Home

Vylučovací soustava test

Vylučovací soustava - test (32_Pr8_multi) Vylučovací soustava - test 1 (65_Pr8_multi) Vylučovací soustava - test 1 - Word - pdf (18_Pr8_doc) Vylučovací soustava - prezentace (71_Pr8_multi activucitel.cz > předměty > Přírodopis > Vylučovací soustava - test. 15.02. 12. Vylučovací soustava - test. Testové otázky z vylučovací soustavy. Opakování formou testových otázek, pojmy z vylučovací soustavy. Ročníky: ZŠ 8, Autor: Mgr. Petra Šimková. Stáhnout počet. Vylučovací soustava a kůže - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Test - Vylučovací soustava - odpovědi. Název souboru: Test_Vylučovací soustava_odpovědi.pdf Velikost souboru: [64,0kB] Investice do rozvoje vzdělávání. glomerulární filtrace (= ultrafiltrace) - v glomerulech přechází do proximálních tubulů všechny složky plazmy kromě krevních bílkovin, vzniká primární moč (cca 150 l/den) ; tubulární resorpce - vstřebávání látek z tubulů do kapilár (vstřebává se zpětně glukóza, NaCl, voda, soli, vitamin C, aminokyseliny) → koncentrace odpadních látek, vzniká.

Vylučovací soustava

SOBOTKOVÁ, Elena. Pracovní list - Vylučovací soustava. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 10. 08. 2011, [cit. 2020-12-04] 7 (7) Vylučovací soustava Základní činností vylučovací soustavy je vylučování škodlivých a přebytečných látek z organismu. Vylučování = filtrace krve, při které vylučovací orgány zbavují látek: toxických (jedy, léčiva apod.) odpadních (močovina, žlučová barviva) přebytečných (voda, soli Vylučovací soustava, domácí výuka pro žáky ZŠ Máj I (8.tř.

Vylučovací soustava člověka. je soubor orgánů, které vylučují z těla odpadní látky prostřednictvím moči. Anatomie vylučovací soustavy. Vylučovací soustava člověka se skládá z těchto částí: • ledviny (renes, jednotné číslo ren) • močovody (ureteri, jednotné číslo ureter) • močový měchýř (vesica urinaria Test - vylučovací soustava . Žáci prokazují své vědomosti z učiva vylučovací soustava v lidském těle. Materiál navazuje na výkladovou část z této oblasti. Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních třech snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních. Adresa: Základní škola Kolín II. Kmochova 943 Kolín II 280 02 Kolín 2. Kontakt: Email:info@2zskolin.cz Telefon:321 722 433- kancelář IČ: 4866363

Přírodověda pro 4. - 5. třídu. Výukové materiály jsou určeny žákům pátého ročníku. Prvních deset z nich je zaměřeno na lidské tělo klasifikační test Houby (Porifera) opakovací test - 2. ročník Houby, výtrusné rostliny, kořen, stonek,uidlist Opakování - distanční výuka jaro 2020 Les pro žáky primy les - houby, rostliny a živočichové prima: LES - rostliny a živočichové Prima MĚKKÝŠI pro 2. ročník Molekulární genetik Kosterní soustava - test (doc) Dýchací soustava (doc) Vylučovací soustava - test (doc) Smyslová soustava - test (doc) Pohlavní soustava - test (doc) Smyslová soustava - křížovka (doc) Mutace (ppt) Genetika člověka-metody výzkumu (ppt) Hormony-křížovka (doc

activucitel.c

 1. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (organa urinaria)Ve všech buňkách probíhá nepřetržitě látková přeměna, nezbytná pro činnost lidského organismu. V průběhu metabolismu vznikají látky, které organismus nepotřebuje, nebo jsou pro něj přímo škodlivé
 2. Popisek netřeba..První oficiální ambasador MyProtein v ČR https://www.myprotein.cz (sleva pod kódem MPGABKO)Atlet sponzorovaný firmou https://www.jidlojinak...
 3. Vylučovací soustava. 19A močový systém (obrázek jpg) 19B ledvina (obrázek jpg) 19C glomerul (obrázek jpg) Ledviny - stavba a funkce (prezenatace) Vývodné cesty močové (prezenatce) Zobrazte si detailní přehled akcí SZ.
 4. 14 vylučovací soustava- PL. 15 Vylučovací soustava orgány + člověk. 16 Trávicí soustava - PL. 17 trávicí soustava orgány + člověk. 18 Oběhová soustava - PL. 19 Rozmnožovací soustava - etika dospívání PL. 20 souhrnný test člověk. Search this site Go. Rychlá navigace: Home Základní škola Mateřská škola.
 5. Otázka: Vylučovací soustava a kůže Předmět: Biologie Přidal(a): t.klodnerova STAVBA A FUNKCE -exkrece=vylučování -při metabolismu bílkovin se uvolňuje amoniak NH3=jedovatá látka→tělo musí NH3 zneškodnit, v játrech se vytvoří močovina→z jater se dostává do krve→z krve ven z těla močí =odstraňuje z těla odpadní látky metabolismu - exkrety (hl.močovina.
 6. V ledvinách odebírá přebytečné , soli, cizorodé a odpadní látky a vzniká tak .Ta je odváděna do močového , kde se .Když je močový měchýř , stáhne se a moč vypudí.Z těla ven je moč odvedena močovou

Vylučovací, rozmnožovací a nervová soustava se opakují v každém tělním článku. Soustava cévní a trávicí prochází celým tělem. Je známo asi 16 500 druhů. Popis těla. Tělo je obvykle drobné, někdy nepatrných rozměrů, ale u. Soustava opěrná; Soustava pohybová; Tělní tekutiny; Soustava oběhová; Soustava dýchací; Soustava trávicí; Soustava vylučovací; Kůže; Soustava nervová; Hormonální řízení; Smyslová ústrojí; Vývin lidského jedince před a po narození; Základy genetiky; Fórum; Vědy o člověku; Rozmnožovací soustava; MOJE OPERACE.

Testové otázky - Kapitola 7 - Vylučovací soustava a acidobazická rovnováha. Vyberte pravdivá tvrzení: _ ledvinné tělísko se skládá z glomerulu a Bowmanova pouzdra (A) vnější (parietální) list Bowmanova pouzdra pokračuje jako proximální tubulus (A Vylučovací a rozmnožovací soustava je u mužů i u žen úplně oddělená. Části vylučovací soustavy jdou postupně za sebou takto: ledviny - močová trubice - močový měchýř - močovod se stavbou, funkcí a významem vylučovací . soustavy. Snímky 14 - 25 obsahují test, ve kterém žáci. vyškrtávají nesprávná tvrzení pomocí pera . na interaktivní tabuli. Některá tvrzení doplňují. žáci na základě vlastních poznatků. Snímky 27 - 38 jsou řešením testu. Druh učebního materiálu Vylučovací soustava test.doc 0; Velikost 29 kB; Stáhnout rychle za kredit 1 sekunda - 0,01 K. 8. ročník: Vylučovací soustava člověka Podrobnosti Zobrazeno: 5572 Autor: David Hainall. Cíl: Naučit se základní stavbu ledvin pochopit význam vylučovací soustavy pro zdraví a život člověka. Seznámit se s procesem tvorby moči. Časová náročnost: 1,5 vyučovací hodiny. Popis. Pro.

Ledviny - příznaky a léčba

Vylučovací soustava a kůže - test

Soustava vylučovací (močová) odvádí z těla odpadové látky a látky nadbytečné a jedovaté, které se dostaly při metabolismu do krve. Tím se podílí na udržování stálostí vnitřního prostředí - homeostázy. Tuto funkci plní ledviny, zatímco cesty močové přepravují, uskladňují a odvádějí moč z organismu Součásti vylučovací soustavy [upravit | editovat zdroj]. Ledviny, močovod (ureter),močový měchýř (vesica urinaria),močová trubice (urethra).Ledviny [upravit | editovat zdroj]. Ledvina je párový orgán, jehož funkcí je tvorba primární moči a následná úprava v definitivní moč

Test - Vylučovací soustava - vypracoval Mgr

 1. Test Alf Vylučovací soustava - poslední prověrka! Udělej po důkladném zopakování,otázky jsou časově omezené! Máš jeden pokus, po otevření musíš dokončit, nastaven do 19. 5. Zhlédni komentovanou prezentaci KOŽNÍ SOUSTAVA a učivo si tak zopakuj. Další zajímavé informace si můžeš poznačit do sešitu
 2. Svalová soustava Dýchací soustava Oběhová soustava Trávicí soustava Vylučovací soustava Kožní soustava Smyslová soustava Nervová soustava Rozmnožovací soustava TESTY K VYTISKNUTÍ MATEMATIKA Slovní úlohy - 5. ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA TRAMPSKÉ PÍSNĚ Jan a František Nedvědovi Novější písně VLASTIVĚDA 4
 3. Soustava trávicí IV. Soustava vylučovací. Soustava dýchací. Soustava endokrinní. Soustava kosterní I. Soustava kosterní II. Soustava oběhová I. Soustava oběhová II. Soustava trávicí I. Soustava trávicí II. Soustava trávicí III. Krev. Soustava svalová. Výstupní závěrečný test 3. ročník. OŠETŘOVATELSTVÍ 3. ROČNÍK.
 4. Vylučovací soustava •Močovina, amonné ionty, kyselina močová a kreatinin - odpadní látky, konečný produkt rozpadu bílkovin a nukleových kyselin • Bílkoviny - v glomerulech se každý den přefiltruje do primární moči asi 300 mg, ale prakticky všechny resorbovány •Glukóza- z glomerulu je v proximálním kanálku zcel
 5. Nervová soustava Smysly Kůže. Vylučovací soustava. Vylučovací soustava - výuková prezentace. Trávicí soustava. Trávicí soustava - výuková prezentace. Oběhová soustava. Oběhová soustava - výuková prezentace. Dýchací soustava. Dýchací soustava - výuková prezentace + videa. Svalová soustava. Svalová soustava.
 6. Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 2 / 8. ročník ZŠ / Přírodopis / Biologie člověka / Soustavy (opěrná, pohybová, oběhová, dýchací, trávicí, vylučovací, rozmnožovací / Test PŘI-DK 002 Člověk - Soustava dýchac
 7. áře Prověřit znalosti o vylučovací soustavě VY_32_INOVACE_02_3_05_BI2: 6 Trávicí soustava (test) Žáci se

Vylučovací systém - Biomach, výpisky z biologi

9. Vylučovací soustava . Před samotným testem se ještě podívejte na několik obrázků (vylučovací soustava, stavba ledviny, nefron) a video - vylučovací soustava » Právě tak jako vyhazujeme odpadky z našich domovů, má naše tělo také systém, kterým odstraňuje odpad. Tento systém se nazývá vylučovací TEST VÁM POŠLU 22.4. VE STŘEDU NA VÁŠ ŠKOLNÍ EMAIL: VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Test budete vyplňovat samostatně a měli byste to stihnout do pátku 24.4. do 23:59. Pozdější vyplnění nebudu akceptovat a test bude hodnocen nedostatečně. Výslednou známku po opravě zapíši do systému bakaláři. Takže sledujte pečlivě Soustava dýchací, vylučovací, kožní - ano - ne (23_Pr8_multi) Soustava dýchací, vylučovací, kožní - spojovačky 1 (24_Pr8_multi) Soustava dýchací, vylučovací, kožní - spojovačky 2 (25_Pr8_multi) Soustavy dýchací, vylučovací, kožní - test 1 (26_Pr8_multi) Soustavy dýchací, vylučovací, kožní - test 2 (27_Pr8_multi) Kouření - prezentace - Powerpoint 2007 (28_Pr8. Lekce do předmětu Člověk a jeho svět - 5. ročník, Lidské tělo - pojmy orgán, soustava. Příklady, zařazování orgánů do soustav. Test pro odpovědní zařízení, test s kontrolou (rajče, brambor,divizna, sedmikráska) Seznámení s vylučovací a rozmnožovací soustavou

Test - Kožní soustava - vypracoval Mgr

Vylučovací soustava - Wikipedi

Bio test vylučovací soustava =) Váš prehliadač nie je podporovaný. Odporúčame použiť najnovš VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 2. Zadání naleznete v Teams. 8. 6. - 14. 6. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 1. V Teams naleznete test z trávicí soustavy a prezentaci s novým učivem (vylučovací soustava). S většinou z vás se těším ve středu na viděnou :-) 1. 6. - 7 Počasí dnes: 3. 12. 2020. Bude zataženo, občas sněžení nebo sněhové přeháňky, na východě postupně srážky smíšené nebo dešťové, zpočátku i mrznoucí Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou rychlostí - stromy - TEST - vánoční symboly - vod a - voda v krajině - vzduch - LIDSKÉ TĚLO - základní části - LIDSKÉ TĚLO II - KOSTRA ČLOVĚKA - test - SVALY ČLOVĚKA - test - DÝCHACÍ SOUSTAVA - test - TRÁVICÍ SOUSTAVA - test - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - test - ROZMNOŽOVACÍ SOUSTAVA, FÁZE VÝVOJE ČLOVĚKA - křížovk

Kostra člověka | datakabinet

Vylučovací soustava - Digitální učební materiály RV

Vylučovaním sa organizmy zbavujú odpadových a nepotrebných látok. Tým sa udržiava stálosť vnútorného prostredia. Vylučovanie prebieha niekoľkými orgánovými sústavami. Dýchacou sústavou sa vylučuje voda a oxi 10 Vylučovací systém (soustava vylučovací, soustava močová) 65 10.1 Obecná stavba vylučovací soustavy 65 10.1.1 Ledviny 66 10.1.1.1 Význam ledvin 66 10.1.1.2 Složení ledviny 66 10.1.1.3 Tvorba moči 66 10.1.1.4 Řízení činnosti ledvin 67 10.1.2 Močové cesty 68 11 Kožní systém (kožní soustava) 70 11.1 Funkce kůže 7 Sada obtížnějších úkolů ke zkoušení z učiva o vylučovací soustavě v aplikaci Moodle. Způsoby vylučování odpadních látek z těla, části ledvin a tvorba moči, orgány vylučovací soustavy, nemoci vylučovací soustavy. Test je zveřejněný pouze v době zkoušení Vylučovací soustava člověka - pracovní list (.pdf) Vzdušnícovci - pracovní list (.pdf) Folygeneze oběhové soustavy - prezentace (.pdf) Folygeneze dýchací soustavy - prezentace (.pdf) Folygeneze nervové soustavy - prezentace (.pdf) Folygeneze trávící soustavy - prezentace (.pdf) Folygeneze vylučovací soustavy - prezentace (.pdf Funkce (společně s cévní soustavou): přenos dýchacích plynů. Podstata dýchání: oxidace živin za účelem uvolnění energie pro průběh životních dějů. Dýchání plicní (vnější) - výměna O 2, CO 2 mezi plícemi a krví.. Dýchání tkáňové (vnitřní) - výměna O 2, CO 2 mezi krví a tkáněmi.. Stavba dýchací soustavy. 1) Horní cesty dýchací = nos.

Vylu čovací soustava Řešení: 1. Hlavními orgány vylu čovacího ústrojí člov ěka jsou: ledviny 2. Jmenuj hlavní sou části t ěchto orgán ů: kůra, d řeň, ledvinové pánvi čky, ledvinové kalichy 3. Se řaď další orgány vylu čovací soustavy podle toho, jak jimi putuje mo č. mo čový m ěchý ř, mo čová trubice, mo. Soustavy člověka. Příspěvky. Smyslové ústrojí. 27. 2. 200 Vylučovací soustava Funkce: vylu čování zplodin metabolismu (p ředevším mo čoviny) a osmoregulace (udržování stálého pom ěru vody a solí v t ěle). Ledviny (renes, nefros) párový orgán p ři zadní st ěně b řišní dutiny, p řibližn ě v oblasti 2. a 3. bederního obratle hmotnost p řibližn ě 150

Vylučovací soustava - Home - Mladý zdravotní

Test - Vylučovací soustava: splnilo 81% žáků 8. A, 81 % žáků 8. B. Test - Zrak, sluch: splnilo 62% žáků 8. A, 81 % žáků 8. B. Naopak, prosila bych žáky, kteří doposud plnili své povinnosti jenom sporadicky nebo vůbec, aby mi co nejdříve dali vědět, s čím mají případné problémy nebo nějaké jiné vysvětlení. Trávicí soustava je neúplná, střevo končí slepě (ploštěnky, motolice) nebo vymizelo (tasemnice). Vylučovací orgány představují protonefridia, párově uspořádaná, jejichž základem je plaménková buňka. Video. Řasinkový epitel ploštěnky. Video zachycuje hlavovou část drobné sladkovodní ploštěnky

Pracovní list - Vylučovací soustava - Digitální učební

vylučovací soustava, ledvina, močové cesty, nefron. Druh učebního materiálu - pracovní list. Druh interaktivity - aktivita. Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání, druhý stupeň. Typická věková skupina - 12-15 let. Celková velikost - 80kb. VYLUČOVACÍ SOUSTAVA - PRACOVNÍ LIST. Význam vylučovací. Močová soustava odstraňuje z těla odpadní látky a přebytečnou vodu. Sestává z ledvin, v nichž se chemické látky a voda z krve přeměňují na moč, z močovodů, kterými moč z ledvin protéká do močového měchýře, kde se moč skladuje, a.

Vylučovací soustava - YouTub

Téma: Vylučovací soustava a kůže Jméno: Třída: Datum: Skupina: A 1. Nakresli a popiš stavbu ledviny: 2. Vysvětli pojmy: Primární moč Biologie - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad Vylučovací soustava (pdf) - orgány vylučovací soustavy, funkce nefronu, poruchy Pokryv těla - kůže (pdf) - stavba kůže a kožní deriváty (chlupy, nehty, kožní žlázy) Hormonální soustava (pdf) - princip hormonálního řízení, hormonální žlázy a jejich hormon Test nám odpadl a měli jsme pouze ústní část spojenou s příklady. Každý si vylosoval 2 otázky (1 z biologie, 1 z genetiky) a k tomu jste si vylosovali příklad. Pokud jste příklad nevypočítali neznamenalo to, že byste na ústní část nešli nebo Vám zkoušku nedali. Spíše se Vám zhoršila výsledná známka, ale. B - Rozmnožovací soustava 109 B - Oběhová soustava 135 B - Vylučovací soustava 73 B - Dýchací soustava 65 B - Nervová soustava 72 B - Svaly 52 B - Kosti 97 B - Prokaryotické organismy (viry, bakterie) 189 B - Buněčná biologie 258 B - Biologie člověka - obecný základ 374 B - Nahosemenné a krytosemenné rostliny 16

Video: Vylučovací soustava člověka - Nabl

V/2 - Sada 01 - Přírodověda - Oficiální stránky obce Trnov

 1. Test modelovky 2en modelove otazky. Ambulakrální soustava ostnokožců (Echinodermata) plní funkci: trávicí dýchací cévní vylučovací
 2. 6. Vylučovací soustava kroužkovců . Na obrázku je znázorněna vylučovací soustava kroužkovců - metanefridie. Vysvětlete, jaké procesy představují šipky označené písmeny A, B, C a k číslům 1 - 4 přiřaďte názvy částí metanefrifií: měchýřek, sběrný kanálek, nefrostom, nefridiopó
 3. ut POZOR!!!!! Od pondělí 11.10 hodin je vloženo nové zadání testu ( původní test nebyl funkční)

Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv) Popis trávicí soustavy je v tomto příspěvku koncipován tak, aby v případě, že bude v souvislosti s dalším textem v následujících článcích, se čtenář orientoval v problematice. Neřeší nepodstatné odlišnosti u některých čeledí ryb Hančová H., Vlková M.: Biologie v kostce II., kapitola Vylučovací soustava . Prezentace Vylučovací soustava . Atraktivní biologie - prezentace Vylučovací soustava . 1. Nejen podle obrázku (jehněčí ledviny) popište lidské ledviny jako celek. Kde je tento nesmírně důležitý orgán lidského těla uložen Oběhová soustava sš - Biologie — testi . Krevní test v HD a miliony dalších stock fotografií, ilustrací a vektorů bez autorských poplatků ve sbírce Shutterstock. Každý den jsou přidávány tisíce nových kvalitních obrázků Test if for yourself by typing something in English into the Finnish Google.

Přírodopis - 8.ročník - 2. ZŠ Kolí

Testi.cz - Biologie. test Biologie-Vylučovací soustava. biologie člověka-kožní ústrojí Biologie ø 51.3% / 10832 × vyzkoušeno NiQuitin Mini je přípravek k odvykání kouření. Pastilky NiQuitin Mini 4 mg jsou určeny pro kuřáky, kteří kouří více než 20 cigaret denně téma - vylučovací soustava savců, dělení savců - PL se kterým budeme pracovat v hodině, zde opakování_oběhová a vylučovací soustava a rozdělení savců /učebnice/ - tento PL mi nevyplňujte, neposílejte - slouží pouze pro ty, kterým se nezobrazuje sdílený dokument v online výuce! ALE - kdo chce, ráda uvítám Nauka o svalech se nazývá myologie. Sval je hybnou a aktiví částí pohybového systému. Pomocí svalové tkáně, konkrétně příčně pruhovaného kosterního svalstva, si organismus zajišťuje pohyb jako celku i jednotlivých částí organismu v prostoru 1) Opakování oběhové soustavy - přihlaš se do Teams a v záložce zadání vyplň on-line test. Připrav si zápisy, učebnici, bude ZNÁMKOVÁNO-tak ať jsou jenom jedničky. Kdo nezvládá přihlášení do Teams, kontaktuje mě. 2) Vylučovací soustava. Přečti si o vylučovací soustavě v učebnici str. 104 - 10

Nově nás čeká soustava vylučovací. Na příští hodinu si, prosím, prostudujte tuto prezentaci a zodpovězte otázky: Př 9_vylučovací soustava.pptx (1.96 MB) Hezké prázdniny! 12. 10. - 16. 10. 2020. Milí deváťáci, zdravím vás a děkuji všem za první online hodinu. Zasloužíte si velkou pochvalu za připravené pracovní listy 84 VY_52_INOVACE_02_28 Přírodopis 8. trávicí soustava test Word 5 4 85 VY_52_INOVACE_02_29 Přírodopis 8. vylučovací soustava_kůže výklad učiva PowerPoint 7 5 86 VY_52_INOVACE_02_30 Přírodopis 8. Endokrinní žlázy test Word 4 3 87 VY_52_INOVACE_02_31 Přírodopis 8. smysly test Word 5 4 88 VY_52_INOVACE_05_17 Přírodopis 8 Přírodověda 4.-5. ročník. Zde pro Vás máme připraveny soubory v pdf formátu vztahující se k učivu přírodovědy ve 4. a 5. ročníku ZŠ zřízené podle § 16 odstavec 9 školského zákona

E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí. V první fázi spermiogeneze se tvoří spermatogonie (spermiogonie), které se poté mitoticky dělí na jednu buňku aktivní - spermatogonii a jednu buňku inaktivní (rezervní).Ve druhé fázi se aktivní spermatogonie dělí meioticky (redukce počtu chromozomů na polovinu) na dva primární spermatocyty (spermiocyty), a z. - na každou hodinu se nezapomeňte připravovat na krátké orientační zkoušení z maximálně 2 předchozích hodin na malé známk Test 1 - Opěrná soustava 4. Test 2 - Pohybová soustava 5. Test 3 - Oběhová soustava 6. Test 4 - Dýchací soustava 7. Test 5 - Trávicí soustava 8. Test 6 - Vylučovací soustava 9. Test 7 - Kůže 10. Test 8 - Endokrinní soustava 11. Test 9 - Nervová soustava 12. Test 10 - Smysly 13. Řešení 14. Použité zdroje.

Pri metabolizme látok neustále vznikajú splodiny, ktoré by pri nahromadení pôsobili škodlivo. Preto je nevyhnutné tieto látky v potrebnej miere z tela vylučovať. Tak isto aj látky, ktoré sú pre telo potrebné, ale sa vyskytnú v nadbytku, treba vylúčiť. Vylučovanie prebieha najmä obličkami, pľúcami, kožou, pečeňou a tráviacou sústavou Název vzdělávacího materiálu Dýchací soustava - pracovní lity Autor Mgr. Hana Černá Datum vytvoření 10.5.2011 Datum ověření 16.5.2011 Formát přílohy na CD/DVD (PDF nebo PPT) PDF Část vylučovací soustavy 11) První vrstva kůže 12) Rosolovitá hmota uvnitř oka.

Úvod » Soustavy člověka » Trávící soustava. Trávící soustava. 27. 2. 2008. funkce: 1. příjem potravy a odstraňování nestravitelných odpadních látek. 2. mechanické a chemické zpracování potravy. 3. vstřebávání živin. trávicí trubice se skládá z Trávicí soustava. Trávicí ústrojí začíná dutinou ústní, přechází v hltan a pokračuje jako několik metrů dlouhá, různě pro svoji činnost uzpůsobená trubice. Jejími částmi jsou: jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo a konečník. K trávicímu ústrojí patří také játra a slinivka břišní. Dutina ústn

| CVIČENÍBakterie v moči, co značí

Samostudium učebnice str. 70 - 75 (vylučovací soustava, kožní soustava) + test str. 76 - napsat odpovědi do sešitu. Pracovní sešit - str. 35 - 38 (bude klasifikováno) Opakovací test bude elektronicky téma - trávící soustav. nové publikováno 19.3.2020 10:04. Odkaz prezentace kůž Vylučovací soustava; Dýchací soustava; Pohybová soustava; Trávicí soustava; Opěrná soustava; Stavba těla obratlovců + biologie člověka; Nemoci oběhové soustavy; Oběhová soustava; životní funkce živočichů - tělesná teplota a její regulace, vylučování, osmoregulace; Mechorosty, kapraďorosty; Svalová soustava. Vylučovací (močová) soustava obratlovců Pavouk křižák Systém korýšů Systém hmyzu Pracovní list Systém prvoků Systém prvoků Etologie test tělní pokryv a kostra test CS, DS test TS, VS test NS, smysly test PS, rozmnožování. 3. ročník Říše HOUBY (fungi) Houby - pracovní listy Žlázy s vnitřní sekrecí Nervová.

 • Shoda přísudku s podmětem cvičení.
 • Veterán burza chotusice.
 • Oranžový měsíc 2019.
 • Jak udělat černé pozadí na fotce.
 • Citroník velkoplodý.
 • Zprostředkovatelská smlouva realitní kancelář.
 • Hzs poděbrady.
 • Strcpy vc.
 • Tajfun tip.
 • Jóga hry a pohádky pdf.
 • Nejlepší kynuté koláče.
 • Korn last album.
 • Tedx.
 • Magnetická rezonance kolene jak probíhá.
 • Svatebni sponky do vlasu.
 • Babybalsam vicks zkušenosti.
 • Fotografie opava horní náměstí.
 • Boeing 707 slusovice.
 • Zhubnu běháním diskuze.
 • Jednoduchý koláč na plech.
 • Pepino gold sazenice.
 • Fruta podivín.
 • Kurz instruktor jogy ceske budejovice.
 • Lucentis cena.
 • Jak popsat pracovní pozici.
 • Postherpetická neuralgie léčba.
 • Roger federer net worth.
 • Skříň na nářadí pojízdná bazar.
 • Korpus laskonky.
 • International brunch.
 • Nike air max 90 essential panske.
 • Mash online season 1.
 • Popisky vodorovné osy excel.
 • Geopatogenní zóny olomouc.
 • Pracovnělékařské služby zákon.
 • Dort mickey mouse cena.
 • Jak vypěstovat slunečnici ze semínka.
 • Polská revoluce.
 • Zubaři brno střed.
 • P zkratka.
 • Joga hamstringy.