézový (horní část) pozn.: systematická anatomie je řadí ke svalům hrudníku-zad, s přihlédnutím k hlavní funkci patří ke svalům horní končetiny. svaly kloubu ruky § ohybači (flexory) zápěstíohybači (flexory) prstů. Fázické svaly Antagonista - svaly pracující proti sobě a provádějící opačný pohyb: Ohýbače (flexory) - natahovače, napínače (extenzory), Přitahovače (adduktory) - odtahové (abduktory)

Používané svaly Primární: extenzory předloktí. Sekundární: flexory a extenzory prstů. Anatomický pohled Umístění rukou: Ideální je úchop na šířku ramen nebo užší. Ruce by měly být v linii s předloktími. Úchop: Tento cvik vyžaduje úchop nadhmatem s dlaněmi směrem dolů a palci kolem tyče Svaly dolnej končatiny (lat. musculi membri inferioris) sa delia vzhľadom na topograficko-anatomický vzťah na dve hlavné skupiny: . bedrové svaly (lat. mm. coxae)svaly voľnej časti dolnej končatiny (lat. mm. partis liberae membri inferioris) svaly stehenné (lat. mm. femoris)svaly lýtkové (lat. mm. cruris)svaly nohy (lat. mm. pedi Plecia, hrudník, krk, najširší sval chrbta a bedrové flexory od sedenia a pozerania nadol tuhnú, zatiaľ čo svaly chrbta a zadnej časti pliec ochabujú. To vedie k problémom, stuhnutosti a bolesti z nevyváženosti

Anatomie: Svaly bérce - dorsální strana

Mezilopatkové svaly a flexory prstů stimuluje Brunnströmová třením, štípáním, škrábáním. 4) vzpřimovací reakce - terapeut vyvádí pacienta z rovnovážné polohy postrkováním. Pacient kontrahuje svaly, které by při jiném cvičení neaktivoval Při pohledu zepředu vidíme zkrácené flexory kyčle, malá funkční kvalita břišních svalů (přímé a příčné břišní svaly jsou ochablé a šikmé břišní svaly převažují a tvoří charakteristickou prohlubeň na boční hraně břišních svalů) zkrácené svaly prsní a nakonec oslabené flexory krku a hlavy následky. 17) lýtkové svaly (dvojhlavý a šikmý lýtkový sval) ad 2) Fázické svaly 1) rotátory páteře 2) vzpřimovače hrudní páteře 3) flexory krku 4) mezilopatkové svaly (rombické svaly a střední a spodní vlákna trapézového svalu) 5) přední pilovitý sval 6) horní vodorovná vlákna širokého svalu zádovéh

Rozdělení cviků | Spirální stabilizace | FakultaE52 - Svaly

Typy svalů: Kosterní svaly jsou všechny svaly, které se připojují ke kostem kostry a které se současně nebo po sobě stahují a vyvolávají tak jejich pohyb. Jsou pojmenované podle polohy, tvaru, velikosti či funkce, např. flexory ( ohybače), extenzory ( natahovače) a sfinktery ( svěrače) aj. Srdeční svalstvo je. - svaly. zkrácené - čtyřhranný bederní, vzpřimovače bed. páteře, flexory kyčle - bedrokyčlostehenní sv. oslabené - břišní, hýžďové, částečně široký zádový - cviky - uvolnit flexory kyčle - kulaté předklony, kolébky, kotouly - lokomoční pohyby - šplh, lezení, běh po 4, pod/přelézání, opičí dráhy. Některé svaly mají více hlav, svaly se pak označují jako dvouhlavé, trojhlavé, čtyřhlavé. Sval svým smrštěním vyvolává různé pohyby. Podle toho rozlišujeme svaly ohybače (flexory) a natahovače (extenzory), přitahovače (adduktory) a odtahovače (abduktory), svěrače (sfinktery) a rozvěrače (dilatátory)

 • Pšeničné otruby lepek.
 • Bolest dole v krku.
 • O'bag mini vnitřní taška.
 • Jenž skloňování.
 • Nápadité dorty.
 • Canon a1 prodej.
 • Magnetické vitrážní tyčky.
 • Slavné veganky.
 • Vybavení 601 skss.
 • Tenisový loket kdy operovat.
 • Veganská strava jídelníček.
 • Girlanda svatební.
 • Ortopedie praha 2.
 • Youtube operace kyly.
 • Měřič radioaktivity.
 • Lenor unstoppables 375g cena.
 • Bayerische motoren werke ag.
 • 195/65 r15 continental.
 • Messenger smajlíci 2019.
 • Satan kozel.
 • Jak jist orechy.
 • Finsko hospodářství.
 • Kortaderie.
 • Kokosový olej účinky na vlasy.
 • Kfc eden.
 • Sražená krev na obličeji.
 • Zahradní domky bauhaus.
 • Bronchodilatační test.
 • Jak silnou vrstvu betonu na podlahu.
 • Gaviálové.
 • Whatsapp na jinem telefonu.
 • Co znamena kometa.
 • Barvení vlasů kávou.
 • Hana soukupova.
 • Navolno nebo na volno.
 • Adulár měsíční kámen.
 • Dlask druhy.
 • Dopravni letadlo rychlost zvuku.
 • Hruškový koláč vegan.
 • Dr max fine 6.
 • Watt club brno program.