Home

Přívlastek postupně rozvíjející pracovní list

b) Přívlastek postupně rozvíjející. Přívlastek je rozvíjen postupně: konkrétní podstatné jméno je nejprve rozvíjeno jedním přívlastkem, celé toto spojení je poté rozvito přívlastkem dalším. Přídavné jméno, zájmeno, číslovka. Pořadí členů není možné libovolně měnit, pořadí má nějaký význa Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92766; Multimédia 2062; -Postupně rozvíjející přívlastek -Několikanásobný přívlastek Klíčová slova: Přívlastek, několikanásobn. Pracovní list - typy přívlastku, několikanásobný větný člen 1) Podtrhni spojení, v nichž jsou postupně rozvíjející přívlastky malebné jižní Čechy, potrhaná zimní bunda, dobré kynuté knedlíky, zelená a modrá látka, nové vojenské letadlo, rozbitý šicí stroj, jedinečný a dokonalý nástroj, dotěrný a neodbytn pracovní list Rozvíjející větné členy AUTOR: Mgr. Vlasta Hrádelová ŠKOLA: ZŠ Pohůrecká 16, České Budějovice PŘEDMĚT: Český jazyk VY_32_INOVACE_ČJ.7.38 DATUM: 2. října 2013 Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení přívlastek, skladba věty, rozvíjející větný člen, Český jazyk a literatura, Jazyk a jazyková komunikace. Druh učebního materiálu: Prezentace: Druh interaktivity: Kombinované: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - druhý stupeň: Typická věková skupina: 12 - 15 let: Celková.

PŘÍVLASTEK NĚKOLIKANÁSOBNÝ A POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ, PŘÍVLASTEK TĚSNÝ A VOLNÝ. Předmět: český jazyk . Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva syntaxe - přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, přívlastek těsný a voln Rozvíjející větné členy - pracovní listy. Metodický list (anotace): Najděte ve větě přívlastek a určete jeho druh. Z okna máme krásný výhled. _____Koupila si kožené boty. _____Mám ráda vůni šeříku. _____Dostáváte do schránky Kolínský zpravodaj

PRAVIDLA - Přívlastek - jak se určuje a co všechno ovlivňuje

 1. Postupně rozvíjející přívlastky mohou být shodné, neshodné i jejich kombinace. Příklady: Přívlastky shodné: nový studijní obor . - spojení předpokládá, že existoval i nějaký starý studijní obor, a účelem spojení je nový studijní obor od něj odlišit
 2. Opakování - Shoda přísudku s podmětem - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_14.pdf (171,2 kB) VY_32_INOVACE_7/15: Opakování - Podmět a přísudek - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_15.pdf (172,7 kB) VY_32_INOVACE_7/16: Opakování - přívlastek shodný a neshodný - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_16.pdf (172,9 kB) VY.
 3. Vypracovat pracovní list - přívlastek několikanásobný, postupně rozvíjející, volný a těsný. PS 31/9. Uč. s. 88 - přístavek - zopakovat, Uč. s. 89/3, 4. Anglický jazyk a konverzace (AjK) - pí uč. Hermanová - vypiš si a nauč se slovíčka 7. lekce, opakuj si slovíčka a gramatiku 6. lekce - be going to - PS s. 3
 4. ovan
 5. Přívlastek. Podívejte se na přehled - druhy přívlastku; Dnes se zaměříme pouze na shodný a neshodný, několikanásobný a postupně rozvíjející; Pracovní list - zítra budeme společně řešit - mějte ho pokud možno vytištěný, nevypracovávejte; Učebnice - ústně prostudujte str. 20, cv.
 6. Anotace Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 2. ročníku - větné příslovečné určení, přívlastek a doplněk. Přívlastek Rozvíjí podstatné jméno a přesněji vymezuje jeho význam. postupně rozvíjející (zlaté olympijské medaile) Předmě
 7. Pracovní list slouží také jako podklad pro procvičování stylistických útvarů k maturitní zkoušce. strana 1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. postupně rozvíjející větné členy - je vhodné volit výstižné výrazy, přirovnání a rčení Ukázka č.

Pracovní list Větné členy je určený pro samostatnou práci dětí, obsahuje kontrolu. Procvičuje znalosti všech větných členů se zaměřením na přívlastek. Obsahuje práci na cvičných větách, určování větných členů v básni Jana Vodňanského a vytvoření vlastní věty podle zadání určitých větných členů Rozvíjející větné členy dávají hloubku všem textům, ve kterých jsou použity. Dělá Vám problémy při větných rozborech určování větných členů jako předmět, přívlastek, či doplněk?Poučte se v našich on-line pravidlech Pracovní list, ve kterém si žáci procvičují učivo základních a rozvíjejících větných členů. Autor: Jana Hrabětová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišuje významové vztahy gramatických jednotek ve větě a v souvětí další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby.

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 67 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 16. 4. 2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okru h: Jazyková výchova Téma: Stavba vět Druh učebního materiálu: Materiál k procvičení učiva na interaktivní tabul 4. Vypište z textu postupně rozvíjející přívlastek. 5. Určete druhy vedlejších vět (podle pořadí). 6. Uvedený text lze nejlépe charakterizovat jako: a) ironický b) parodický c) cynický 7. Ke slovu zdemolovaného uveďte příbuzné podstatné jméno. 8. Ze slova bolest utvořte dvě různá přídavná jména. 9

DUMY.CZ Materiál Přívlastek několikanásobný a postupně ..

 1. 5. Jakou funkci má přívlastek postupně rozvíjející 6 Jakou funkci mají substantiva a adjektiva v odborném textu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Romana Dubská Dostupné z Metodického portálu www.rvp. cz, ISSN: 1802- ð, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR
 2. PRACOVNÍ LIST PRO 7. ROČNÍK. Rozhodněte, zda se jedná o přívlastek několikanásobný, nebo postupně rozvíjející. Doplňte interpunkci. Každý jeho nový sportovní úspěch mu dodal sebevědomí. Dnešní a zítřejší počasí bude proměnlivé. Počasí včera a dnes nás příliš nenadchlo
 3. Základní Škola Pardubice - Studánka Pod Zahradami 317 530 03 Pardubice. tel.: 466 651 602-3 e-mail: skola zs-studanka cz web: www.zs-studanka.c

Rozvíjející větné členy - pracovní list pro 7. ročník, procvičování učiva o větných členech - předmět, příslovečná určení, přívlastek, obsahuje hodnocení a řešení 13 6. doplň čárky, podtrhni několikanásobný přívlastek rovnou čarou a přívlastek postupně rozvíjející vlnovkou: Louka je poseta červenými, žlutými a modrými květy. V lese pramení studánka s průzračnou pitnou vodou. Voda odtéká malým křišťálovým potůčkem Digitální učební materiály - vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace : Stáhnout vše: ZDE Číslo: Ročník: Klíčová slova: Anotac Takto vzniká přívlastek postupně rozvíjející. Jediné substantivum může být rozvito větším počtem jmen v přívlastku: čistý horský vzduch, původní americký kovbojský oblek, krásný dřevěný altán, počáteční vývojová fáze, druhý mezinárodní filmový festival, třinácté zimní olympijské hry Pracovní list - Velikonoce 1) přívlastek shodný: stejný, vzdělaní, jarních přívlastek neshodný: oslovených, (počet) lidí, polévat, (aktivitou) respondentů, (tři čtvrtiny) lidí přívlastek postupně rozvíjející: druhou nejoblíbenější, druhá nejčastější příslovečné určení místa: na procházky, do přírod

Pracovní list - Velikonoce 1) Vyber správnou možnost vynechaných písmen. Zvykem je zdobit byt Vajíčka o (v/V)elikonocích barv(í/ý) přes šedesát procent oslovených.Stejný počet lidí pak drží zvyk polévat chlapce vodou nebo šlehat dívky pomlá(s/z)kou.Tu si ale vlastnoručn Co splnit? - mít připravený a zkontrolovaný pracovní list Doplněk-teorie s cvičením (na 19.10. nebo 20.10. = dle rozvrhu tříd) = viz příloha (kontrola podle webu zde)- mít připravený a vyplněný pracovní list Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející (na 20.10. nebo 21.10. = dle rozvrhu tříd) = viz příloha- mít vyplněný pracovní list Shoda přísudku s. Učebnice - přečíst s. 80 žluté okno (Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný) Zápis: ♣ 68. hodina: Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný ♣ a) postupně rozvíjející - spojení přívlastku a jména je dále nějak rozvíjeno - nelze mezi ně vložit spojka, nejsou odděleny čárko PŘÍVLASTEK- pracovní list. 1. Podtrhněte přívlastky, nadepište jejich druh - Pks, Pkn: Putovali jsme hlubokým lesem. Na kraji vesnice jsme odbočili do slepé ulice. Minuli jsme . staré domy s vysokými komíny. Listy stromů opadávaly. Chladné počasí pokazilo první výlet do. Blatné. Nikdo z nás nebyl nadšen změnou počasí Přívlastek shodný Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, přívlastek těsný a volný Staré řecké báje a pověsti - pracovní list na základě četby (Eduard Petiška) prima: doc

Přívlastek postupně rozvíjející definice. Cílem je postupně tyto oblasti integrovat k dosažení vyšší efektivity při správě města. Metodika neslouží k hodnocení úrovně inteligence města, ale k přípravě programových záměrů při zavádění SC konceptu Věty závislé na výrazu s oslabenou větnou platností jsou. V 1. hodině v tomto týdnu budeme opakovat přívlastek shodný a neshodný. Ve 2. hodině se naučíme přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný. (Přikládám PRACOVNÍ LIST - můžeš si ho vytisknout a nalepit. Pokud nemáš možnost tisku, nic se neděje. Pozorně si v učebnici přečtěte žluté tabulky na str. 82 - PŘÍVLASTEK TĚSNÝ A VOLNÝ a na str. 84 - PŘÍVLASTEK POSTUPNĚ ROZVÍJEJÍCÍ A NĚKOLIKANÁSOBNÝ a udělejte si z nich výpisky do gramatických pravidel. Projděte si cv. 83/1, 84/1 ZNÁZORNĚNÍ GRAFICKÉ STAVBY VĚTY JEDNODUCHÉ - učebnice str. 94-96. Jedná se v.

(přívlastek těsný) Do dějin současného českého (přívlastek postupně se rozvíjející) filmu se . nesmazatelně zapsal film Účastníci zájezdu (,) natočený (přívlastek shodný, volný) podle literární předlohy M. Viewegha. Zákony bránícími finančním podvodům (přívlastek těsný) disponuje většina vyspělých zemí zda se jedná o přívlastek několikanásobný nebo o přívlastek postupně se rozvíjející. Přívlastek několikanásobný Jestliže více přívlastků rozvíjí jedno jméno, nazýváme je přívlastek několikanásobný. 1.Pracovní sešit str.38/1,2, str.39/4, str.42/

Existuje také mj. přívlastek postupně rozvíjející. Může být shodný i neshodný. Čárka se nepíše. Př. Nová tenisová raketa. Jde o přívlastek několikanásobn ČJ: Pracovní list od paní učitelky Suché - Na studiích v Lotyšsku. český národní sport - postupně rozvíjející. největší sledovanost - přívlastek shodný. výborné sportovní výkony - přívlastek shodný. rychlá a jednoduchá obrana - několikanásobný. 4 chyby. c) cv. 3: podtrhni přívlastky a urči: holé, postupně rozvíjející, několikanásobn Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

pracovní list Rozvíjející větné členy - Střední Škol

Vím, že přívlastek není úplně nejjednodušší, ale budete se s ním setkávat při běžné písemné komunikaci, proto byste o něm měli vědět. Abych si byla jistá, že učivu rozumíte, doplňte pracovní list a pošlete mi ho do 14. 4. na adresu m.kroulikova@centrum.cz - děkuji. Úkoly budou dva 3) Přívlastek (shodný/neshodný, několikanásobný/postupně rozvíjející) Teto týden si zopakujte další rozvíjející větný člen, a to přívlastek. Na následujícím videu si můžete zopakovat přívlastek shodný a neshodný. Pusťte si video od 1.28 Pracovní list by měl obsahovat 10-15 otázek k danému tématu. Je na vašem uvážení, jaké otázky položíte a kolik jich bude, minimálně jich ale musí být Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný a projděte cv. 83/11 Přečtěte si žlutý odstavec na str. 84 - Přívlastek těsný a volný a napište si do. PK postupně se rozvíjející - zimní olympijské hry, modré osobní auto - zde se podstatné jméno rozvíjelo postupně - auto je osobní, Pracovní list 9.roč. - přívlastek. KONTROLA 9.roč. - PK. další příspěvky 17.6. 2020 P + P = poděkování + přání.

větný člen, podmět, přísudek, předmět, přívlastek, příslovečné určení, graf věty, přívlastek shodný a neshodný, přívlastek postupně. Pracovní list č. 3 (V.) Předmět: Český jazyk a literatura Ročník: osmý (8. B) Opakování vzdělávacího celku: Přívlastek, vedlejší věta přívlastková Přívlastek shodný - stojí před podstatným jménem -shoduje se s podstatným jménem v pádě, čísle a rodě - bývá vyjádřen přídavným jménem, zájmene

Kategorie: Literatura Typ práce: Skripta, učební texty Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta, České Budějovice Charakteristika: Vypracovaná příprava na téma závislost členů a přívlastku postupně rozvíjejícího a několikanásobného.Obsahuje opakovací pravopisné cvičení, samotný výklad a pracovní list Přívlastek postupně rozvíjející vyžaduje čárku mezi členy, několikanásobný nikoliv. Vynechaná čárka mění význam tvrzení. Rozlišujeme přívlastek shodný a neshodný, přičemž z hlediska psaní čárek nás zajímá přívlastek shodný stojící za řídícím podstatným jméne V tomto článku se dozvíte, co jsou to větné členy a jak je můžeme dělit. Dozvíte se, které členy patří mezi základní a které mezi rozvíjející i to, jak se od sebe liší holý, rozvitý a několikanásobný větný člen. Článek je určen především pro žáky nižších ročníků, obsahuje základní informace a celou problematiku nabízí ve zjednodušeném modelu Pracovní list 22. 4. - Předmět V pondělí 20. 4. jsme si za pomoci videa osvojili první rozvíjející větný člen, a to přívlastek. Dnes nás čeká další, tentokrát předmět. Zápis do sešitu: Předmět Předmět (Pt) rozvíjí nejčastěji sloveso, také přídavné jméno. Ptáme se na něj pádovým 7_I_12_Čj_opakování číslovek a pracovní. Rozvíjející větné členy. Přívlastek download report. Transcript Rozvíjející větné členy. Přívlastek Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Barbora Doležalová Základní škola Kolín III., Masarykova 412 Dostupné na www.7zskolin.cz.

Přívlastek - Digitální učební materiály RV

 1. PLÁNY UČIVA PRO 2.STUPEŇ - 1 6. A ČJ: napsat mi krátký dopis nebo email (o tom, jak se teď máte, co jste dělali o podzimních prázdninách - stáčí pár vět uč. mluvnice ze str. 20/napsat cv. 6 čítanka číst str. 25-29 M: učebnice str 32 Pročíst si a zkusit cv. 1 a 2 ze str. 33/cv. 4 a 5 AJ: dokončení 3. lekce, ústně str
 2. Do sešitu mluvnice přepsat tabulku uč. str.82 -Přívlastek těsný a volný a tabulka uč. str. 84 Přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný (naučit) OPAKOVAT: Základní skladební dvojice, rozvíjející větné členy, předmět, přívlastek; ČJ Pracovní list 1.docx. Literatura
 3. Pracovní list- procvičování organického názvosloví (tvůj nejlepší = přívlastek postupně rozvíjející), nejznámější český film (nejznámější český = přívlastek postupně rozvíjející) UČEBNICE - s. 72 - projděte si tabulku a udělejte cvičení 1 a zkontrolujte si ho podle řešení..
 4. Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,
 5. Potřebujete pracovní list PŘÍVLASTKY, který jsme si rozdávali ještě ve škole a do kterého jsme už trochu pracovali. Měli byste už bez problémů ve větě najít přívlastek shodný a neshodný. Projděte si v listu cvičení 1 - 3 a připomeňte. Pokud vám některé cvičení chybí, doplňte ho
 6. Přívlastek (Pk) - Rozvíjející větný člen, který rozvíjí podstatné jméno (např. malý chlapec) nebo zájmeno (např. bílé nic). - Blíže určuje vlastnosti podstatných jmen a je závislý na podst. jméně. Rozlišujeme: 1) Přívlastek shodný (Pks) - shoduje se s řídícím členem v pádě, čísle a rod

Video: www.zsnaklo.c

4. Vypiš přívlastek několikanásobný a přívlastek postupně rozvíjející. 5. Jakou formou je ukázka napsána? 6. Zamysli se nad interpunkcí. Jak bys ji změnil dle současných pravidel spisovné češtiny. 7. Vysvětli po stránce syntaktické, co znamená: ,tváří na stůl sklonění. 8. Kde se v textu objevuje charakteristika. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Vícenásobný vs. postupně rozvíjející přívlastek. Možná si všichni vybavujeme, že jsme o těchto přívlastcích slyšeli na základní a střední škole, ale už moc nevíme, co si pod těmito pojmy představit a jak se zachovat při jejich psaní. Postupně rozvíjející přívlastek je charakteristický Postupným rozvíjením Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Udělejte si do sešitu stručný zápis - vysvětlete a zapište si tyto pojmy: přívlastek postupně rozvíjející, přívlastek několikanásobný; přívlastek těsný a přívlastek volný. (Vysvětlení najdete také v prac. sešitě str. 54 a 55) Minulý rok jsme objevili přístavek. Na ten koukněte do prac. sešitu - str. 56/1

Přívlastek shodný a neshodný skolaposkole

Podívejte se na cvičení přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející , v týdnu si společně zkontrolujeme. Ve cv. 5/15 si procvičte přístavek. Do sešitů si toto cvičení napište po větu Do kina jsme šli.... Doplňte čárky a podtrhněte přístavek. Na online hodině probereme ještě PK volný a těsný Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející Lze-li mezi přívlastky vložit bez podstatné deformace větné stavby některou ze spojek a, i, nebo, ani, ale, dokonce, ba , jde o několikanásobný větný člen a píšeme čárku: Byl to obrovský, nezapomenutelný úspěch Vyplňte pracovní list a učte se slovíčka 3A a B postupně rozvíjející a několikanásobný, těsný a volný. Test na postupně rozvíjející a několikanásobný máte zde, druhý test na přívlastek těsný a volný najdete zde. Oba vyplňte do pondělí 6. 4.,.

(Přívlastek postupně rozvíjející = několik nesouřadných shodných přívlastků) A) krabice s nápisem Elektrolux. B) protržené, proplétané sedátko. Projekt gruntovní přestavby špindlerovského lyžařského areálu dostal pracovní název, z něhož by se mohlo zdát, že se naší jedničce nedaří.. Proč zrušit maturity Generálka na státní maturity nedopadla dobře. Testy nezvládla zhruba třetina studentů, vláda ale zatím podle všeho trvá na svém: ministr školství prohlásil, že na svém plánu spustit povinné centrální testy příští jaro nic nemění, a ministr financí už zvažuje, jestli nemá stát špatným školám vzít peníze WS - Worksheet - pracovní list VOCAB - vocabulary - slovíčka Pro nemocné: procvičovali jsme přívlastek shodný a neshodný; zápis do sešitu přívlastek postupně rozvíjející. Označit úkol za splněný Zapsal/a: Dušková. Rozvíjející větné členy přívlastek, Přívlastek, VV přívlastková přívlastek shodný a neshodný, postupně rozvíjející a několikanásobný, volný a těsný, přístavek; 63. Doplněk, VV doplňková Pracovní sešit pro 3. ročník 48 Kč skladem DO KOŠÍKU. Mluvnice: přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný - přečti si v učebnici poučky str. 120-122 (poslechni výklad na GC) a udělej zápisky, vyzkoušej cvičení str. 121/2 ústně urči druh a tužkou doplň čárky (nebo na GC

Přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, přepiš si zápis do školního sešitu zde, opakuj pravopis zde sloh - Životopis , přečti si v učebnici cv. na s. 130/6a literatura - Přečti si z čítanky s. 135-136 báseň Kocourek a ze s. 138-140 báseň Pes v lom Přívlastek postupně rozvíjející - řídící jméno je postupně rozvito dvěma či více přívlastky -nepatří do jedné významové řady -nespojují se spojkami ani čárkami Pracovní list 1.Vyhledej v textu přívlastky a urči, které jsou shodné a které neshodné Pracovní list č. 2 (XIII.) Vypište z vět v básni všechny rozvíjející větné členy, a to: a/ přívlastek shodný - e/ příslovečné určení času - f/ příslovečná určení způsobu - 6. Nahraďte v první sloce přívlastek neshodný přívlastkem shodným a napište jej ve skladebn

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

přívlastek postupně se rozvíjející (pokud další přívlastek nevíjí totéž jméno, ale rozvíjí již celé seskupení, nazývá se postupně rozvíjející, neodděluje se čárkou, nelze ho přeskupit - nový studijní obor) Předmět Předmět je rozvíjející větný člen závisející na rozvíjeném slovesu nebo slovesné zda se jedná o přívlastek několikanásobný nebo o přívlastek postupně se rozvíjející. Přívlastek několikanásobný Jestliže více přívlastků rozvíjí jedno jméno, nazýváme je přívlastek několikanásobný. 1.Pracovní sešit str.38/1,2, str.39/4, str.42/ Doplň chybějící druh přívlastku - přívlastek postupně rozvíjející, přívlastek několikanásobný. Na předmět se ptáme pádovou otázkou ANO-NE. Doplň k příslovečným určením otázky, kterými se na ně ptáme. Příslovečné určení místa-Příslovečné určení času-Příslovečné určení způsobu

12.hodina: Rozvíjející větné členy - přívlastek. Přívlastek PK blíže určuje podstatné jméno POJ. Druhy PK: a/ shodný (většinou leží před POJ, s ním se shoduje v pádě, rodě i čísle), červený svetr, s červeným svetrem (obě slova ve stejném pádě Pracovní list . Pracujeme s prezentací, slide č. 11, žáci odpovídají na tento list + na vlastní volné papíry. trn = předmět, svůj jedový = přívlastek shodný postupně rozvíjející, do těla = příslovečné určení místa, žáby = přívlastek neshodný. Druh učebního materiálu: Pracovní list Časová náročnost: 1 vyučovací jednotka Potřeby pro realizaci: Smart tabule, notebook, učební materiál pro 8. roč. Anotace, základní pojmy: Přívlastek shodný, neshodný, postupně rozvitý, několikanásobný, těsný a volný Datum vytvoření: 6. listopadu 201 Zatím se soustřeď na přívlastek shodný a neshodný, vyzkoušej vyplnit PRACOVNÍ LIST, který je součástí tohoto mailu jako příloha. Stáhni ji, vyplň, ulož a odešli zpět do mého mailu. (Vyplň do dokumentu ve wordu scházející údaje, pak připoj jako přílohu a odešli ke kontrole nejlépe do středy vypracované pracovní listy posílejte jako přílohu. pokud budete psát v ruce, naskenujte a pošlete, nebo vyfoťte a pošlete na 607687134 - lze i přesWhatsApp - nezapomeňte vždy označit svým jménem. třída. Opakuj si - maturitní obory - přístavek, přívlastek volný, těsný, několikanásovný, postupně rozvíjející

Sedmé ročníky - První týden (11

přívlastek postupně rozvíjející - první přívlastek rozvíjí dané jméno, další rozvíjejí celé předchozí spojení (velmi hezký chlapec - přídavné jméno hezký rozvíjí slovo chlapec, velmi už rozvíjí spojení pracovní sešit 33/7,8 sloh - pročíst si ukázku reportáže V továrně na slova (strana 169. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51 PŘÍVLASTEK - volný a těsný. teorie, pracovní list + řešení!!!!! učebnice - teorie s. 80 - přívlastek shodný a neshodný, s. 84 - přívlastek postupně rozvíjející a několikanásobný, s. 82-83 - přívlastek volný a těsný. pracovní sešit 8. ročníku I. díl - s. 18 - 19. Komplexní opakování pravopis Zápis přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, pak cvičení do sešitu na tento typ přívlastku. (materiály na mailu dejepis.perina@seznam.cz, heslo:perina1139, ve složce 7.ročník) MATEMATIKA Výpočet 1% do ŠS: Pamatujte si str. 237 základ=celek=100

9. ročník - český jazyk :: Dějepi

DUMY.CZ Materiál Větné člen

• Úkol č.6 - posílám mailem, barevně rozliš přívlastek několikanásobný a postupně rozvíjející, zadání máš přímo v dokumentu (DYS to mají kratší) • do stejného dokumentu (ne do PS) vypracuj úkol z PS s.39/11 (DYS pouze 3 věty) • vypracuj v PS s. 39/10a) - opakování slovních druhů (DYS pouze 6 vět) Shrnutí přívlastek postupně rozvíjející. a vlnovkou . přívlastek několikanásobný. Doplň čárky. Moucha má hlavu s velkýma složenýma očima. Na záhonech kvetly červené, žluté a růžové keře. ČÁRKA!!! V knihovně si můžete půjčit německé, francouzské, anglické i latinské knihy. ČÁRK. Y!!! Prohlédli jsme si nový. Cíl: pohybová cvičení rozvíjející hbitost, obratnost při hře s padákem, postřeh, Postupně se přidávají další a další děti, zvuk postupně sílí, dokud se nepřidají všichni. Pak zvuk postupně začne - pracovní list 3) Pracovní list. Pracovní list si stáhněte na následujícím odkazu pod textem. Buď si PL vytiskněte nebo pište přímo do souboru a nejpozději 11.6. pošlete na e-mail. Úkoly si rozvrhněte do více dnů, nenechávejte to na poslední den, ať zbytečně nechybujete Latinsky objekt; předmět je rozvíjející větný člen; nejčastěji rozvíjí slovesa, někdy i přídavné jméno (zřídka); Ptáme se na něj pádovými otázkami mimo 1. a 5. pádu; u předmětu určujeme i jeho pád; předmětem bývá nejčastěji podstatné jméno, přídavné jméno, zájmeno, číslovka a někdy i infinitiv slovesa; předmět rozlišujeme na holý (navrhl.

Rozvíjející větné členy v češtině - jak na ně vyzrát

PRACOVNÍ LIST ČESKÝ JAZYK 6.B 8. - 12. 6. 2020 Přepiš do školního sešitu nebo vytiskni a nalep ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - Základní větné členy (Po a Př) mohou být ve větě blíže určeny dalšími slovy, tzv PRACOVNÍ LIST ČESKÝ JAZYK 7.B 8. - 12. 6. 2020 Přepiš do školního sešitu nebo vytiskni a nalep ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY - Rozvíjejí, doplňují řídící větné členy (Po a Př) - Mezi řídícím a rozvíjejícím větným členem je vztah určování, tvoří spolu skladební dvojici (ne základní, tu spolu tvoří Po a Př Pracovní list byl vytvořen v rámci projektu Nová cesta za poznáním, reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evroého sociálního fondu a rozpočtu ČR. Uvedená práce (dílo) podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Nevyužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko Řešení úkolů pro ukázku č. Pracovní list rozvíjející grafomotoriku. Dítě vede opakovaně různě vysoký horní oblouk oběma směry. Při střídání barev kreslicích nástrojů lze cviky s motivací míče s jinou barvou vcelku úspěšně a pro dítě logicky přijatelnou formou opakovat Vážení rodiče, pro děti 7.-9.tříd nabízíme možnost návštěvy převážně večerních divadelních představení. V průběhu školního roku přihlášené děti navštíví 3 divadelní představení (divadelní představení jsou vždy překvapením hlášeným minimálně 1 měsíc předem). Divadelní představení sestavuje KMD tak, aby odpovídala věku dětem a vhodnou.

Základní a rozvíjející větné členy - Digitální učební

Téma: Funkční styly Odborný popis statický Pracovní list č

 • Almaren ikea.
 • Dřevěné snubni prstýnky.
 • Zoner prezentace.
 • Lautrec wiki.
 • Desktop icons download.
 • Juniperus squamata blue star.
 • Rachel welsh.
 • Kg potrubí.
 • Nike air max 90 essential panske.
 • Japonské kapely.
 • Vulgarne vianocne priania.
 • Růženec návod na výrobu.
 • Černé moře živočichové.
 • Únosnost zeminy tabulka.
 • Lebron lakers tricko.
 • Nba teams map.
 • Carface nosič kol.
 • Vylučovací soustava test.
 • Captain america občanská válka online cely film.
 • Jiří dědeček štoky.
 • Fryda kvetinarstvi.
 • Heparin embolie.
 • Bowle sangria.
 • Anorexie krátké příběhy.
 • Alergie na kopr.
 • Download/file/Provadeni_betonovych_konstrukci_listopad_2014p0wf2315lmhm36.pdf.
 • Test renault megane grandtour 1.6 16v.
 • Waverider.
 • Našel jsem peníze.
 • Nordic povlečení.
 • Panické ataky v těhotenství.
 • Aplikace mapy google.
 • Geranium robertianum.
 • Folikulitida léčba.
 • Král skloňování.
 • Body body ostrava.
 • Objednávka autobusu.
 • Kamera pod vodu.
 • First man in space.
 • Manly nože.
 • Photoshop cen.