Home

Ploštice ústní ústrojí

PLOŠTICE: referá

 1. ZNAKY: Mohutná štítovitá předohruď s dozadu vyčnívajícím štítkem. Ústní ústrojí bodavě sací. Základem jejich bodavě savých ústních orgánů jsou dva páry kusadlových a čelistních bodců uložených v zobcovité pochvě dolního pysku. Ploštice mají pachové žlázy. U larev je najdeme na hřbetu zadečku, u.
 2. Všechny ploštice mají ústní ústrojí savé, uzpůsobené jen k přijímání tekuté potravy, většinou z rostlinných těl, u dravých druhů z měkkých částí hmyzu nebo dokonce u malého počtu druhů je chobot uzpůsoben k sání krve obratlovců. Hospodářský význam ploštic je nemalý
 3. Ploštice jsou řádem malého, středně velkého i velkého hmyzu (až 11 cm) s plochým tělem.Ústní ústrojí je bodavě sací, a směřuje dozadu pod tělo.Znakem který je odlišuje od jiných skupin hmyzu jsou jejich křídla. První popár je totiž přeměněn na tzv

Fotografie: ploštice ústní ústrojí směřuje dozadu; Ploštice - ústní ústrojí směřuje dozadu pod tělo Lib (Acrosternum heegera) Ploštice přenášejí rostlinné patogeny jen výjimečně. Toxické sliny a robustní ústní ústrojí působí nekrózy v okolí vpichů, což přenos obvykle znemožňuje. Přenos patogenů byl zjištěn jen u několika druhů. Klopuška světlá přenáší původce houbové­ ho onemocnění verticiliové vadnutí (Verticillium albo-atrum) Eva N E: Ploštice jsou hmyz,jehož ústní ústrojí je bodavě sací a směřuje dozadu pod tělo.Od jiného hmyzu se liší křídly.Svrchní křídla jsou z poloviny kožovitá,v zadní části blanitá.Spodní pár je blanitý. Štěnice domácí - [si]Cimex lectuarius[/si ]- křídla nemá.Žijí na souši i ve vodě. Některé jsou býložravé, jiné dravé, štěnice patří mezi.

Ploštice - manitera

vnější parazité savců, živí se krví, na končetinách drápky, bodavě sací ústní ústrojí, 1-6 mm. veš dětská (larva hnida), veš psí. Ploštice. louka, les, voda, domácnost, živí se rostlinnými šťávami i krví, 1. pár křídel polokrovky, 2. pár blanitá křídl Rozšířené je i sací ústní ústrojí umožňující příjem tekuté stravy (rostlinné šťávy, nektar, krev obratlovců, krvomízu apod.) (mšice cikády, ploštice apod.) Včely a čmeláci mají volná kusadla, ale jejich čelisti a z části i spodní pysk splynuly do tzv. lízacího ústrojí. Vylučovací systé Ploštice mají bodavě sací ústní ústrojí. Díky tomu se některé druhy uplatňují jako škůdci v zemědělství i jako krevsající parazité. Řada druhů se však živí jako predátoři. Jejich kořistí jsou především jiné druhy hmyzu včetně těch, které můžeme z pohledu člověka označit za škodlivé (Foto PP)

8 - ústní ústrojí. 9 - svrchní pysk. 10 - spodní pysk. 11 - kusadla. 12 - čelist. 13 - jícen. 14 - vole. 15 - žaludek. 16 - laloky středního střeva. 17 - střední střevo. 18 - malpighické žlázy. 19 - zadní střevo. 20 - řitní otvor. 21 - trubicovité srdce. 22 - slinné žlázy. 23 - mozek. 24 - ústřední nervová pásk Ploštice jsou různorodou skupinou, je známo kolem 40 000 druhů, v ČR žije asi 900 z nich. Tělo ploštic je většinou ploché, ústní ústrojí vždy bodavě sací. Polokrovky, což je přeměněný první pár křídel, jsou tvořené kožovitým koriem, které směrem dozadu přechází v blanitou část křídla Ploštice, škvoři, vši Ploštice zploštělé tělo, bodavě sací ústní ústrojí - vysávají rostlinná nebo živočišná těla, brání se vystřikováním páchnoucí tekutiny ruměnice (všežravec, nelétá), kněžice, štěnice (lidský parazit - saje krev), bruslařka (2 cm), vodoměrka (1 cm) Škvoř Domácí výuka přírodopisu pro 6. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice. Autor: Mgr. P. Curko Pak zaútočí bodcem tvořícím ústní ústrojí. Pavouk se během deseti sekund přestane hýbat a ploštice jej sežere. Wignallová analyzovala tuto taktiku patřící k tzv. agresivním mimikrům v laboratoři, kde shromáždila množství pavouků, ploštic a octomilek představujících obvyklou pavoučí kořist

Ploštice (Heteroptera) - bodavě savé ústní ústrojí Frons Postclypeus Anteclypeus Labrum Oko Maxilární destiky Labium Ocelli Mandibulární destiky Hypopharynx Lacinie Potravní kanál Lacinie Mandibula Salivární kanál Labium Mandibula PLOŠTICE zploštělé tělo 2 páry křídel (mohou chybět) bodavě sací ústní ústrojí přizpůsobené sání krve živočichů nebo šťáv rostlin → vnější parazité některé druhy dravé nebo býložravé druhy: kněžice ruměnice pospolná splešťule, znakoplavka bruslařka, vodoměrka štěnice domác Ploštice. Ploché tělo. Bodavě sací ústní ústrojí. Zápašné žlázy. Dravci, paraziti nebo sají na rostlinách. Zástupci: kněžice páskovaná, ruměnice pospolná, štěnice obecná (v noci saj krev u člověka), bruslařka obecná (dravá vodní ploštice), splešťule blátivá (dravá vodní ploštic (na zadečku dýchací.

Ústní ústrojí motýlů je až na výjimky přeměněno v sosák. Motýli mají dva páry křídel, které jsou oboustranně pokryty překrývajícími se barevnými šupinkami. Ne zcela přesně se motýli dělí na denní - mají paličkovitá tykadla - a noční, kteří mají tykadla nitkovitá nebo s různými výrůstky Bodavé (bodavě savé) ústní ústrojí mají např. blechy a ploštice a savé (lízavě savé) ústní ústrojí např. motýli a dvoukřídlí. Ústní ústrojí hmyzu je tvořeno svrchním pyskem, kusadly (mandibuly) , čelistmi prvního páru (maxilly) a čelistmi druhého páru neboli spodním pyskem (labium) 1. Zakrnělé ústní ústrojí Dospělci (imága) mají zakrnělé ústní ústrojí a proto nemohou přijímat potravu. 2. Velmi krátká doba života Dospělci (imága) žijí asi jen dva dny. Je to proto, že nemohou přijímat potravu. Odtud pochází rčení jepičí život, které označuje krátké trvání něčeho Ploštice. Sací ústní ústrojí - sají rostlinné i živočišné tělesné tekutiny. POLOKROVKY - první pár křídel je částečně zpevněn (jako krovky brouků), druhý je blanitý. Suchozemské druhy - obranný zápac ústní ústrojí - základním typem je ústní ústrojí kousací, může být přeměněno na bodací, lízací, bodavě sací... Složené oko hmyzu (obr. 1) 1 - rohovka 2 - křišťálový kuželík 3 - pigmentová buňka 4 - sítničková buňka s (ploštice) křídla jsou.

1. Rozdílné ústní ústrojí-brouk: zpravidla kousací (směrované ven před tělíčko)-ploštice: zpravidla bodavě sací (směrované dolů pod tělíčko) 2. Rozdíl ve vnějším páru křidýlek-brouk: přeměněny na pevné krovky vyztužené chitinem (proto křupnou, když je zašlápneš,hehe -ústní ústrojí bodavě sací (chobot) a je v klidu přitisknuté k břišní straně těla -často mají vyvinuté zápašné žlázy -řada druhů vydává zvuky pomocí zvláštních orgánů vodní ploštice-většinou dravé. Když ruměnice žere svoji potravu, nabodnou svým ústním ústrojí a [] Publikováno v: Přírodopis Označeno: Členovci , Ekosystém , Hmyz , Pachové žlázy , Parky , Ploštice , Polokrovky , Ruměnice , Ruměnice pospolná , Ústní ústrojí Napsat komentář Tomáš 21 května, 201

Ploštice (Heteroptera) Dům dětí a mládeže Orlov

- sají rostlinné šťávy - bodavě sací ústní ústrojí - mšice (partenogeneze), křísi, puklice, cikády, pěnodějky, ostrohřbetky. řád: PLOŠTICE (Heteroptera) - přední pár křídel - polokrovky, mají často pachové žláz Na fotografii je dobře vidět lízavě- savé ústní ústrojí mouchy, která se živí mrtvolkou brouka. Dalším typem ústního ústrojí v této skupině hmyzu je ústrojí bodavě - savé, které můžeme najít u bodalky stájové. Jeseníky - Pomezí, 5.9.2006 :-) Bo Heteroptera (ploštice) řada druhů vodních (larvy i dospělci) s proměnou nedokonalou ústní ústrojí bodavě savé → dravá výživa (výjimka Corixidae - řasy, detritus) nohy původně kráčivé u některých přeměněny v plovací (znakoplavka) zarostlý litorál - Nepa cinerea, Ranatra linearis, Ilyocori Rozšířené je i sací ústní ústrojí umožňující příjem tekuté stravy (rostlinné šťávy, nektar, krev obratlovců, krvomízu apod.) (mšice cikády, ploštice apod.) Včely a čmeláci mají volná kusadla, ale jejich čelisti a z části i spodní pysk splynuly do tzv. lízacího ústrojí. Vylučovací systé

• Savé, bodavě savé nebo lízavě savé ústní ústrojí • Zachován pouze 1. pár křídel, 2. pár přeměněn v tzv. kyvadélka • Rozmanitý způsob života i obývané prostředí • Larvy fytofágní, zoofágní, parazitické nebo saprofágní • 8000 druhů (150 000) 2 nebo 3 podřád Řády (brouci (proměna dokonalá, kousací ústrojí, kousavé ústní ústrojí, bioluminescence, opylovači, hrobařík, koprofágní, krovky, živí se trusem. Ústní ústrojí . bodavě sací - samice komára. lízací - moucha. kousací - střevlík. sací - motýl. složené oči - velký počet drobných oček - každé očko - svůj obraz (mozaika) Proměna nedokonalá - vajíčko - larva (nymfa) - dospělec. vážky, stejnokřídlí, vši, ploštice, rovnokřídlí. Ploštice - ústní ústrojí směřuje dozadu pod tělo Lib (Acrosternum heegera) cz Eva N E Ploštice Lib (Scantius aegyptius) cz Eva N E Ploštice Lib. cz Eva N E Ploštice Lib. cz Eva N E Ploštice Lib. cz Eva N E Ploštice Lib (Emblethis griseus) cz Eva N E Ploštice Lib. cz Eva N E Ploštice Lib

Mají kousací ústní ústrojí, krátké nohy, první článek předních chodidel obsahuje drobné snovací žlázy. Samci jsou někdy okřídlení, samice vždy bezkřídlé. Snovatky žijí skrytě, pod kameny či kůrou anebo v půdě, a to v chodbách upředených z vlastních vláken Stejně tak nevím, jaké má ruměnice ústní ústrojí - to je informace, kterou jsem tehdy nevěděla ani v testu. Zapomněla jsem už i přesné znění Archimédova zákona, které jsme se - společně s dalšími zákony - museli učit nazpaměť, i když jsem v té době netušila, co přesně do testu píšu Ústní ústrojí bodavě savé, nohy přizpůsobené k přichycování Vajíčka - hnidy Přenašeči skvrnitého tyfu Veš dětská, veš šatní, veš muňka. Ploštice. Dravci, býložravci, ektoparaziti rostlin a živočichů Ústní ústrojí bodavě sací ve tvaru chobotu 1. pár křídel - polokrovk

Podřád: Ploštice - ústní ústrojí vždy bodavě sací Vodní: splešťule blátivá, znakoplavka obecná, Vodní hladina: bruslařka obecná, vodoměrka štíhlá Suchozemské: ruměnice pospolná Parazité: štěnice domácí třída: hmyz HMYZ S PROMĚNOU OKONALOU řád: Blechy - nemají křídla, cizopasníc Ploštice - 1 pár - polokrovky, 2 pár - blanité Dvoukřídlí - 1 pár blanitých Někteří nemají - veš Vnitřní stavba: NS: uzlinová DS: vzdušnice CS: otevřená (trubicovité srdce) TS: ústní ústrojí, hltan, jícen, žaludek, střevo, konečník, řiť RS: oddělené pohlav PLOŠTICE - bodavě sací ústní ústrojí, sají rostlinné šťávy i tělesné tekutiny - vodní i suchozemský hmyz - zploštělé tělo - přední pár křídel polokrovky - 2 pár blanitý Zástupci : RUMĚNICE POSPOLNÁ - vytváří kolonie je býložravá SPLEŠŤULE BLÁTIVÁ - pomalu pohybující se živočic Je, ploštice mají savé ústrojí a některé dokáží opravdu citelně bodnout. Jinak ploštice nejsou brouci, brouci mají krovky a kusadla a tykadla většinou jedenáctičlenná či dvanáctičlenná, ploštice jen čtyřčlenná, navíc nemají krovky a ústní ústrojí mají savé (bodec) a nemají kusadla Komáři - všichni je dobře známe, ale detailně o nich moc většinou nevíme. Je to malý dvoukřídlý hmyz, obvykle měřící 3 - 16 mm a vážicí 2 až 2,5 g. Největší množství komárů se u nás vyskytuje v bažinatých krajích a v lužních lesích na jaře a při záplavách, kdy se líhnou v zaplavených brázdách a prohlubních..

Hmyz má kousací, lízavé, bodavě sací a sací ústní ústrojí. Uveď příklad zástupce hmyzu s daným ústním ústrojím. Jak toto ústrojí využívá k získávání potravy? Kousací: slunéčko sedmitečné, lýkožrout smrkový. Lízací: moucha domácí, včela medonosná. Bodavě sací: komár pisklavý, veš dětsk Řád: Ploštice bodavě sací ústní ústrojí ploché tělo snápadným štítem první pár křídel = polokrovky (u těla pevné, s blanitým koncem), druhý pár blanitý některé druhy bezkřídlé ruměnice pospolná štěnice domácí vnější parazit, saje krev teplokrevných živočichů bruslařka obecn Hmyz - list č. 3 1/ Pojmenujte nejčastější typy ústního ústrojí hmyzu. Ke každému typu přiřaďte jednoho zástupce hmyzu. Typ ústního ústrojí STEJNOKŘÍDLÍ: bodavě savé ústní ústrojí (živí se šťávami rostlin nebo živočichů), 2 páry blanitých křídel (často i bezkřídlí), např. - mšice maková, - pěnodějka červená, - puklice broskvoňová. 11. PLOŠTICE: první pár křídel přeměněn na kožovité polohovky, např Řád Heteroptera - ploštice: ústní ústrojí bodavě-sací . Ústní ústrojí ploštic je uzpůsobené k sání tekutin z nabodnuté kořisti nebo nabodnutých rostlinných pletiv. Nápadně je vyvinuto u velkých suchozemských ploštic, zejména čeledí kněžicovitých (Pentatomidae) a vroubenkovitých (Coreidae)

protože jejich larvy jsou velkými vodními dravci. Larvy i dospělci mají kousací ústní ústrojí. Zástupci: vážka ploská, šídlo královské, šidélko modré, šidélko páskované, motýlice lesklá. Stejnokřídlí Stejnokřídlí mají 2 páry blanitých křídel stejné velikosti i stavby. Živí se rostlinnými šťávami ústní ústrojí - bodavě savé 2 páry křídel škodí Hmyz s proměnou nedokonalou řád: Ploštice suchozemští i vodní živočichové 1. pár křídel - polokrovky (u těla pevné, konce blanité) 2. pár - blanité někteří ztratily křídla (štěnice domácí) ploché tělo, bodavě sací ústní ústrojí za hlavou štít. polokrovky - ploštice; krytky - švábi; šupiny - motýli; nebo chybí - blechy; zadeček. bez končetin x můžou tam být modifikované zbytky končetin (kladélka, žihadla) trávicí soustava: ústní ústrojí, hltan, jícen, žaludek, střevo, řitní otvor; úplná; vylučovací soustava: malpigické trubice - slepé váčky ústící.

Fotogalerie DF: ploštice ústní ústrojí směřuje dozadu 1

řád: PLOŠTICE - ústní ústrojí: bodavě sací k nabodávání rostlin i živočichů - charakteristický znak: přední křídla vytvářejí POLOKROVKY. zástupci: kně. žice - býložravé, ruměnice pospolná - býložravá, velké kolonie. znakoplavka - vodn. í dravá ploštice, splešťule blátivá - vodní dravá ploštice Ploštice - ploché tělo s předohrudním štítem a předními křídly tvořícími polokrovky. Bodavě - sací ústní ústrojí. Splešťule blátivá, Znakoplavka obecná, Ruměnice pospolná, Kněžice zelná, Štěnice domácí, Vodoměrka štíhlá. Střechatky - kousavé ústní ústrojí, volné hrudní články. Střechatka. Mají bodavě sací ústní ústrojí, nemají křídla. Dospělci i larvy (nymfy) se živí krví. Délka těla 1-6mm, vajíčka (hnidy) lepená na srst nebo do vlasů. U nás 25 druhů (z 300), např. veš dětská. 4. řád: Ploštice I jejich ústní ústrojí je bodavě sací, možná je přeměna končetin (hrabavé, plovací kousací ústní ústrojí velká kožovitá k řídla (špatní letci) často vydávají zvuky (cvr čí) Zástupci: kobylky (a) - dlouhá tykadla, všežravé nebo dravé saran če (b) - krátká tykadla, býložravé cvr čci - dlouhá tykadla, všežraví Řád: Ploštice bodav ě savé ústní ústrojí (jsou dravé nebo cizopasí VÁŽKY Žijí v blízkosti vody Dva páry dlouhých křídel s hustou žilnatinou Velké nápadné oči Kousací ústní ústrojí potrava: komáři, motýli, mouchy Rozmnožování: larvy žijí ve vodě; několikrát se svlékají - vyvíjí se až dva rok

látka 24 Ploštice Orientační termín do 27.3. o Hmyz s proměnou dokonalou látka 25 Síťokřídlí látka 26 Blanokřídlí látka 27 Brouci látka 28 Dvoukřídlí látka 29 Blechy Ústní ústrojí (dle způsobu obživy). Na hlavě mají dlouhá tykadla, ústní ústrojí je kousací. Dospělci žijí jen několik dnů. Samičky kladou velké množství vajíček na rákosí a vodní rostliny. Larvy se vylíhnou asi po 10-20 dnech a padají do vody, na zadečku mají tracheální žábry. Žijí ve vodě a živí se červy, hmyzem a jeho larvami (např. - tykadla, ústní ústrojí, pár složených očí, někdy jednoduchá očka (až 4) hruď - 3 páry článkovaných končetin, 2 páry křídel. zadeček - uvnitř je srdce, většina trávicího ústrojí, vylučovací a pohlavní orgány. Č. 12. Která ploštice běhá po vodě? Brouci nejpočetnější skupina hmyzu, první pár křídel je přeměněn v krovky, kousací ústní ústrojí Hrobařík - vyhledává mrtvá těla živočichů, kterými se živí larvy Chroust - živí se listy stromů, larvy žijí několik let pod zem ZOOLOGIE KMEN: ČLENOVCI ŽIVOČICHOVÉ S S NESTOJNOCENNĚ ČLÁNKOVANÝM TĚLEM Členovci - systém Kmen členovci se dělí na 4 podkmeny Bezkusadlovci Trojlaločnatci Klepítkatci Kusadlovci Vzdušnicovci Žabernatci Členovci - význam Nejpočetnější živočišný druh - 1,5 mil. druhů ¾ všech živočichů jsou členovci

Hmyzenky Chvostoskoci (Collembola) malé rozměry, podlouhlý až kulovitý tvar těla, světlí nebo pigmentovaní, povrch těla pokryt různě hustě jednoduchými setami nebo šupinkami na hlavě tykadla (max. 6 čl.), postantennální orgán, ocelli nebo jednoduché ommatidia, ústní ústrojí uvnitř hlavové kapsule bezkřídlí, holeň. ústní ústrojí na hlavě - základní je kousací: - 1 pár kusadel (b) - 1 pár č elistí (d) - 2. pár č elistí srostlý ve spodní pysk (f) - z kousacího se vyvinuly všechny ostatní typy ústních ústrojí zploštělé tělo, kousací ústní ústrojí; přední křídla užší, kožovitá (krytky) samice kladou vajíčka ve společných chitinových pouzdrech (oothéky) noční živočichové Ploštice (Heteroptera) bodavě sac. ústní ústrojí, které dovoluje příjem pouze tekuté potravy, jako je nektar, krev či rostlinné šťávy. V mnoha případech mají dospělí jedinci (imaga) ústní ústrojí zcela zakrnělé, takže nejsou schopni přijímat žádnou potravu a během tohoto posledního stadia jsou tak plně odkázáni na zásoby, které získal Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

kousací ústrojí, na zadečku silné klíšťkovité štěty škvor kobylky a cvrčci tykadla delší než tělo, sameček cvrčka cvrkají kobylka, cvrček vši redukována křídla, živí se krví, bodavě sací ústní ústrojí veš dětská stejnokřídlí bodavě sací ústní ústrojí sají na rostlinách šťávy mšice ploštice Samečci nemají ústní ústrojí, nepřijímají potravu a po spáření umírají. Dospělé samičky i larvy červců vysávají pletiva listů, větví a stonků a tím rostliny velmi oslabují. Mohou škodit i přenosem různých virových onemocnění a také produkcí medovice, kterou vystřikují na listy i na nábytek pod.

 1. Morfologie - ústní ústrojí bodavě sací •pro nabodnutí slouží bodce (stilety), což jsou přeměněné čelisti a kusadla •stilety jsou uloženy v pochvě, kterou tvoří svrchní a spodní pysk •součástí tohoto ústrojí je také kanálek pro nasávání potravy a slinný kanálek
 2. 6. řád: Heteroptera (Ploštice) KRABICE + FIXOVANÝ MATERIÁL asi 25 000 druhů, u nás 790 druhů, řád velmi blízký Homopter., dokonce se někdy řadí do 1 řádu: Hemiptera. Odlišnost je jen v detailech, např. polokrovky (nejsou u Homopter). Oddělení z praktických důvodů. Ústní ústrojí stejné. Hlava: s max. 5 čl. tykadly
 3. Instinktivní chování. Vnější ústní ústrojí: svrchní pysk, spodní pysk, kusadla, čelisti. Typy ústního ústrojí: kousací (brouci), sací (motýli), bodavě sací (komáři), lízací (včely). Typy končetin: kráčivé (střevlík), hrabavé (krtonožka), skákavé (saranče), plovací (potápník), loupeživé (kudlanka), přichycovací (veš)
 4. •Ústní ústrojí savé (primitivní kousací), někdy redukované •Křídla pokrytá šupinkami •Polypodní larvy -housenky obvykle fytofágní •3400 druhů (150 000) Bělopásekjednořadý (Limenitis reducta) Jasoňčervenooký (Parnassius apollo) Perleťovec červený Lišaj vinný (Argynnis pandora) (Hyles livornica
 5. Ploštice (učebnice str. 83 - 84) - vlep si nebo přepiš text ze zaslané tabulky Ploštice Mají bodavě savé ústní ústrojí, přizpůsobené sání krve živočichů a rostlinných šťáv; patří sem například štěnice a vodoměrky - doplň zápis: - ploché tělo, hlava je zřetelně oddělena od hrudi, za hlavou nápadný ští
 6. 6. Ústní ústrojí - popis 7. Ústní ústrojí - typy 8. Hmyz: ústní ústrojí 9. Hmyz: stavba a funkce složeného oka 10. Končetina - stavba 11. Končetiny - druhy 12. Hmyz: stavba a funkce končetin 13. Hmyz: stavba a funkce křídel 14. Druhy hmyzu a křídla 15. Hmyz: stavba zadečku 16. Nervová soustava hmyzu 17. Vývojová.
RAVŽ - Živočich - Tisk

Ploštice

trávicí ústrojí: ústní ústrojí kousací, bodavé, bodavě savé, lízací, s lapací maskou dýchací ústrojí : vzdušnice se stigmaty, převážně suchozemští živočichové oběhové ústrojí : otevřená, hemolymfa, trubicovité srdc Ploštice bodav ě savé ústní ústrojí (jsou dravé nebo cizopasí) první pár k řídel p řipomíná krovky brouk ů Zástupci: rum ěnice - žije ve skupinách kn ěžice - cizopasí na rostlinách vodom ěrka - běhá po hladin ě, drav

• podřád Heteroptera(ploštice) • řád Megaloptera (střechatky) • řád Trichoptera(chrostíci) • ústní ústrojí bodavě savé (mohou bolestivě bodnout) • charakteristický znak polokrovky. 21.10.2015 7 rod Hydrometra (vodoměrka), •součást pleuston Vnější parazité savců, živí se jejich krví, bodavě sací ústní ústrojí, drápky na přichycení k chlupům, nemají křídla. Vajíčka - hnidy přilepují na vlasy. veš dětská. Ploštice. Zploštělé tělo, sají rostlinné šťávy i tělesné tekutiny živočichů Hmyz-malá velikost těla: žijí v podmínkách, ve kterých by jiné druhy nepřežily-vnější kostra zpevněná sklerotinem(=bílkovina) a pokryta voskovou vrstvou-příčně pruhované svalstvo (velká pohyblivost) a výkonné vzdušnice-velká rozmnožovací schopnost-výrazné instinktivní chování a rozvoj specializovaných smyslů TĚLO Hlava, hruď, zadeček-mají složené oko (z.

cvrček domácí, polní (kousací ústní ústrojí, živý se bylinnou potravou), krtonožka obecná (přední končetiny lopatovitě rozšířené a přizpůsobené k hrabání v půdě, 3-4cm) ploštice - mají shora dolů zploštělé tělo ústní ústrojí bodavě sací (nabodnout a sát, jako fruko). 6. B - fyzika - 25. 5. - 29. 5. 1) Do sešitu vypracuj úkol str. 120/otázka 4 2) Najdi si na internetu (či v učebnici), co to je galvanometr a k čemu se používá ploštice - suchozemské i vodní, 1. pár křídel přeměněn v polokrovky, ústní ústrojí je bodavě sací - sají na R, krev obratlovců nebo se živí dravě, štěnice, bruslařky, vodoměrky, znakoplavky, ruměnice pospolná. štěnice. bruslařka. vodoměrka. ruměnice pospolná. kněžice páskovaná. znakoplavka. splešťule. - Ústní ústrojí nejčastěji kousací, někdy lízavě-sací - běžná ploštice, všežravá, saje i šťávu z rostlin ---> škůdce. ÚKOL NA PÁTEK 17.4.2020: TEST - ŘEŠENÍ POŠLI UČITELI DO PÁTKU 24.4.: TESTÍK - HMYZ ÚVODNÍ ČÁST. Rozhodni, které z následujících vět jsou pravdivé.. D) Ploštice E) Rovnokřídlí A) VÁŽKY -velmi dobří letci -na hlavě velké složené oči -okolo vody -larvy → najády - dravé - spodní pysk tzv. maska, ve vodním prostředí -mají kousací ústní ústrojí-vážka ploská, vážka rudá, motýlice, šidélk

Bílý: V podstatě by se dala tato skupina dravého hmyzu rozdělit na hmyz, který má bodavé nebo sací ústní ústrojí, a hmyz, který má kousací ústní ústrojí. Dravý hmyz s bodavým nebo sacím ústním ústrojím je lidem taky všeobecně znám, protože mezi ně patří například ploštice a mezi ploštice, jak známo. ústní ústrojí je vně hlavové schránky (tedy jasně viditelné) typy ústního ústrojí: kousací(brouci, švábi, vážky, kobylky, saranče, vosy, mravenci) bodavě sací (tzv. sosák mají mšice, ploštice, komáři) sací(motýli) lízací(včely, čmeláci) lízavěsací (mouchy Velice škodlivé jsou však jejich housenky, které mají vyvinuté kousavé ústní ústrojí a způsobují požery na listech, květech nebo kořenech. Housenky rozeznáváme od larev ostatních hmyzích řádů podle toho, že po stranách hlavy mají 1 až 8 malých oček a na zadní části těla 2 až 5 párů panožek štěnice domácí - nepříjemná bezkřídlá ploštice - bez potravy žije i několik měsíců 26.3.2020 ROVNOKŘÍDLÍ • mají dva páry blanitých křídel • mají kousací ústní ústrojí • jejich končetiny jsou přizpůsobeny ke skákání nebo k hrabání • vydávají cvrčivé zvuky Zástupci Mají bodavě sací ústrojí a živí se krví. Zástupci: Veš šatní - může přenášrt původce nemoci, která se nazývá skvrnitý tyfus. Veš dětská - žije ve vlasech hlavně dětí, vajíčka se nazývají hnidy, jsou přilepeny na vlasy, krev sají dospělci i larvy (nymfy) STEJNOKŘÍDLÍ. Ústní ústrojí je bodavě sac

Polokřídlí - Wikipedi

Ústní ústrojí - přizpůsobené potravě. Kousací (střevlík) Bodavě sací (komár) Sací (motýl) Lízavě sací (moucha) 3 páry nohou. Blanitá křídla - většinou 2 páry, vyztužena žilnatinou. Rozmnožování: Proměna nedokonalá: vajíčko -> larva -> dospělec. Vážky, stejnokřídlí, vši, ploštice, rovnokřídl - Ústní ústrojí odvozená (přizpůsobením potravě) a) Kousavé = základní. b) Lízací - moucha, včela. c) Sací = sosák - motýli. d) Bodavo-sací - komár, mšice, ploštice - Hruď - 3 články - Předohruď - 1. pár končetin - Středohruď - 2. pár končetin, 1. pár kříde

Členovci - pokryv těla = 1vrstevná pokožka vylučující silnou kutikulu = vnější kostra z chitinu (svlékání) - upínají se na ni svaly NS: - uzlinová CS: - otevřená, hemolymfa DS: - vzdušnicemi = trubičky, jimiž je přiváděn kyslík přímo do tkání bez pomoci krve - plicními vaky žábrami (vodní) n. celým povrchem těla (drobní 15. řád: ploštice = meteroptera - ploché tělo s předohrudním štítem, polokrovky, bodavě sací ústní ústrojí - tvořeno pochvou (horní a dolní ret pozměněn 4 štětinami), suchozemské druhy vylučují páchnoucí tekutinu (znehodnocování plodů), přenášejí virové choroby, vodní druhy mají krátká tykadl ŘÁD: PLOŠTICE. dorzoventrálně zploštělé tělo 5 mm - 40 mm u nás. ústní ústrojí bodavě sací. 2 páry křídel - přední polokrovky. ŽIJÍCÍ V E VODÁCH A OKOLO VOD. jsou dravé, loví hmyz aj. drobné živočichy a saj

Vodní Ploštice: referát - iReferaty

 1. Udělejte si zase stručný zápis - řád: ROVNOKŘÍDLÍ - kam napíšete, jaké ústní ústrojí mají zástupci rovnokřídlých, ke každému zástupci si napiš, čím se živí, jak ho poznáš
 2. Hlava je velmi pohyblivá, vážka jí může otočit až o 180 stupňů a naklonit dozadu o 70 stupňů. Složené oči mohou být sestaveny až z 28 000 oček (ommatidií). Horní částí složeného oka vážka vidí na dálku a spodní částí vnímá bližší předměty. Ústní ústrojí je mohutné, ozubené, kousacího typu
 3. Sosák, bodavě sací ústní ústrojí. Živí se rostlinnými šťávami. Většina - obávaní škůdci rostlin. Č.9. mšice. A, adult sexual female. B, adult male. C, young female. D, female laying an egg. E, eggs, which turn from green to black after they are lai
 4. Ploštice -mají ploché tělo, hlava zřetelně oddělena od hrudi. Ústní ústrojí je bodavě sací, za hlavou má široký nápaditý štít, proměna je nedokonalá. Zástupci : ruměnice pospolná bruslařka obecná. HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU. SÍŤOKŘÍDL
 5. jepice - dospělci mají zakrnělé ústní ústrojí, velké roje vážky - nymfy žijí ve vodě, motýlice , šidélka , šídla , vážky švábi - ploché tělo s dlouhými tykadly , šváb obecný (pekárny, potravinářské provozovny, rus domác
 6. Mají protáhlé tělo, kousací ústní ústrojí a dva páry křídel, přední přeměněný v krátké kožovité . krytky. a zadní blanitý, který je pod krovkami vějířovitě složený. Typickým znakem jsou klíšťkovité štěty umístěné na konci zadečku
 7. Mezi typy ústního ústrojí hmyzu nepatří:a) kousací b) lízacíc) vysávací. Mezi typy končetin u hmyzu nepatří:a) stíracíb) skákacíc) plovací. Části těla hmyzu jsou:a) hlavohruď a zadečekb) hlava, hruď a zadečekc) hlavička a zadeček. U hmyzu s proměnou nedokonalou chybí fáze:a) kuklyb) vajíčkac) dospělc
PPT - podkmen:HEXAPODA třída: Insecta - hmyz PowerPoint

Hmyz - Biomach, výpisky z biologi

Podkmen: VZDUŠNICOVCI (Tracheata) - nejpočetnější skupina živočichů - na hlavě mají: - 1 pár tykadel - úsní ústrojí - vzniklo přeměnou hlavových končetin, základním typem je kousací ústní ústrojí, které se skládá z jednoho páru kusadel (mandibuly), 1 páru čelistí (maxily) a horního a spodního pysku. - podle povahy přijímané potravy se základní typ dále. - ústní ústrojí bodavě sací - nemají vyvinuta křídla - vajíčka - hnidy lepí na vlasy Ploštice Bezkřídlá ploštice - štěnice domácí - zápis vytvoř samostatně z učebnice str. 84 Rovnokřídlí Kobylka zelená - dlouhá tykadla - silný třetí pár končetin určený ke skoku - samička na konci těla kladélk Studijní materiál Zoologie - na test z předmětu Zoologie bezobratlých pro základní vzdělávání (Bi2MP_ZBEP), Pedagogická fakulta (PedF), Masarykova univerzita (MU

Členovci - Uč se online! - Vše co potřebuješ do škol

 1. Fotogalerie DF: ústní ústrojí 1 Profizahrada
 2. Přírodopis 6. třída :: Bioge
 3. Šestinozí (Hexapoda
PlošticePPT - Charakteristika hmyzu PowerPoint Presentation, freePPT - Třída: Hmyz ( Insecta , Ectognatha ) PowerPointHmyz - Biomach, výpisky z biologie
 • Beton brož.
 • This is all yours skladby.
 • Noční král hra o trůny.
 • Tulejovi.
 • Míra inflace 2019.
 • Měsíčnice.
 • Markéta častvaj 2019.
 • Airsoft obchod.
 • Sd karta je chráněna proti zápisu.
 • Megadeth system has failed.
 • 3d ultrazvuk slany.
 • Somat gold složení.
 • Vánoce velké nebo malé písmeno.
 • Ucesy wehrmachtu.
 • Zvonilka online.
 • Kvetak pesticidy.
 • Kurz malování olejem.
 • Mapy pozemkového katastru.
 • Test základní desky.
 • Krejčovský sval protažení.
 • Kapela na ples.
 • Obchody na staroměstském náměstí.
 • Zš tuchoměřice.
 • Hasbro avengers 30 cm figurka hulk.
 • Sprchová zástěna pevná.
 • Minecraft jak vyrobit sedlo.
 • Sambaby kontakt.
 • Kam na východ slunce.
 • Víkend v neapoli.
 • Las salinas de torrevieja.
 • Xbox one gamepad bazar.
 • Finsko hospodářství.
 • Halenky na svatbu xxl.
 • Celé česko čte dětem logo.
 • Žlutá bunda pánská.
 • Co k obědu bez masa.
 • Elektrické piano.
 • Antarktická smlouva.
 • Jícen rakovina.
 • Soupiska chelsea.
 • Pocit ze se otviram.