Home

Eu cites

Overview of important international seizures of CITES-listed specimens in the European Union in 2011 (582KB) Analysis of EU-TWIX seizure data 2007-2011 (1,75 MB) 2. Studies and Reports on Wildlife Trade All reports are in pdf format 2.1 Reports related to trade in fauna. Online elephant ivory market survey in the European Union (October 2020). Team leader - CITES and EU Wildlife Trade policy. Email. matthias-leonhard.maier [at] ec.europa.eu. Telephone +32 2 295 85 33. The European Union is competent for the adoption of common conditions for the issue, use and presentation of permits and certificates granted under the Convention. Management Authorities of the EU Member States* are. Ve vztahu k CITES tedy EU funguje jako jeden celek a úmluva se zde provádí jednotně již od roku 1984 a to na základě nařízení Rady (ES) č. 338/97 a nařízení Komise (ES) č. 865/2006. Nařízení EU jsou obecně závaznými a bezprostředně účinnými právními předpisy na celém území EU Below is a list of the largest cities in the European Union according to the population within their city limits.The cities listed all have populations over 300,000 and total. The list deals exclusively with the areas within city administrative boundaries as opposed to urban areas or larger urban zones (metropolitan areas), which are generally larger in terms of population than the main city

CITES. Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu.Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři. Key inputs were also provided from the experience of using CICES gained in the EU-led work on Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services (MAES). The revision has also been shaped by discussion at a meeting hosted by the United Nations Statistical Division (UNSD), in New York, in June 2016 as part of their work on developing the. Členské země EU proto mají vlastní seznamy CITES druhů (aktuální k 4.2.2017 nařízení Komise (EU) č. 2017/160), kde jsou druhy rozděleny do kategorií A,B,C a D. A - druhy CITES I + některé druhy CITES II B - druhy CITES II + některé CITES III + druhy ohrožující ekologickou stabilitu C - druhy CITES II CITES Secretary-General Ivonne Higuero's opening remarks for the launch of the Revised Principles and Criteria of the BioTrade Initiative. Previous Next. News and Highlights World Wildlife Day Film Showcase to explore humanity's essential relationship with forests Administrativa, CITES. Přihlášení, registrace želvy - CITES. Problematika CITES, prodej a nákup želv. Registrace vylíhnutých želv. Fotografie želv na Cites. CITES - změny, nařízení. Chovná kniha pro želvy. Číslo na krunýři želvy. DNA testy želv. Čipování želv. Podmínky reklamace želvy. Záruka na světelné zdroj

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) protects species listed in Annexes A to D of the EU Wildlife Trade Regulations.The regulations will be. Přemístění exemplářů CITES v rámci EU Přemístěním je míněn jakkýkoli přesun exempláře po Evroé unii. V případě, že se tento přesun týká exempláře druhu z přílohy A, který pochází z volné přírody a měl při dovozu do EU stanoveno místo určení, je nutné požádat o povolení k přemístění The CITES Trade Database, managed by the UNEP World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) on behalf of the CITES Secretaria Co je Registr CITES Pro veřejnost jsou k dispozici služby usnadňující vyplňování žádostí o povolení k dovozu a vývozu exemplářů (obchod mimo EU) ohrožených druhů. Podrobnosti k možnosti využití uvedených služeb a přímý vstup do aplikace k vyplňování žádostí naleznete v sekci Služby pro veřejnost

Reports & Information Materials - Environment - European

 1. Längre ned på samma sida under rubriken EU listing så hittar du om arten är listad i bilaga A, B, C eller D. Tänk på det här! Om du vill handla med CITES-listade arter inom EU eller förflytta dessa till eller från EU, ska du ta reda på i vilken bilaga arterna är listad
 2. Návrh na přeřazení žaka z CITES II do CITES I podalo 7 afrických zemí: Angola, Chad, Gabun, Guinea, Nigerie, Senegal, Togo; spolunavrhovateli byli EU a USA. Zařazení žaků do CITES I mělo na konferenci smluvních stran velkou podporu, v tajném hlasování se 95 smluvních stran z přítomných 152 volících stran vyslovilo pro.
 3. 3) Nové změny CITES platné od 10.8.2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si Vás upozornit na nově vydané nařízení Komise (EU) č. 750/2013, kterým se mění přílohy A - D k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
 4. Informationen über CITES-Anträge finden Sie auf den Seiten zur Beantragung von artenschutzrechtlichen Genehmigungen Die EU-Kommission hat ein Informationsdokument veröffentlicht, in dem erläutert wird, welche artenschutzrechtlichen Bestimmungen beim Handel mit Exemplaren geschützter Arten zwischen der EU und GB, unter Beachtung des.

European Union CITES

EU dne 1. 5. 2004. Dnes je signatářem CITES již 183 smluvních stran včetně všech 27 členských států EU a EU jako celku. Účelem úmluvy je postavit mezinárodní obchod s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami pod společnou kontrolu všech zemí světa, aby se docílila ochrana ohrožených. Povolení k vývozu a dovozu exemplářů přes vnější hranice EU (CITES permity) vydává pro české subjekty Ministerstvo životního prostředí s některými výjimkami, jako např. při vývozu uměle vypěstovaných rostlin, kdy lze namísto CITES permitu použít rostlinolékařská osvědčení (Phytosanitary certificate)

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 130s (1) thereof, subject to zero export quotas in 1995 and 1996 and then annual export quotas approved by the Cites Secretariat and the IUCN/SSC Crocodile Specialist Group. 108 Populations of Botswana, Ethiopia. check if you need a CITES permit to import or export endangered species. If you move a specimen into or out of the EU without the appropriate permits, it is almost impossible to obtain.

CITES v Evroé unii a České republic

Deutschland gehört zu den Erstunterzeichnern, übrigens auch als erster EU-Staat. International trat CITES 1975 in Kraft. Bereits ein Jahr später wurden die Bestimmungen in Deutschland umgesetzt. Inzwischen gehören dem Übereinkommen weltweit 183 Vertragsparteien an, also knapp 95 Prozent aller Staaten der Welt CITES adskiller sig fra mange andre konventioner ved at indeholde en række meget konkrete forpligtelser og lande, som ikke overholder disse risikerer sanktioner fra de øvrige parter. Danmark har ud over en dansk CITES-bekendtgørelse fælles CITES regler med de øvrige EU-lande i form af diverse EU forordninger

Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (anglicky Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, zkráceně CITES; jinak známá také jako Washingtonská úmluva) je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní úrovni CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, also known as the Washington Convention) is a multilateral treaty to protect endangered plants and animals. It was drafted as a result of a resolution adopted in 1963 at a meeting of members of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). The convention was opened for signature in 1973 and. Povolení k vývozu a dovozu exemplářů přes vnější hranice EU (CITES permity) vydává pro české subjekty Ministerstvo životního prostředí s některými výjimkami, jako např. při vývozu uměle vypěstovaných rostlin, kdy lze namísto CITES permitu použít rostlinolékařská osvědčení (Phytosanitary certificate)

And EU member states have been working as a block in relation to many aspects of CITES for many years since keeping EU laws up to date with the convention's regulations is an unending task. All CITES members meet every 2-3 years and decide - by vote, if necessary - on changes to CITES rules, such as adding new species to the list of those. Mimo EU. CITES; CITES CITES - Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Dovoz je možný pouze za předpokladu splnění.

EU Protects Porbeagle Sharks | Project AWARE

List of cities in the European Union by population within

The EU-TWIX database has been developed to assist national law enforcement agencies, including CITES Management Authorities and prosecutors, in their task of detecting, analyzing and monitoring illegal activities related to trade in fauna and flora covered by the EU Wildlife Trade Regulations EU cites Ghana among countries with deficiencies in anti-money laundering regime. by Nii Larte Lartey. May 8, 2020. Reading Time: 8min read Share Share Share Share. Ghana has been cited by the European Commission for anti-money laundering and terrorism financing concerns Yet, the EU accession to CITES has improved its de jure legitimacy as it is the first REIO to be granted a formal membership since the Gaborone Amendment entered into force. The autonomy is a central element to define the EU as powerful international actor. It relates to the ability to successfully pursue its own agenda In the EU, CITES is implemented through Regulations known as the Wildlife Trade Regulations which provide the necessary legal framework for the enforcement of the Convention. These regulations are directly applicable in all EU Member States. The provisions of CITES have been implemented under European Community-wide regulations since 1984, due. Seznam uvádí druhy (čeledi atd.) rostlin, které EU chrání úmluvou CITES.Kategorie jsou uvedeny v podobě příloh nařízení Komise (EU) č. 1320/2014 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, které jsou právně závazné pro Českou republiku.Tyto kategorie nejsou identické s původními kategoriemi úmluvy CITES I.

Zákazy dovozu do EU. Pro některé CITES druhy platí zákaz dovozu na území EU - viz. nařízení Komise (ES) č. 359/2009. Dovoz takových exemplářů do EU není přípustný a to ani v případě, že země původu povolí jejich vývoz. Vývoz do zemí mimo EU. K vývozu exemplářů z přílohy A,B a C je nutné vývozní povolení ČR The European Week of Regions and Cities is an annual four-day event during which cities and regions showcase their capacity to create growth and jobs, implement European Union cohesion policy, and prove the importance of the local and regional level for good European governance

The information provided herein relating to CITES EU Certificates is only applicable within the EU; accordingly, any trade in CITES specimens with non-EU countries requires a CITES permit/certificate for imports, exports, or re-exports Výklad o CITES od vstupu do EU ( od 1.5.2004) : Výklad k zákonu , Informace k Cites v EU Pro bližší informace, dotazy, konkrétní případy zde nenalezené je možno se informovat na adrese : petr.havlicek@kraj-lbc.cz , tel. č. 485 226 38 Council Decision (EU) 2015/451 of 6 March 2015 concerning the accession of the European Union to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) (OJ L 75, 19.3.2015, pp. 1-3

Musikinstrumente mit Rio-Palisander - Umweltamt Nürnberg

CITES - Ministerstvo životního prostřed

CITES je úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Jedná se o mezinárodní úmluvu, jejímž cílem je zajistit, aby obchod s ohroženými druhy neohrožoval jejich přežití Energy Cities is a network of over 1,000 local governments in 30 countries. We believe that the energy transition is about more than renewable energy or great technologies: it is about a wise use of resources while strengthening local participation and well-being in a democratic Europe EU cites Philippines for IPR improvements Pia Lee-Brago. 10/22/2020. Vice Ganda: 'Salamat buhay pa kami' Wall in Ermita caves in amid Ulysses' onslaugh

Forest Hog Hunting

CICE

Co je cites. Většina našich, v ČR běžně chovaných, želv spadá pod CITES. CITES je zkratka anglického Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, česky tedy Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin a je jedna z nejdůležitějších dohod chránících rostliny a živočichy na mezinárodní. Welcome to species+. Bringing you authoritative information on taxonomy, legislation, distribution and trade in MEA-listed species. Learn more.. Search for Specie napsala jsem si o info přímo vedoucímu odd. vykonneho organu CITES (Jan_Kucera@env.cz, cites@env.cz). Dokumenty mohu zájemcům i přeposlat (3x e-mail,.. 5. 2004 (tedy od data vstupu ČR do EU). Problematice CITES je věnován dostatečný prostor na webu Ministerstva životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí a také na webu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Podrobnější informace naleznete na oficiálních stránkách úmluvy CITES CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Někdy je tato úmluva označována také jako Washingtonská konvence podle místa, kde byla podepsána

rostlin, Nařízení Komise (EU) č. 2016/2029 (Přílohy A-D) a další. Pro komplexní přehled v legislativě CITES doporučujeme sledovat internetové stránky orgánů CITES v ČR. (v EU CITES A) Papoušek žako je zařazen do CITES I Text a foto: Marta a Milan Bartlovi, Ing. Silvie Ucová 4 PAPOUŠCI 1/2017 www.papousci.com CITES is implemented in the EU through a set of Regulations known as the EU Wildlife Trade Regulations (338/97 and 865/06 as amended). These two regulations constitute the legal framework for all EU governments and regulate international and internal trade in wild animals and plants in the EU předpisů EU k CITES je v příloze . 2. Poněvadž hlavní předpisy EU 1k provádění CITES jsou nařízeními, platí v ýeské republice od 1. 5. 2004 režim podle těchto předpisů EU. Základním předpisem je nařízení Rady (ES) . 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochran druhů voln žijících živoichů a plan rostoucíc CITES Notification to the Parties No. 788 of 10 March 1994 states that as information on trade in : manufactured products is of limited use, it is recommended that records of trade in manufactured specimens of species in Appendices II and III be summarized The Smart Cities Marketplace is a major market-changing undertaking supported by the European Commission bringing together cities, industries, SMEs, investors, researchers and other smart city actors

Přehled platných předpisů Evroé unie k CITES *) [podrobnější přehled je v dokumentu Přehled předpisů EU/ES k provádění CITES platných po vstupu ČR do EU]: Název předpisu č. Celex*) Poznámka 0 Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostli V Evroé unii je úmluva CITES naplňována jednotně, a to nařízením Rady (ES) č. 338/97. Předpisy EU jsou v mnohém ohledu přísnější než úmluva samotná. Místo seznamů druhů chráněných podle CITES (CITES I, II a III) platí seznamy živočichů a rostlin podle příloh A, B, C a D nařízení Rady (ES) č. 338/97 Need further support? European Commission's staff: Support is available via the IT helpdesk at EC-HELPDESK-IT@ec.europa.eu (please send an e-mail to report an incident for DIGIT CIRCABC SUPPORT). Users outside the European Commission: Support available via EC-CENTRAL-HELPDESK@ec.europa.eu (please send an e-mail to report an incident for DIGIT CIRCABC SUPPORT) Vítejte na stránkách služeb pro veřejnost CITES, které poskytuje Ministerstvo životního prostředí. Nyní jsou k dispozici služby usnadňující vyplňování žádostí o povolení k dovozu a vývozu exemplářů (obchod mimo EU) ohrožených druhů chráněných Úmluvou o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

ČIŽP: Přílohy CITES

CITES in the EU. In the EU, CITES is enforced through special regulations, which apply for the entire union. The aim of the regulations is to protect species of wild animals and plants and ensure their conservation through restrictions of trade. The EU Regulations contain more species and have stricter regulations than CITES THE Prime Minister frequently cites Australia's relationship with the EU as a model for the UK should the UK and the EU fail to reach a comprehensive trade agreement. By Alexander Downer PUBLISHED. Změny CITES - Registrace žaka šedého. Novelizace předpisů CITES opět zavádí povinnost registrace žaka šedého (Psittacus erithacus) a nově bude obchod s tímto druhem možný pouze na základě platné výjimky ze zákazu obchodních činností.Novela zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nim Tyto pokyny dávají odpovědi na otázky nezaměnitelného označení, registrace CITES, výjimky ze zákazu obchodních činností i vývozu z EU. Více přímo na stránkách ministerstva . Aktuální informace na stránkách orgánů CITES v ČR

Transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU není považován za dovoz a vývoz a nejsou proto nutná dovozní ani vývozní povolení. V rámci EU však platí některá nová omezení: Zákaz komerčního využívání Druhy z přílohy A je zakázáno jakkoli komerčně využívat (prodávat, nakupovat, inzerovat, vystavovat za peníze, používat je k reklamě apod.) cites Welcome This website provides a comprehensive overview of the information submitted by the Member States of the European Union (EU) and candidate countries in their annual reports to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)

Do Power Poses Work? | SiOWfa16: Science in Our WorldBaboon Hunting

The EU CITES environment will accomodate the existing automated systems of EU and Non-EU States. The only incremental cost is for the development of an adaptor to the Central Service 2. EU CITES is build on a Hub Architectue, i.e all actors connect into a Central Message Broker. 3. The architecture is distinguished from Point-to-Point. World Cities was a project of the European Union managed by the Directorate General for Regional and Urban Policy (DG REGIO) of the European Commission. The project was implemented from 2015 - 2018 and originated in a Preparatory Action of the European Parliament to promote the exchange of experience and best practice between the European Union and. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is an international agreement with the aim of ensuring that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival CITES in Finland. Finland joined CITES in 1976. Nowadays the national legislation for the implementation of CITES and relating EU regulations is the Nature Conservation Act (1096/1996), which came into force in the 1 st of January 1997. According to the act the Ministry of the Environment is designated as the Management Authority STN.Trading is the largest automated TF2 item trading site. Buy and sell hats, items, unusuals, keys, stranges, weapons, vintages, genuines, killstreaks, skins and more

Pašeráci a kšeftaři s chráněnými zvířaty, trofejemi a výrobky z nich se radují. Tým pěti inspektorů oddělení CITES, který jim šlapal na paty, končí. I s šéfkou Pavlou Říhovou. Nejde jen o aktuální situaci se zrušením či nezrušením oddělení, problémy se stupňují. We published an article that covers all the essential information that explains how CITES works, a complete list of timber species as well as permits to import, export or re-export timber listed under CITES, and how the EU Wildlife Trade Regulations (which implement CITES in EU countries) work, among others What is CITES? The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is an international agreement to which governments voluntarily adhere and which seeks to ensure that the trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival.The annual international trade in wildlife is estimated to be worth billions of dollars and ranges from. CITES a výjimky. Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, often referred to as CITES (SIGH-teez), is an agreement between governments that regulates the international.

Příloha A je obsáhlejší než příloha CITES I. Příloha B - zahrnuje většinu druhů z přílohy CITES II, některé druhy z přílohy CITES III, ale i druhy, které nejsou chráněny úmluvou CITES a jejichž dovoz do EU je pozastaven, neboť jako nepůvodní invazivní druhy představují hrozbu pro evroou přírodu CITES permit for export from the EU. If you want to export a CITES species out of the EU, in most cases you will need a (re-)export permit. You can apply for this permit to RVO (in Dutch). Corona: renewing CITES documentation. If you have not been able to use an export permit or if your document expired due to the corona crisis, you should. CITES, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora came into force 1975. The establishment of the European Single Market and legislation on nature protection raised the need for new and more comprehensive EU regulations, thus the Wildlife Trade Regulation came into force in 1997 EU cites Philippines for IPR improvements . Pia Lee-Brago (The Philippine Star) - October 23, 2020 - 12:00am . MANILA, Philippines — The European Union (EU) is ready to support the Philippines.

Brown bear - Ursus arctos - Linnaeus, 1758Waffen-SS Division Cufftitles on Black Uniforms?

EU imports of non-CITES taxa listed in the EU Annexes in 2013 principally comprised Annex D reptile skins, dried plants and plant derivatives. Imports of particular note include: skins of Homalopsis buccata, Elaphe carinata and E. radiata; derivatives of Harpagophytum spp.; Haliotis midae shells and live Ctenosaura quiquecarinata Registrace exempláře a vydání registračního listu na exemplář, který dosud nebyl registrován podle § 23 zákona č. 100/2004 Sb. o ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy The keeping of cats belonging to the Bengal breed is now strictly regulated in Wallonia, one of the 3 Belgian regions. The Bengal breed is the result of a hybrid between an Asian wild cat (Prionailurus bengalensis) and a domestic cat.Up to now, the keeping of non-sterilised Bengal cats will be submitted to the obtention of a CITES agreement

Postoj EU ke změnám úmluvy CITES Informační podklad k návrhu rozhodnutí o postoji, který má být jménem Evroé unie zaujat na 18. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) Podklad k dokumentu Rady č. 7809/1 CITES (což je zkratka anglické verze názvu úmluvy), nebo též Washingtonská konvence. Od roku 1975, kdy začala platit, se ji postupně zavázalo dodržovat více než 170 zemí celého světa a stala se jedním z nejsilnějších nástrojů ochrany přírody Důsledky pro hudebníky. Od 2. ledna 2017 podléhá prodej a vývoz produktů obsahujících materiály z úmluvy CITES přísným omezením a velké byrokratické zátěži. Úřady musí schválit a zaregistrovat každý hudební nástroj, který se doveze do EU The current CITES accepted standard nomenclature is used within the document search facility. Documents that were written using previously accepted nomenclature are linked to current accepted taxon names. Confidential documents of the EU CITES Scientific Review Group are accessible only to EU CITES Authorities

 • Das traumschiff.
 • Hluk v panelovém bytě.
 • Miluju tě sms pro kluka.
 • Epiphany.
 • Slavné veganky.
 • Proměnná v sociologii.
 • Aston martin db11 prodej.
 • Maat kosmetika.
 • Kortaderie.
 • Český rozhlas ostrava historie.
 • Alessandro volta prezentace.
 • Trucker shop.
 • Michelská vodárenská věž.
 • Skládací deštník tchibo.
 • Proměnná v sociologii.
 • Poplatky za uzavření manželství.
 • Bílý hlenovitý výtok těhotenství.
 • Zapojení multiefektu do smyčky.
 • Nejznamejsi zahady.
 • California blues song.
 • Zahradní slunečník 4m bazar.
 • Kniha world of warcraft.
 • Boxerský cop.
 • Moruse roubovana.
 • Španělská deka do kočárku.
 • Gr dkg.
 • Morske koraly do akvaria.
 • Griffinovi 15 řada.
 • Sportovní legíny.
 • Volotea zavazadla.
 • Alopecie areata zkušenosti.
 • Kotva do betonu m16.
 • Letadla ww2.
 • Jermaine jackson manželky.
 • Tapeta na auto.
 • Srna obecná popis.
 • Navigace amundsen .
 • My máme parní stroj.
 • Zboží definice.
 • Elektrický stožár.
 • Akta x epizody online.