Home

Pf upol výsledky přijímacího řízení

Právnická fakulta U

Výsledky přijímacího řízení 2020/2021 Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 Lékařská fakulta UP v Olomouci vyhlašuje pro akademický rok 2021/2022 přijímací řízení ke studiu v magisterských studijních programech Všeobecné lékařství a Zubní lékařství Průběžné výsledky se dozvíte v e-přihlášce. Výsledky talentové části přijímacího řízení budou známy cca týden po vykonání talentové zkoušky. Výsledky testu obecných studijních předpokladů (SCIO) budou známy kolem 18. května 2020 Kontakt Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 17. listopadu 1192/12 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 58 563 4060 dekanat.prf@upol.c PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ - VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 14.06.2017 2 / 3 FZV Fakulta B5341-Ošetřovatelství Studijní program 5341R009-Všeobecná sestra Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Kombinovaná Forma 55 55 53 53 51 51 50 49 49 48 47 47 Ne 46 46 45 45 43 43 55Ano 54 53 52 23 49 48 19 47 20 47 27 47 23 44 18 43 21 43 Celke Recepce - informace: +420 585 635 099, 585 635 088 Sekretariát děkanky +420 585 635 088 (5009) katerina.dvorakova@upol.c

Přijímací řízení - bakalářské a magisterské studijní

Na některých studijních programech bude od přijímacího řízení upuštěno a přihlášení studenti budou vyrozuměni o přijetí prostřednictvím elektronické přihlášky. U některých studijních programů se stále čeká, zdali by nebylo možné přijímací řízení uskutečnit prezenčně Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc www.lf.upol.cz ZPRÁVA O PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2019/2020 Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení akademického roku 2019/2020, které bylo zahájeno dn

Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v českém jazyce pro ak. rok 2021/2022; Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro ak. rok 2020/202 Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.cz ID datové schránky UP: ffsj9ei Podrobné identifikační údaj Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 na Masarykově univerzitě proběhlo v období březen-polovina listopadu 2020. Přijímací zkouškou do pomaturitního studia v přijímacím řízení 2020/2021 byl Test studijních předpokladů (TSP) - na všech fakultách MU kromě Lékařské fakulty, Farmaceutické fakulty, Fakulty sportovních studií a Fakulty sociálních.

Přijímací řízení Přijímací řízení 2. kolo. Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace: Přírodovědecká fakulta. Filozofická fakulta . Rozpis přijímacího řízení na PF UJEP pro rok 2020/2021 (všechny programy) Rozpis přijímacího řízení. Rozpis přijímacího řízení 2. kol Pomoc studentům a zaměstnancům UP. Studenti a zaměstnanci Univerzity Palackého by měli přednostně využívat elektronický HelpDesk dostupný na https://helpdesk.upol.cz. Uživatelské požadavky zadané do aplikace HelpDesk jsou trvale archivovány a uživatelé se mohou kdykoliv informovat o stavu řešení svých požadavků Výsledky přijímacího řízení - rok 2014. Výsledky přijímacího řízení uchazečů; Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2014) Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2014) Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na PdF OU v Ostravě v roce 201 Náhradní termíny přijímacího řízení se nevypisují. Děkan PdF může vypsat druhé kolo přijímacího řízení v případě, že se v rámci prvního kola nenaplní kapacita oboru. Seznam oborů a termíny podání přihlášek budou zveřejněné během července 2020 (po vyhodnocení přijímacího řízení v prvním kole) Webové stránky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Studuje zde přibližně 2 200 studentů a působí 153 učitelů a 92 zaměstnanců neučitelských profesí. Fakulta má 15 kateder zajišťujících studium, vědeckou a uměleckou činnost, 13 administrativních a provozních oddělení, a je rozmístěna ve 4 budovách v historické i nové části města

Právo a právní věda: Právnická fakulta UP - pf

Více informací o přijímacím řízení na Přírodovědecké fakultě UP Olomouc v akademickém roce 2020/21 najdete zde. Seznam oborů na celé UP Olomouc najdete zde. Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc Kudy k nám | Tel.:+420 585 634 602, E-mail: kmaam@upol.cz Přijímací řízení - Zpráva o průběhu přijímacího řízení. Zpráva o průběhu přijímacího řízení za akademický rok 2019/2020. Habilitační řízení sekce habilitační řízen 2019 Univerzita Palackého v Olomouci | webmaster-pf@upol.cz. Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek na PdF UP v akademickém roce 2019/2020 se zahájením studia v akademickém roce 2020/2021 Termíny podání přihlášek Bakalářské, magisterské a navazující magisterské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia

Přijímací řízení Přihláška. Přihlášku lze podat pouze elektronickou formou prostřednictvím tzv. e-přihlášky od 1. listopadu 2020 do 15. března 2021.. Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů, je nutné podat na každý studijní program samostatnou přihlášku a uhradit poplatek. Přihláška ke studi S převodem výsledků NSZ do databáze přijímacího řízení PF UP v Olomouci vyjádří uchazeč agentuře www.scio.cz svůj souhlas. Uchazečům, kteří nedají souhlas s poskytnutím výsledků fakultě, bude vydáno rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Výsledky testů NSZ uchazeči fakultě jednotlivě nezasílají v souvislosti se zkvalitňováním průběhu přijímacího řízení na FF UP Vám nabízíme tyto zkušební testy. Můžete si zde vyzkoušet a nacvičit jejich vyplňování. Rádi bychom Vás zároveň požádali o vyplnění níže uvedených údajů (věk, pohlaví, typ školy, prospěch), abychom mohli testy v budoucnu lépe. K přijetí je poté navrženo cca 65 uchazečů v prezenční a cca 50 v kombinované formě (což je dáno kapacitou oboru). Jsou to ti uchazeči o studium psychologie, kteří se na základě celkového výsledku přijímacího řízení umístili mezi nejlepšími. S výsledky druhého kola budou uchazeči seznámeni nejdříve 17. 6. 2020

Výsledky přijímacího řízení 2019/2020 pro školní rok 2020/2021 II. termín. Obor - Tiskař na polygrafických strojích (kód oboru: 34-52-L/01 V přijímacím řízení akademického roku 2019/2020 poslední přijatý uchazeč v pořadí umístění dosáhl celkem 119,0 percentil při nejvyšším možném zisku 200,0 percentil (tj. 100,0 percentil z OSP a 100,0 ze ZSV). 2. Informace o konání přijímacího řízení Veřejné a státní vysoké školy obvykle uzavírají příjem přihlášek koncem února a v průběhu března. I v dalších měsících ale můžete podat přihlášku na vybrané obory. Soukromé vysoké školy většinou přijímají přihlášky až do konce září Katedra zajišťuje studium v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Obecné pokyny k průběhu a organizaci přijímacích řízení jsou na stránkách Přírodovědecké fakulty. Konkrétní otázky (např. prominutí přijímacích zkoušek) můžete nalézt také v sekci často kladené dotazy. Den otevřených dveří se na UP koná zpravidla dvakrát ročně a to v prosinci.

Končím střední školu, chci studovat nový obor/program. Navazující magisterské Mgr. Chci pokračovat ve vysokoškolském studiu Nejlepší studenti by mohli za své výsledky dostat až 12 tisíc korun. Senátoři během zasedání také schválili podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 a souhlasili s předloženými akreditacemi doktorských studijních programů Obecné informace k přijímacímu řízení. Podmínky přijímacího řízení 2021/2022; Termíny přijímacích zkoušek; Posouzení zahraničního vzdělání; Studijní plány 2020/2021; Formuláře ke stažení; Výsledky z předchozích řízeních; Řád přijímacího řízení; Uchazeči se speciálními potřebami; Často kladené. Kontakty. Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů nám. Jana Palacha 2 (hlavní budova FF UK) místnost č. 130 (1. patro) e-mail: prijimacky@ff.cuni.cz tel.: 221 619 300, 221 619 330, 221 619 33

Uchazeči o studium všeobecného a zubního lékařství na olomoucké medicíně už napřesrok nemohou počítat s přijetím bez přijímacích zkoušek. Zájemce o anglické studijní programy čeká změna bonifikace. Takové jsou hlavní změny v přijímacím řízení pro akademický rok 2018/2019, které schválil senát lékařské fakulty na svém posledním zasedání v tomto. Výsledky přijímacího řízení - rok 2016. Výsledky přijímacího řízení uchazečů; Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2016) Informace o přijímacích zkouškách podle studijních programů (2016) Zpráva o konání a výsledcích přijímacího řízení na OU v Ostravě v roce 201

Přijímací řízení: Filozofická fakulta U

Filozofická fakulta U

Zprávy o přijímacím řízení Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2020. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2019. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 2018. Statistiky a výsledky přijímacího řízení na JU za rok 201 Mgr. Vít Dočekal, Ph.D., tel.: 585 633 358, e-mail: vit.docekal@upol.cz Navazující magisterské prezenční studium Samostatný studijní program anebo studijní program maior a minor Andragogika v prezenční formě studia (pouze v kombinaci s programem Sociologie nebo Kulturní antropologie), délka studia: 2 rok

Testy přijímacího řízení: Filozofická fakulta U

Uchazeči, kteří podávali elektronickou přihlášku ke studiu, naleznou výsledky přijímacího řízení v přímo v aplikaci E-Přihláška. Pro vstup do systému zadejte univerzitní číslo uchazeče a klikněte na tlačítko Vyhledej. Univerzitní číslo uchazeče je jedinečným číslem uchazeče pro všechny přijímací obory na. Uchazeči, kteří podávali elektronickou přihlášku ke studiu, naleznou výsledky přijímacího řízení v přímo v aplikaci E-Přihláška Pro vstup do systému zadejte kombinaci dvou údajů: univerzitní číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej Pedagogická fakulta Ostravská univerzita Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava. telefon: +420 597 092 524 +420 553 462 524 . e-mail: IČ: 61988987, DIČ: CZ6198898 První kolo přijímacího řízení: 20. listopadu 2020 - 31. března 2021 - příjem elektronických přihlášek ke studiu do 11. června 2021 - doručení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení 21.-30. června 2021 - elektronický zápis ke studiu. Druhé kolo přijímacího řízení

Přijímací zkoušky: Katedra psychologi

Přihlášky ke studiu v DSP se podávají elektronicky na internetové adrese prihlaska.upol.cz.; Elektronická přihláška bude po úspěšném uhrazení poplatku převedena do přijímacího řízení, o průběhu tohoto procesu bude uchazeč informován e-mailem. V případě chybné úhrady nebo nezaplacení administrativního poplatku nebude přihláška do přijímacího řízení. • Dobrá znalost anglického jazyka na akademické úrovni (dobré výsledky v testech TOEFL, IELTS, GRE nebo jejich ekvivalentech) nebo elektronicky na e-mail maria.strasakova@upol.cz. Zprávy z přijímacího řízení pro ak. rok 2019/2020

Úřední deska: Lékařská fakulta U

 1. ut. Z pěti nabízených možností je vždy jedna správná
 2. Podmínky přijímacího řízení k bakalářskému studiu na Přírodovědecké fakultě pro akademický rok 2021/2022 Přijímací řízení se zahajuje podáním řádně vyplněné přihlášky a uhrazením poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením do 28. února 2021
 3. Úřední hodiny v měsíci listopadu jsou stanoveny vždy na středu (4.11., 11.11., 18.11., 25.11.) mezi 9:00 a 12:00 hod
 4. Aktualizace výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení do oboru 79-41-K/81 byly zaktualizovány po započtení výsledků... Náhradní rozvrh hodin. Po dobu konání ústních maturitních zkoušek, od pondělí 21. května do čtvrtka 24. května 2018 bude... Informace pro účastníky školy v přírodě. Anglie 201
 5. Právnická fakulta Univerzity Karlovy uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost v oboru právo. Je jednou ze čtyř původních fakult této univerzity založena 1348
 6. Přijímací řízení na LF PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA LF MU společné pro všechny programy, obory PREGRADUÁLNÍHO STUDIA. NOVÉ INFORMACE: Přijímací řízení 2019 - bonifikace úspěšným studentům SŠ (.pdf) Studijní programy a obory přijímacího řízení 201
 7. Výsledky příjímacího řízení. Organizace přijímacího řízení je spravována jednotlivými fakultami individuálně, proto níže na této stránce najdete odkazy na weby fakult - konkrétně na stránku, na které najdete aktuální výsledky přijímacího řízení

Lékařská fakulta v Hradci Králové Šimkova 870, 500 03 Hradec Králové Tel.: 495 816 111 . Další kontaktní informac Podmínky přijímacího řízení. Vyhlášení přijímacího řízení předchází schválení jeho podmínek Přijímací komisí a Akademickým senátem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pro daný akademický rok. V podmínkách přijímacího řízení je stanoveno, jaké programy se budou otevírat, plánovaný počet. Výběrové řízení na aktivity ERA podzim/zima 2012 pro akademické pracovníky PF UP Vyhlášení deadline 5.10.2012 - Výběrové řízení na některé z pozic v projektu Právo moderně Přihlášky a životopisy posílejte na e-mail kristyna.spanihelova@upol.cz do 30.9.2012. Výběrové řízení proběhne 3.10.2012 od 11:30 hodin

Navazující magisterské studium: Fakulta tělesné kultury U

června 2006 s výjimkou oboru Radiologický asistent (29.8. 2006) Náhled uchazečů do materiálů: Informace o výsledcích přijímacího řízení byly k dispozici od 28. června 2006 - pořadí, splnění přijímacích testů a přijetí či nepřijetí na LF UP Informace o výsledcích přijímacího řízení - pořadí, splnění. Přijímací řízení akademického roku 2015/2016 bylo ukončeno dne 1. října 2015. V souladu se zákonem je do 15 dní ode dne ukončení přijímacího řízení vypracována závěrečná zpráva. Zpráva o průběhu přijímacího řízení je zpracována v souladu s § 50 odst. 8 zákona o vysokých školách a vyhláškou č.343/200 Katedra pedagogiky a psychologie PF JU, Dukelská 9, České Budějovice, Garant přijímacího řízení SPn: Mgr. Olga Malinovská, Ph.D., tel. 387 773 257, e-mail: omalinovska@pf.jcu.cz Tento studijní program je akreditován pouze v prezenční formě studia, jeho standardní dobu studia činí 2 roky (PS 2 roky)

Druhé kolo přijímacího řízení pro doktorandská studia v českém jazyce bude vyhlašovat i pedagogická fakulta. Ostatní čtyři fakulty naplnily kapacity studijních míst už v prvním kole přijímacího řízení, které se uzavřelo v závěru února, kdy Univerzita Palackého přijala více než 25 tisíc přihlášek ke studiu K prezenčnímu studiu jsou přednostně přijímáni zájemci, kteří se v daném roce zúčastnili přijímacího řízení a z kapacitních důvodů nebyli přijati. Po úspěšném absolvování prvního ročníku mají možnost požádat o zařazení do řádného studia. Patří k nim i Robert Přidal z Olomouce Přijímací řízení Ke studiu budou přijímáni absolventi bakalářského studia Matematikase zaměřením na vzdělávání v rámci studijního programu Specializace v pedagogice. Absolventi bakalářského studia matematiky v jiných studijních programech jsou povinni v rámci přijímacího řízení doložit absolvování modulu. Výsledky přijímacího řízení 2018 Počet přihlášek Počet přijatých Bakalářské studium Historie jednooborová 99 99 Historie dvouoborová 124 97. Závěrečná zpráva o průběhu přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 . Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v českém jazyce pro ak. rok 2020/202

Přírodovědecká fakulta U

Informace z 18.11.2020. Dobrý den, zde naleznete harmonogram přípravy SZZ na PdF UPOL: Harmonogram přípravy SZZ leden 2021 Dále bychom Vás chtěli upozornit na to, že dnem 18. 11. 2020 vstoupila v platnost vnitřní norma PdF UP: PdF-B-20/13 Odevzdávání a evidence závěrečných kvalifikačních (bakalářských a diplomových) prací, podávání přihlášek ke státním. AS PF UP vyslovuje souhlas se změnou koncepce přijímacího řízení na PF UP v magisterském studijním programu Právo a právní věda s účinností od 1.1.2009, a to tak, že kritériem pro přijímání na PF UP budou výsledky Národních srovnávacích zkoušek organizovaných agenturou Scio, s.r.o. Souhlas se vydává pro. ‎Předběžné výsledky přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium čtyřleté před konáním náhradního termínu se započítáním OČJ a opraveným součtem (oprava neměla vliv na rozhodnutí přijat/nepřijat). ‎ VYSL4LPŘEDBĚŽNÉ2020sOČJ.pdf 48 kB - 17. 6 Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání a ubytování. Studijní a učební obory - pouze denní forma studia. Podmínky pro přijetí do domova mládeže ve školním roce 2020/2021. Formuláře přihlášek ke studiu: denní studium, nástavbové studium. Výsledky přijímacího řízení - 1. kol

3. Harmonogram přijímacího řízení 3.1 Přijímací řízení zahájené v akademickém roce 2014/2015 (pro studium v AR 2015/2016) a) Přezkumné řízení o rozhodnutích o nepřijetí ke studiu, proti nimž nepřijatí uchazeči podali v zákonné lhůtě žádost o přezkum 17. 8. 2015-30. 9. 2015 Konec přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení - náhradní termín . Napsal Milan Klouček Vytvořeno: 26. červen 2020 Upozornění pro nepřijaté uchazeče. Proti rozhodnutí o nepřijetí dle § 18 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019. Aktuální podmínky přijímacího řízení . Přijetí ke studiu k danému studijnímu programu jsou k dispozici na ÚŘEDNÍ DESCE FP. Úřední deska - přijímací řízení . Podmínkou přijetí ke studiu je předložení dokladu o úspěšně ukončeném středoškolském vzdělání (pro bakalářské studium nebo magisterské.

Korespondenční adresa: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/10 779 00 Olomou Řád přijímacího řízení Univerzity Palackého v Výsledky za všechny části přijímací zkoušky se sčítají a dohromady tvoří celkový výsledek uchazeče u příjímací zkoušky. Podmínkou pro přijetí je dosažení alespoň 51 % úspěšnosti celkového výsledku uchazeče Nedostupnost prostředí Moodle UPOL dne 2. 12. 2020 mezi 19 a 22 hodinou Dne 2. 12. 2020 dojde mezi 19 a 22 hodinou k výpadku služeb a funkcionalit prostředí Moodle UPOL. Důvodem je neodkladný servisní zásah. Za způsobené komplikace se omlouváme. Tým správy Moodle UPOL. 1. 2012, čj. 11 A 33/2010-142). Tento subjekt pak provádí toliko ověření způsobilosti uchazečů ke studiu, jehož výsledky využije PF UP v rámci svého přijímacího řízení. Není tedy pravdou, že přijímací řízení vykonává za PF UP jiný subjekt

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Štefánikova 5670 760 01 Zlín e-mail: dekanat@fhs.utb.cz web: www.fhs.utb.cz IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521 Bankovní spojení: 27-1925270277/010 JUDr. Jiři Hřebejk proděkan pro přijímací řízení. TŘETÍ VZOR. Vážený pane děkane, dovoluji si se odvolat proti Rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení ke studiu č. j. 333 ze dne 10.6.2006. (číslo jednací, pod kterým je evidován dopis děkana a uvádíte i vy na svém odvolání b) Termín přijímacího řízení do domova mládeže 19. 6. 2020 c) Zveřejnění výsledků přijímacího řízení 22. 6. 2020 Bude-li naplněna kapacita domova mládeže (dále jen DM) již v 1. kole přijímacího řízení, nebude vypisováno 2. kolo přijímacího řízení

Náhled uchazečů do materiálů: Informace o výsledcích přijímacího řízení byly k dispozici od 27. června 2007 - pořadí, splnění přijímacích testů a přijetí či nepřijetí na LF UP Informace o výsledcích přijímacího řízení - pořadí, splnění přijímacích testů, výsledky jednotlivých testů, přijetí či. Uchazeči, kteří podávali elektronickou přihlášku ke studiu, naleznou výsledky přijímacího řízení v přímo v aplikaci E-Přihláška Pro vstup do systému zadejte kombinaci dvou údajů: univerzitní číslo uchazeče a jeho iniciály nebo oborové číslo uchazeče a jeho iniciály a klikněte na tlačítko Vyhledej

Často kladené otázky: Pedagogická fakulta UP - pdf

Při posouzení nedochází ke srovnávání zahraničního vzdělávání s českou variantou. Tento zjednodušený postup posouzení slouží pouze pro potřeby přijímacího řízení na UP v daném akademickém roce (nelze uplatnit pro přijímací řízení na jiných VŠ nebo pro přijetí do zaměstnání) Webové stránky Slezské univerzity, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Výsledky přijímacího řízení. Den otevřených dveří. I. kolo přijímacího řízení. Termín pro podávání přihlášek byl prodloužen do 31. 5. 2020 ; Reprezentanti, výsledky, súťaže, tréneri.. Výsledky přijímacího řízení Zahraniční oddělení (ZO) je centrálním pracovištěm pro mezinárodní vztahy Univerzity Palackého v Olomouci (UP). V roce 2019 UP získala několik prestižních ocenění, mezi nimiž vyzvedneme 2019 EAIE Award for Excellence in Internationalisation za vynikající výsledky v oblasti internacionalizace, Národní cenu České republiky za společenskou odpovědnost v kategorii. Uchazeči jsou přijímáni na základě přijímacího řízení, jehož součástí je přijímací zkouška. Přijímací zkouška má formu odborného pohovoru zaměřeného na oblast, které se student chce v doktorském studiu věnovat

Aktuality. 2. 12. 2020 Free Live Online Korean Studies Special Lecture > Wednesday 9th December (18:00) Korean Time > Register Now! 2. 12. 2020 Stipendia na základě mezinárodních smluv - výběrová řízení v lednu 202 8 fakult, více než 200 oborů, 10 000 studentů, řada motivačních stipendií a spousty příležitostí pro každého, kdo chce něčeho dosáhnout Přijímací řízení Podmínky přijímacího řízení Přihláška ke studiu Upuštění od přijímací zkoušky Výsledky přijímaček Zápisy do 1. ročníků Uznávání zahraničního vzdělán Kontakt Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 779 00 Olomouc IČ: 61989592 +420 585 631 111 e-podatelna@upol.c

Přijímačky na UP během epidemie koronaviru: Univerzita

Podmínky přijímacího řízení; Harmonogramy přijímacího řízení; Výsledky příjímacího řízení; Odvolací a doplňovací řízení; Přijímání ke studiu dle § 49 odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách, v platném znění; Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení Úspěšné absolvování přijímacího řízení formou motivačního pohovoru, kdy komise zjišťuje studentův zájem o obor a úroveň předcházejících odborných znalostí včetně znalosti anglického jazyka. Nutnou podmínkou je absolvování navazujícího studia přírodovědného nebo technického směru v oboru blízkém chemii Přijímací řízení. Letos máš možnost si k nám podat elektronickou přihlášku od 15. listopadu. Hlavním krokem je její online vyplnění a zaplacení administrativního poplatku (ten se už několik let nemění a zůstává na 560 Kč) Podmínky přijímacího řízení se na FSV UK liší u jednotlivých oborů resp. programů, zpravidla se splnění podmínek přijetí ke studiu se na FSV UK ověřuje a) přijímací zkouškou organizovanou fakultou, b) na základě výsledků dosažených na NSZ, c) kombinací obou postupů Někdy si ani neuvědomíte, nakolik jsou osudy vašeho studia závislé na práci Studijního oddělní. U nás se o vaše blaho postarají čtyři dámy, které najdete ve druhém patře vpravo v budově U2. Setkáte se s nimi již při zápisu, a ještě mnohokrát poté, kdy se na ně budete obracet se všemi formalitami i případnými komplikacemi [

Jak a kdy se dozvím výsledky přijímacího řízení? Výsledky najdete cca za 14 dní od konání zkoušky ve Vaší e-přihlášce v ISu. Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem. Co znamenají ve statistice o přijetí z minulého roku body posledního přijatého V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF MU, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením. PdF MU nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek. Studijní oddělení PdF MU nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem Změny úředních hodin Studijního oddělení v době Vánoc - 21., 22., 23. a 31. 12. 2020 bude studijní oddělení uzavřeno. Referentka pro 1., 2., 3. ročník bakalářských studijních programů v prezenční formě studia , studijní referentka pro zahraniční studenty v navazujících magisterských studijních programech. Den Úřední hodiny Pondělí - Úterý 9:00 - 11:00.

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU do magisterského studijního programu Právo a právní věda bez specializace uskutečňovaného na Právnické fakultě UK pro akademický rok 2021/2022 (§ 49 odst. 1 zákona o vysokých školách) schválené Akademickým senátem PF UK podle čl. 13 odst. 1 písm. e) Statutu Právnické fakulty UK (dále jen Podmínky 1. 12. Výsledky dotazníkového průzkumu HR Award . Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat těm z vás, kteří jste v říjnu věnovali svůj čas odpovědím na otázky anonymního dotazníkového průzkumu k rozvoji péče o zaměstnance fakulty v rámci projektu HR Award SCI MUNI.. Vaše odpovědi jsme pečlivě analyzovali a řadu z nich zohlednili jako další. > Soubory > Dokumentový server > Rektorát > Obsahové oblasti činností na MU > Studium > Přijímací řízení > Zprávy o výsledcích přijímacího řízení > podmínky pro přijetí Soubory Dokumenty Úřední deska Studijní materiál Ad B/ Uchazeči mohou získat bonifikaci ve výši 30 bodů v rámci přijímacího řízení, pokud se v posledních 4 letech od data žádosti o bonifikaci umístili alespoň jako úspěšný řešitel krajského kola předmětové soutěže typu A vyhlašované MŠMT České republiky z předmětů matematika, fyzika, chemie nebo biologie v. Výsledky přijímacího řízení Dny otevřených dveří Přehled termínů přijímacího řízení Přehled termínů přijímacích zkoušek Studium; Aktuality Celoživotní vzdělávání Univerzita třetího věku Oddělení pro studijní a sociální záležitosti.

Bakalářské studium: Fakulta tělesné kultury U

Odvolací řízení o rozhodnutích o nepři-jetíkestudiu,protinimžnepřijatíuchazeči podali v zákonné lhůtě odvolání 19. 8. 2019 - 2.10.2019 Konec přijímacího řízení zahájené-ho v AR 2018/2019 (pro studium v AR 2019/2020) 3. 10. 2019 Fakulty na svých úředních deskách zveřejní zprávu o průběhu přijímacího řízení Dne 25. 2. 2020 se koná přednáška dr. hab. Macieje Serowaniece, profesora z katedry ústavního práva Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni, na téma Nezávislost soudnictví v Polsku. Přednáška se uskuteční v učebně MS2, budova B, PF UP od 15:00 do 16:30 Historie města Počátky osídlení první možné stopy osídlení Olomouce spadají do starší doby kamenné (paleolitu) nálezy dvou kamenných nástrojů z období mladého paleolitu (40 000 - 10 000 let př. n. l.) Historie města Raný středověk první zmínky o Olomouci se datují k roku 1017, kdy byla Morava připojena k českému přemyslovskému státu roku 1063 bylo v Olomouci. Ostravská univerzita Odvolání proti rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu. Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu na OU může uchazeč podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Postup podání odvolání je uveden v poučení rozhodnutí

Katedra psychologie Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. Charakteristika katedry psychologie. Katedra psychologie připravuje kvalifikované psychology v rámci prezenční výuky bakalářského jednooborového a dvouoborového studia Psychologie ve studijním programu Psychologie.. Ve studijním programu Učitelství pro střední školy garantuje výuku navazujícího.

 • Roztroušená skleroza invalidita.
 • Transferwise.
 • Zdroje elektrického proudu.
 • Co připravit na masopust.
 • Nažehlovací obrázky na přání.
 • Grundfos sololift2 cwc 3.
 • Colophytol.
 • Otěhotnění po potratu v šestinedělí.
 • Kurz sebeúcty.
 • Příjem na rodičovské dovolené.
 • Norwich teriér chovatelská stanice.
 • Tabák eshop.
 • Liga spravedlivých filmy.
 • Jak se pozná zánět očního nervu.
 • Pescara italie.
 • Co se dá chovat v akváriu.
 • Akupunktura názory.
 • Transformers 4 herci.
 • Chov vydry říční.
 • Šestá nemoc wiki.
 • Winx club online.
 • Sýrie válka.
 • Přípravky proti klíšťatům pro psy.
 • Ping parameters.
 • Aplikace na obliceje.
 • Bolavy jazyk po stranach.
 • Instagram online viewer.
 • Albatros kariéra.
 • Vina levne.
 • Kuru virus.
 • Velemlok americký.
 • Vtipné citáty k fotkám.
 • Winx club online.
 • Zvonilka online.
 • Bronchodilatační test.
 • Vlezla jsem mu na facebook.
 • Globální metoda decroly.
 • Štoček do razítka.
 • Metrum literatura.
 • Přeinstalace windows 7 z cd.
 • Formičky na cheesecake.