Home

Práce s textem 2. třída

1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace. Pracovní listy k procvičování čtení s porozuměním a orientaci v textu. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 10.046: 1. - 2. Žák se naučí pracovat s textem, vyhledávat a doplňovat informace Práce s textem, čtení s porozuměním. Prvouka: Zahrada: ovoce, zelenina. Tělesná výchova: Využijte volný čas při distanční výuce k procházkám do přírody a k protahování celého těla. Hudební výchova: Poslouchejte zvuky přírody, hudbu a zazpívejte si, když máte náladu. Období 2.11. - 6. 11. Matematika Samostatné procvičení učiva, samostatná práce s textem, který je přiměřený pro konec 1. čtvrtletí ve 2. třídě. Očekávaný výstup: rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky Český jazyk - procvičování pro 2. třídu.doc PŘIBYLOVÁ, Lenka. Český jazyk - procvičování pro 2. třídu. Metodický. TŘÍDA; PORADNA; CITACE; Celkem 146521 Materiál Práce s literárním textem - Poláček. DUM číslo 139165. Nová. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Domácí a hospodářská zvířata, text 2. - 4. třída. Přihlásit. Text obsahuje základní informace o tématu. Náměty pro práci s textem: Práce s textem metodou V - CH - D (Vím - Chci vědět - Dozvěděl jsem se), metoda rozvíjí dovednost pracovat s informacemi PRÁCE S TEXTEM - POROZUMĚNÍ TEXTU (ZDRAVENÍ) Jméno: Proč se lidé zdraví zvednutím ruky? Zcela přesně to nevíme, ale existuje o tom několik zajímavých teorií. Jedna tvrdí, že už ve starověkém Egyptě, kdy lidé při sobě běžně nosili meče, se stalo zvykem, že muž kráčející proti druhému zvedl pravou ruku, aby. Pracovní list č. 2 slouží k rozvoji orientace v textu - v našem případě otvírací doby fitness center. Jde o nesouvislý text - tabulku, ve které jsou údaje zaznamenány. Žáci mají za úkol vyhledat z tabulky potřebné informace a na jejich základě zodpovědět na otázky k textu

Pracovní listy - zs

Šablona: 12_07 Sada: 2 Ověření ve výuce Třída: 9. A Datum: 6. 10. 2011 Název práce: Práce s textem Faustův dům (Alois Jirásek) Předmět: Český jazyk a literární výchova Ročník: 9. Klíčová slova: Faust, Faustův dům, Jirásek, Goethe Jméno autora: Mgr. Jitka Housková www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.c třída 2.A, termín: 16. - 20. 3. 2020 předmět vyučující zadaná práce prostředí výstupy poznámka AJ Ap Pracovní list The remake project - práce s textem, popis obrázku originálu a remaku Škola online písemně popis obrázku originálu 250 slov, písemně popis remaku 150 slov, termín 19.3.2020 klasifikován TRADIČNÍ HUDEBNÍ NÁSTROJ - TRADITIONAL MUSICAL INSTRUMENT(práce s textem) SKVĚLÍ AMERIČANÉ - GREAT AMERICANS -čtení s porozuměním . THE BEATLES - čtení s porozuměním . KŘESŤANSKÉ A NEKŘESŤANSKÉ VÁNOCE - CHRISTIAN AND NONCHRISTIAN CHRISTMAS - čtení s porozuměním

2. třída Základní škola a Mateřská škola Žarošic

19 května, 2018 2 dubna, 2020. Porozumění textu. V TĚCHTO TESTECH Z ČEŠTINY SI PROCVIČÍŠ: Zveřejněno v online testy Označeno tagem 7. třída, 9. třída, fakta, gymnázium, komunikace, kritické čten. Archiv rubriky MŠ a 1. stupeň ZŠ portálu Zkola - portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji. Přehled akcí, profesní inzerce, odborných článků a mnoho dalších článků pro pedagogy i žáky 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Procvičování angličtiny online. Gramatika, slovíčka i správná stavba vět. Práce s textem. Čtení s porozuměním Křížovky Poslech s porozuměním Poslech vět Přesmyčky Anglické vtipy

Český jazyk - procvičování pro 2

9. třída 2. - 6. 11. 2020. Školní týden 12. - 16. 10. 2020 Školní týden 19. - 23. Samostatná práce - písemně: práce s textem - čtení, vyhledávání informací, slovní zásoba. Práce bude na Teams v sekci ´Zadání´ ve středu 4. listopadu 8. - 14. hod. Termín odevzdání je 4. listopadu do 14. hod. Pokud. práce s textem. Zobrazuji všechny 2 výsledky Pohádky mezi řádky 35,90 Kč Koupit sadu. Hledání slov 30,90 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída barvy genetická metoda čten. Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid, seznámení s autorem, dílem, práce s textem Přispívá k plnění ŠVP - pro 9. ročník , seznamuje žáka s životem a dílem E.M.Remarqu Práce s textem. Anglické vtipy Čtení s porozuměním Křížovky Poslech s porozuměním Poslech vět Přesmyčky. Netradiční. Příšerky Roboti Střílečka Tetris. Více hráčů. Odkrývačka Týmovka Územíčka Závody. Podle třídy. 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední. Mezi nejčastěji nabízené práce patří např.: administrativní práce, práce s využitím znalosti PC, prezentační akce a výstavy, práce v hypermarketech, práce v restauracích a hotelech, manipulační práce při expedici zboží, stavební práce a úklidové práce, práce v zemědělství, pochůzkové práce, práce s dětmi

QVariant je třída, která převádí různé datové typy na typ QVariant. QVariant ( data ) - modul QtCore. Funkce vytvoří QVariant. Práce s QIcon je velmi podobná práci s QPixmap. #!/usr/bin/env python # -*- coding: utf-8 -*- from PyQt4 import QtCore, QtGui import sys ; Práce s textem. 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Práce s textem. 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola. Obsah Ovládání Přihlášení Licence Různé. Text zprávy. E-mailová adresa (ať Vám můžeme odpovědět) Práce s textem. Diktáty online - 9. třída. Rychlá příprava na diktáty. Do textu o rozsahu jednoho odstavce doplňujete na vybraná místa.

1) Práce s textem PS str. 21, 22 2) Odborné názvy - termíny U 26/4 Úkoly - zadání Temas 1) Do sešitu si udělej zápis (tabulka na str. 25 v učebnici) 2) Vypracuj v učebnici na str. 29 cvičení 12 procvičuj na www.skolasnadhledem.cz kódy 447 018, 447 019, 447 020 Matematika online hodina 16. 11 L- Práce s textem.pdf (185.86 kB) PL-Práce s textem.pdf (167.33 kB) PL-Skloňování podst. jm.pdf (83.29 kB) Bajka.pptx (6.05 MB) Stupňování přídavných jmen.pptx (927.81 kB) Přídavná jména - PL - řešení.docx (28.35 kB) ČJ 6. tř.-plán práce 09.-13.11.docx (27.46 kB) Bajka - PL na 11.11.docx (1.82 MB) Kontrolní slohová. Třída 2. A. Vítejte na našich webových stránkách. Vítáme Vás na stránkách třídy 2. A naší základní školy. Ve škole je jen 10 knih. Český jazyk Procvičování druhů vět Slovo - význam slova - str. 62 - 65 práce s textem: Co je pravda? Co je... Informace pro rodiče. Kroužky od 18. 11. 17.11.2020 19:35. Vzhledem k.

Samostatná práce - písemně: práce s textem - čtení, vyhledávání informací, slovní zásoba. Práce bude na Teams v sekci ´Zadání´ ve středu 11. listopadu 8 - 14 hod. Termín odevzdání je 11. listopadu do 14 hod 2. PRÁCE S TEXTEM - POSTUPY Ve školním roce 1996/97 při našich pravidelných pobytech ve škole jsme se zajímali o to, jak vůbec děti zacházejí s texty, zejm. psanými. To samozřejmě nemohlo znamenat, že zcela opomineme texty mluvené, neboť vazby mezi nimi a vzájemné ovlivňování je na prvním stupni ZŠ velmi silné Práce s textem základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova Statistik

Recepty na zajímavé hodiny českého jazyka a literatury - Tvořivá práce s textem na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročnících gymnázií Publikace přináší osvědčené nápady a tipy, jak tvořivě pracovat s textem a oživit tak hodiny českého jazyka a literatu PRÁCE S TEXTEM - POROZUMĚNÍ TEXTU (ŠELMY) Jméno: Proč šelmy necítí nenávist ke zvířeti, které loví. 1) Zdá se to divné, ale potvrdila to už řada přírodovědců. 2) Vypozorovali třeba, že ve vírazu tygra lovícího buvola není stopa nenávisti ani zuřivosti Tematický celek práce s textem se zaměřuje na rozvoj řečových dovedností. Je určen učitelkám v mateřských školách, a to zejména pro dopolední činnosti. Při dodržování různorodosti vzdělávací nabídky je práce s textem vhodným obohacením činností dětí předškolního věku. Tato pomůcka se obsahově dotýká všech činností (dramatické, řečové.

Střílečka – Umíme anglickyPin on procvičování učiva - 3-5

DUMY.CZ Materiál Práce s literárním textem - Poláče

III. třída. třídní učitelka: Mgr. Jitka Přibylová vlastní četba - práce s textem 10 + násobení v oboru malé násobilky 2 - 10 + slovní úlohy (zápis, výpočet, odpověď) Vstupní prověrka - Porovnávání čísel - Sčítání a odčítání do 100. Li HK Pracovní list - práce s textem (1. Křest Sv. Vladimíra, 2. Král Lávra - včetně poslechu audioknihy) Škola online, e-mail, youtube.com 1. dokument ve wordu zaslaný e-mailem 2. 1. text do 18. 3., 3. 2. text do 20. 3. klasifikováno, zasláno zpět žákovi LOS Chy Práce s učebnicí: 1. Outsourcing 2. Telematické technologie 3 Testy a písemné práce Všechny předměty Anglický jazyk Český jazyk a literatura Dějepis Matematika Německý jazyk Prvouka Přírodověda Vlastivěda Zeměpis Všechny ročníky 1. ročník ZŠ 2. ročník ZŠ 3. ročník ZŠ 4. ročník ZŠ 5. ročník ZŠ 6. ročník ZŠ 7. ročník ZŠ 8. ročník ZŠ 9. ročník Z

To be in past simple (1

DUMY.CZ Materiál Čtenářská gramotnost - práce s textem

Domácí a hospodářská zvířata, text 2

 1. Tipy na metody práce s textem: ČTENÍ S PŘEDVÍDÁNÍM Žáci čtou tiše a samostatně společný text po částech, které postupně od učitele dostávají. Po přečtení každé části textu žáci nejdříve samostatně předvídají, jak bude text pokračovat
 2. Mgr. Marek Páral 2011/2012. ZŠ Kolešovice, Mgr. Marek Páral, Úvodní stránka učitelského webu | Práce s textem. Práce s textem 18.04.2012 22:3
 3. Český jazyk - ČÍT - str. 132 - 133 (čtení, práce s textem) Matematika - PS str. 28 - 31 cv. 1, 2 (dělení číslem 4, násobení číslem 5) Prvouka - UČ -str. 58 - 59 (ukazovat a pojmenovávat rostliny a živočichy) ICT - Vytvořit alespoň jeden soubor v editoru WordPad s básničkou J.Žáčka. Postup
 4. Pozorné čtení a vypracované úkoly, odpovědi. Učitel: Jarmila Sedlatá Učitel: Libuše Vítová Přeskočit: Navigac
 5. Třída 2. ve školním roce 2018/19 - učivo - ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457. Přejít k obsahu webu Jaro už je tu, velikonoce - svátky jara - čtení textů, práce s textem, pamětné osvojování koled. Písanka: Opis psacího písma, řešení rébusů, hádanek, přepis tiskacího písma . DUBEN. Psaní i,í / y,ý po měkkých a.

Test - PRÁCE S TEXTEM - POROZUMĚNÍ TEXTU (ZDRAVENÍ

Pracovní list jako inspirace pro rozvoj čtenářské gramotnost

POLOLETNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE - NĚMECKÝ JAZYK časování . a) haben, sein. b) pravidelných sloves. c) sloves se změnou v kořeni. d) modálních sloves. e) sloves s odlučitelnou předponou. f) waren, hatten - minulý čas slovesa haben a sein slovosled ve větě. a) věta tázací zjišťovací i doplňovací. b) oznamovací vět skupinová práce, práce s textem, spolupráce v týmu, práce s informacemi Přehřátí organizmu: Veronika Šimečková (Gymnázium Strakonice) 5 - 10 minut | 30 minut - hodina | celá třída (25 - 30 žáků) | od 2. stupně ZŠ Poškození teplem - přehřátí organizmu. první pomoc, tělesná teplota, přehřát

Práce s textem v čítance na str. 34-35 (vypracuj úkoly 1,2 za text em) Online hodina 26. 11. 2020 1) Některé odchylky od pravidelného skloňování Úkol zadání Teams PS str. 19 /1, 3 a) Matematika online hodina 23.11. str. 44 - 45 zlomky,část celku. úkoly z online hodiny v Teams. online hodina 26.11. geometrie - str. 25 - 27 úhe Videozáznam pochází z mateřské školy v Černošicích a prezentuje, jak s dětmi v MŠ interpretovat báseň. Záznam ukazuje, jak učitelka svými dotazy vede děti ke sdílení pocitů a prožitků z podzimní krajiny a stromů v ní v návaznosti na čtení básnického textu s tematicky blízkým obsahem. Učitelka rozvíjí schopnost dětí hlouběji porozumět textu, interpretovat. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída Geometrie Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Horniny a nerosty - výklad látky, následná práce s textem (+ video) Rozdělení hornin podle vzniku - vyber správné odpovědi

Pexeso – Umíme českyMěkké a tvrdé souhlásky (vybarvování, doplňovačky, práce s

Čtení s porozuměním - 5

 1. 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 6 Práce s textem . Dokument, který Vám na jednoduchém příkladu vysvětlí pravidla práce s textem . Jak postupovat při rozeznávání akcentů, intonace a jak postavit přednes
 2. Práce s textem. Bajky. Josef Lada 1. 2. Byl známý český malíř. Byl známý slovenský spisovatel. Byl známý český autor a ilustrátor. Podle obrázků vyhledej název bajky a napiš: 1._____ 2.____
 3. 4. třída poslechy. Vážení rodiče, milé děti. Na těchto stránkách vám uložíme odkazy na poslechy pro naše distanční hodiny. Naše školní webové stránky www.zsbreznice.cz to totiž prozatím neumožňují a abychom mohli společně pracovat, potřebujeme vám poslechy někde na webu nahrát. 2.11 poslech 38 explore.
 4. Třída 5.C Vladivostocká 1035/6, 100 00 Praha 10. Důležitá sdělení Halloween práce s textem, mluvní cvičení, rozšíření slovní zásoby, M - tleskni dupni, násobilka procvičování, PDVL - Marie Terezie, opakování.

cvičení-test

53 - Práce s textem : Ferda mravenec 2

 1. Závěrečná písemná práce z českého jazyka zahrnující učivo pátého ročníku. Základem je práce s textem. Autor: Mgr. Kamila Vávrová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí další materiály k tomuto očekávanému výstupu
 2. Práce s textem 12.3. - doplňovací cvičení na skupiny bě, pě, vě MATEMATIKA T27 Geometrie - geoetrické konstrukce. S sebou tužku č. 3, pravítka, kružítka! ! ANGLICKÝ JAZYK (Lau) T27 Un i t 3: M y we e k , s c h ool ti me tab l e p ř í tomn ý p r os tý č as Prosím přinést pracovní sešit 2. díl
 3. 26.11.2020 - Jan Hus, práce s texty, vyplňte vložený pracovní list Jan Hus, jeho řešení pošlete do 1. 12. 2020 na email bednarova.pavla@zsmsvrbovec.cz. 25.11. 2020 - Souvětí podřadné, online hodina, online test věty vedlejší 9.50 - 10.15, samostatná práce cv.12/str.23, zašlete do 30.11. 202
 4. Učivo: opakování přítomných časů, procvičování přídavných jmen - materiálů, tvoření slovních spojení, poslech - učebnice strana 8 cvičení 1, čtení + překlad I. odstavce + práce s textem. 14. 9. 202

Název práce: Práce s textem Faustův dům (Alois Jirásek

 1. ulý čas - rozhovory - pracovní sešit strana 6 cvičení 1, poslech cvičení 2. Domácí úkol: na 5. 10. vybrat 1 ze 4 rozhovorů v prac. sešitě str. 6 cvičení 2 - přepsat + přeložit do sešitu Homework/Vocabulary. 1. 10. 202
 2. 4. třída - Distanční výuka. 13. 11. Geometrie - Vzájemná poloha dvou přímek - přímky kolmé - kolmice - Matýskova matematika - úvod B, cv. 1, 2 . Matýskova matematika - str. 12 - úvod, cvičení 2a, 2b - rýsování kolmic podle návodu . Český jazyk - vyjmenovaná slova po B - učebnice str. 23 - Rozlišujte - opis dvou sloupečků slov, PS - str. 19, cv. 1 - doplňování a.
 3. Český jazyk - 23.11 - 27.11. 2020 s. 29 / 4 - vytvořit myšlenkovou mapu na téma podstatná jména - do školního sešitu s. 66/ 1 - opakování - práce s textem - v online hodině opakování podst.jme
 4. Extra třída Digitální Učební Materiály. 9. ročník - Český jazyk a literatura Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid, seznámení s autorem, dílem, práce s textem. Erich Maria Remarque - Na západní frontě klid, seznámení s autorem, dílem, práce s textem práce s textem. Přispívá k plnění ŠVP.
 5. 2. týden 7. - 11. září 2014 5. třída Den č.hod. předmět Učivo Po 7. 9. 1. Čj Opakování - doplňování u, ů, ú 2. M Čísla do milionu - sčítání 3. Aj School 4. Cj Čtení - práce s textem 5. OBĚD 6. Př Co už známe ze 4.ročníku 7. Hv Seznámení s učivem 5.ročníku , zpě
 6. STYLISTICKÁ PRÁCE S TEXTEM VE 2. TŘÍDĚ Ida Viktorová OBSAH Úvod Druhy textů Školní práce se stylistickými prostředky Neškolní produkce Rozšiřování funkcí písma ÚVOD Během školního roku 1995/96 jsme pokračovali ve výzkumu věnovanému školnímu vývoji dětí na základní škole; tentokrát ve druhém postupném.
 7. SP OPAKOVÁNÍ FORMÁTOVÁNÍ TEXTU, ELEKTRONICKÁ POŠTA Jméno a příjmení žáka, třída. Hodnocení práce s textem 2 a vypracuj zadané úkoly. Pracuješ s textem, který má zelenou barvu písma! Po splnění jednotlivých úkolů vyplň tabulku sebehodnocení

třída 2.A, termín: 16. - 20. 3. 202

Vzdělávací kurz pro žáky 2. ročníku základní školy je součástí předmětu český jazyk. Hlavním tématem je čtení a práce s textem. V tomto kurzu nalezneme informace o textu. Naučíme se číst text a měnit tón našeho hlasu, vytvářet nadpisy pro odstavce a mnoho dalšího Root.cz » Vývojářský software » Práce s textem v PyQt4. Práce s textem v PyQt4 Jan Kaluža 29. QVariant je třída, která převádí různé datové typy na typ QVariant. QVariant ( data ) - modul QtCore Práce s QIcon je velmi podobná práci s QPixmap Práce s textem metodou Podvojný deník; Práce s textem metodou Barevné otázky; Práce s textem rozvíjející čtenářskou dovednost shrnován ; Doporučený věk 7 - 8 let. Pro učitele » Výuková témata pro ZŠ » Přírodovědná témata » Domácí a hospodářská zvířata » Kočičí básničky 1. - 2.třída 4. třída podstatná jména shrnutí Literární výchova pro 4. ročník - práce s textem básně Brouci na jaře od Z. Svěráka z čítanky pro 4. ročník nakl. Nová škola, str. 110 Autor: Jiřina Faktorov.

Práce s online pracovním sešitem - vyhledávání hlavních měst, národních jídel. 2. Procvičování gramatiky - minulý čas. Vytváření vět v minulém čase. Doplňování sloves ve správném tvaru. 3. Práce s textem, vyhledávání informací a slovíček v textu - učebnice strana 12, cvičení 6A Individuální práce s textem, práce s obrázky, projektové vyučování 1 - 4 MOJŽÍŠ, Milan, Československé legie 1914-1920: katalog k výstavám Československé obce legionářské, Praha 2017, s. 120-125, 186-189, 288-289. Československé legie v Itálii 1918: malířské dokumenty, Praha 1922 Pracuj s textem. Vypiš druhy energií, které užíváme k vyvinutí síle a konání práce. _____ _____ _____ _____ _____ _____ Přečti a nastuduj si předepsaný text. Vlastními slovy spolužákovi nebo rodiči popiš jednotlivé druhy energie. Odpověz na zadané otázky. S druhými o odpovědích diskutuj. Který druh energie.

1.2 Charakteristika vybraných vyučovacích metod práce s textem Mezi nejznámější metody práce s textem patří výpisky, referáty a domácí úkoly. Jedná se o metody, s nimiž jsme se sami setkali během vyučování na základní škole. 7 MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. Brno: Paido, 2003, ISBN 80-7315-039-5, s. 64 Hrajeme si s textem - 23.2.2011 Spusť si textový editor (Start >> MS Office >> MS Office Word) Překopíruj do něj text pohádky, který najdeš pod tímto odkazem

Tematický plán – Český jazyk – 3

Výukový portál [Aj

Práce s textem karaoke texty. Získej karaoke texty Práce s textem, které tolik milujete.Seznam obsahuje karaoke texty, texty starších písní i texty horkých novinek Práce s textem.Nauč se všechna slova své oblíbené skladby nebo rozjeď vlastní karaoke party dnes v noci :-) Práce s textem. Předpokládám, že psát na počítači umí každý. Takže se zaměřím jen na některé tipy. I tak je tento text zaměřen spíše na začátečníky. Pohyb kurzoru. Hýbat kurzorem šipkami umí také každý, leckdo ale nezná užitečné klávesové zkratky použitelné nejen pro FrontPage

Porozumění textu - UMÍM ČEŠTINU

MŠ a 1. stupeň ZŠ - Zkol

- pondělí 16.11.2020 = on-line hodina = téma: Nová slovní zásoba - výslovnost, práce s textem/poslechem + opakování minulého času (učebnice str. 8-9) - DÚ = zadání viz G-učebna - pátek 13.11.2020 = on-line hodina = téma: Procvičování práce s textem/poslechem = present simple vs. present continous (učebnice str. 6-7. - úterý 3.11.2020 = on-line hodina = téma: práce s textem a slovní zásobou, quizlet - (učebnice str. 62 + PS - str. 50) - DÚ = zadání viz G-učebna - pátek 23.10.2020 = on-line hodina = téma: Make people aware - poslech + Kids - video/usefull English - (učebnice str. 61 -63) - DÚ = PÍS - PS - str. 50/cv. 1, 2, 3 + on-line.

Pin on český jazyk

Umíme anglicky - Zábavné procvičování angličtiny onlin

 1. 23.11.-27.11.2020. 1. Učebnice: Práce s textem - opakování slovní zásoby (PS str.78 5C) - poslouchat a číst text Making people awar
 2. - výklad, práce s textem - videoukázky - test 3. a 4. - planety VÝTVARNÁ VÝCHOVA - příprava dárků pro prvňáčky - pasování na čtenáře INFORMACE: 1) Příští týden v pondělí budeme psát druhou část písemné práce z češtiny - práce s textem. 2) Na úterý 20.11. plánuji od 17 hodin třídní schůzku
 3. 1. ZADÁNÍ do 16.10. - rozšiřování slovní zásoby, zájmena - online hodina, sloh- práce s textem, pravopis. cvičení. Milí žáci, zde máte pokyny pro samostatnou práci během tohoto týdne. Sledujte GOOGLE CLASSROOM - zde budou uvedeny strany cvičení z pracovního sešitu, učebnice a také zápisy, které opíšete do sešitu
 4. Práce k odevzdání - pracovní list vypracovat (až poté, co proběhne online hodina), vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 26.11.2020 do 14 hodin; zadání: F7_prac_list_do_26_11_202
 5. Práce s korálky ve školní družině. Aktuality - archiv 2017/2018. Aktuality - archiv 2016/2017. Aktuality - archiv 2015/2016. Kalendář akcí. Rozvrh hodin. Třídy. Práce se stavebnicí -2. třída. Před jarními prázdninami jsem si zpestřili výuku prací se stavebnicí ROTO. Děvčata stavěla domečky, kočičky, zajíčky a.
Třídy - Základní škola Lipenec

9. třída 2. - 6. 11. 2020 zsmasaryk.c

Přijímací zkouška z matematiky vychází z učiva 5. ročníku a je doplněna logickými úlohami (ukázkové příklady jsou uvedeny pod tímto textem). Přijímací zkouška z informatiky prověří základní teoretické znalosti (jednotky, HW, SW) i praktické dovednosti v oblasti základů práce s PC (práce s okny, soubory a složkami) S učebnicí vloženou do košíku zákazníci často kupují: S titulem Český jazyk 5 nově - Pracovní sešit pro 5.r. 1.díl souvisí:. Český jazyk 2 nově - pracovní sešit pro 2.ročník 1. díl (duhová řada Práce s literárním textem. Skupinová práce je jednou z mnoha metod, jak nenásilnou formou přimět děti k získávání informací z jim dostupných knih. Talentované děti tak mohou prokázat své schopnosti, které v běžných hodinách nelze podchytit. Pracují s textem, vyhledávají neznámá slova, osvojují si je, pracují s. 8. třída. Úkol do konce června. Podívejte se na další díl vašeho oblíbeného seriálu: Starší úkoly. Práce s textem. Učebnice str. 20 text. Přečti si, podle potřeby přelož, pracuj se slovníkem. Klikni na obrázek, najdeš otázky k textu, během čtení na ně odpověz

Týdenní plány 9. třída. 13. týden 2020/21 (23.11.2020 - 27.11.2020) Předmět Učivo Úkoly Poznámka; Český jazyk a literatura: Tvarosloví - neohebné slovní druhy Popis předmětu - prezentace SP Práce s textem: Anglický jazyk: Modální sloveso - must - have to/has to: Dějepis: 2.světová válka TŘÍDA 1.B - ZŠ HK POUCHOV Práce s textem + oprava psaného textu (psací písmo, doplnění skupin bě, pě, vě a doplnění čárky, tečky + opis věty správně) Obrázek motýla, květiny s listy - hledání skupin bě, pě, vě, dě, tě, ně (vybarvování dle zadání) 2. Skupinová práce - práce s textem - dokončení práce. 5. třída. V pondělí, 30. 11. 2020, se vracíme do školy!!! Začátek vyučování je v 7:45 hod v KD. Končit budeme po 5. vyuč. hodině, tedy ve 12:20 hod 2. stupeň ZŠ (6. - 9. třída) střední školy; Pomocí metod aktivního vyučování, spolupráce ve skupině, zážitkových aktivit a práce s textem se účastníci programu dozvídají, že za lahodnou chutí může být i hořkost dětské práce, chudoby, nerovnost příležitostí či nedostatečná právní ochrana.. 1.-2. třída. Téma: Vyprávíme podle obrázků Žáci aktivně naslouchají čtenému příběhu, pracují s obrázky (časová souslednost), podle obrázků vyprávějí (zapisují

 • Dentibaby pribalovy letak.
 • Dolní index v matematice.
 • Čínské bojové umění.
 • Moučník z domácí pekárny.
 • Nosič kol na páté dveře kia ceed.
 • Linola fett olbad davkovani.
 • Cyphotilapia gibberosa blue zaire moba.
 • Moc zapachajici po rybach.
 • Best surnames.
 • Vyhláška č. 499/2006 sb..
 • Český rozhlas ostrava historie.
 • Rockové účesy pro dlouhé vlasy.
 • Html umístění obrázku.
 • Tangled before ever after.
 • Nejlepší kavárny v praze.
 • Údržba venkovní vířivky.
 • Dárkové tašky velkoobchod.
 • Rychlost světla ve vodě.
 • Masivní pracovní desky.
 • Živec skupina.
 • Stínící plachta na míru.
 • Scarface online cz titulky.
 • Slané recepty na oslavu.
 • Evans footballer.
 • Chránič nosu fotbal.
 • Ronaldo 2017.
 • Gif online editor.
 • Dětské oddělení havlíčkův brod.
 • Call of duty infinite warfare walkthrough.
 • Koberec gobelín.
 • Budit miminko pres den aby spalo v noci.
 • 50 odstínů svobody freefilm.
 • Sony vegas pro 14 free download.
 • Černý vlk film online.
 • Mars viditelnost.
 • Mononukleoza roztroušená skleroza.
 • Varle v třísle.
 • Kelsey grammer filmy a televizní pořady.
 • Slovenská vánoční pohádka.
 • Zásilkovna letňany.
 • Tejpy proti mrazu.